Decyzja GIF-N-ZJP-4340/3-5/ML/16 z dnia 28.12.2016

Nazwa produktu leczniczego: Pediprofen
Podmiot odpowiedzialny: SEQUIA Sp. z o.o.

Źródło informacji:

 

Ostatnie decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego