Decyzja Nr 10/WC/2017 z dnia 03.02.2017

Nazwa produktu leczniczego: Vidotin
Podmiot odpowiedzialny: GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Źródło informacji:

 

Ostatnie decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego