Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

 • 08.09.2016

  W związku z pomieszaniem na linii produkcyjnej w Republice Czeskiej blistrów produktów leczniczych Neurolu (lek psychotropowy), które zostały umieszczone w opakowaniach Atramu (lek kardiologiczny) istnieje niebezpieczeństwo zażycia leku psychotropowego przez pacjentów kardiologicznych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot leku Atram z podanych niżej serii do apteki w której dokonali Państwo zakupu. Kwestia rekompensaty pozostaje w gestii producenta.

  ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2561215, data ważności: 11.2017

  ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2510216, data ważności: 01.2018

  ATRAM 6,25 (Carvedilolum), 6,25 mg, tabletki, nr serii: 2010216, data ważności: 01.2018

  podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., Republika Czeska

  przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Sanofi-Aventis sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 • 26.08.2016

  W związku z ogłoszeniem w dniu 19 sierpnia 2016 r. wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pacjenci 75+), proszę o przyjęcie następujących informacji dotyczących zasad wystawiania recept (dalszego prowadzenia farmakoterapii).

  Zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawnienie do wystawiania recept na bezpłatne leki świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia przysługuje:

 • 26.08.2016

  W komunikacie skierowanym do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz farmaceutów minister zdrowia przedstawił zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.

  Poniżej omawiamy najważniejsze informacje zawarte w komunikacie.

  Kto może otrzymać receptę na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

  Do otrzymania bezpłatnych leków są uprawnieni pacjenci, o których mowa w art. 43a ust. 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) – od dnia 75. urodzin. Recepta na bezpłatne leki może być wystawiona najwcześniej w tym dniu.

  Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki

  Recepty na bezpłatne leki mogą wystawiać wyłącznie:

 • 03.08.2016

  EMA zaleca zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla leków wydanych na podstawie wadliwie przeprowadzonych badań w centrum badań Semler Badania równoważności przeprowadzone w tych zakładach nie mogą być wykorzystywane we wnioskach o dopuszczenie do obrotu leków w UE

  Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency; EMA) wydała zalecenie o zawieszeniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla szeregu leków zarejestrowanych w ramach procedur narodowych, dla których badania biorównoważności zostały przeprowadzone przez Semler Research Centre Private Ltd, w Bangalore w Indiach. Agencja zaleciła także wstrzymanie rejestracji leków obecnie podlegających procedurze dopuszczenia do obrotu, opierających się na badaniach biorównoważności przeprowadzonych w tych zakładach, do czasu wykazania biorównoważności na podstawie alternatywnych danych. Badania biorównoważności zazwyczaj stanowią podstawę dopuszczania leków generycznych.

Publikacje

 • 26 maja 2010 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dołączyła do opisów leków zawierających orsilat (Xenical, Alli) nowe informacje dot. bezpieczeństwa stosowania tych leków. Przyczyną wprowadzonej informacji była ocena 13 przypadków poważnych uszkodzeń wątroby, które mogą być związane ze stosowaniem orsilatu. Powyższe 13 opisów uszkodzenia wątroby zostało zgłoszone na przestrzeni lat 1999-2009 i do końca nie wiadomo czy stosowanie orsilatu jest bezpośrednią przyczyną poważnego uszkodzenia wątroby.

 • Pierwsza cześć artykułu na temat interakcji na etapie wydalania leków.

Biuletyny

najnowszy biuletyny o lekach dla pacjenta (front)

W tym numerze Biuletynu :

 1. Od Redakcji
 2. Fiszka edukacyjna - szumy w uszach
 3. Fiszka edukacyjna - choroba refluksowa przełyku - zgaga
 4. Podsumowanie projektu „Jak Pacjenci Mogą Skutecznie Wpływać na System Ochrony Zdrowia

Najnowszy biuletyny o lekach i terapiach dla specjalisty(front)

W tym numerze Biuletynu:

 1. Od Redakcji
 2. Bezpieczeństwo stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych – co warto wiedzieć?
 3. Leki wywołujące lub nasilające refluks żołądkowo-jelitowy
 4. Fiszka edukacyjna - choroba refluksowa
 5. Fucibet Lipid - skrócona informacja o leku
 6. Konferencje

Forum front

Nowo dodane leki