Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

  • 15.04.2016

    Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency; EMA) rozpoczęła przegląd danych dla leku Symbioflor 2 (bakteria Escherichia coli), dopuszczonego do obrotu w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) do leczenia chorób żołądka i układu trawienia, a także zespołu jelita drażliwego.

  • 15.04.2016

    Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency; EMA) rozpoczęła przegląd danych dla leków zawierających antybiotyk wankomycynę, w ramach swojej strategii aktualizacji druków informacyjnych dla leków zawierających starsze substancje antybakteryjne, w ramach walki z antybiotykoopornością.

Publikacje

  • W wielu krajach UE farmaceuci szpitalni zajmują się przeglądami lekowymi dla wybranych oddziałów i pacjentów. W różnych krajach ta usługa jest nazywana w różny sposób. W Wielkiej Brytanii farmaceuci nazywają to przeglądem stosowania leków (medicines use review), we Francji natomiast analizą recepty lekarskiej. Jest to aktywność przypisana do farmacji klinicznej i rozwijana w coraz większym stopniu ze względu na rosnące zapotrzebowanie na działania, które z jednej strony pomagają w prowadzeniu skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii, a z drugiej, pomagają w wyeliminowaniu lub zminimalizowaniu błędów lekowych.

  • W poprzednim artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące definicji receptariusza szpitalnego oraz jego percepcji. Była także mowa o tym, z jakimi głównymi mitami na temat receptariuszy mamy ciągle do czynienia i jak trudno jest zwalczać te mity. W niniejszym artykule skupimy się na roli komitetu terapeutycznego w tworzeniu receptariusza szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem zadań jakie spoczywają w tym zakresie na farmaceucie. „W większości szpitali w Polsce działają komitety terapeutyczne składające się m.in.z farmakologów i farmaceutów klinicznych, których zadaniem jest opracowanie receptariusza szpitalnego zawierającego listę leków stosowanych w danym szpitalu i na danym oddziale, w oparciu o wykaz produktów leczniczych stosowanych w lecznictwie zamkniętym. Wykaz en powinien być aktualizowany co najmniej raz w roku uwzględniając postęp w farmakoterapii w tym efektywność leczenia (w porównaniu do dawki dziennej)”