Decyzja Nr 5/WS/2016 z dnia 12.07.2016

Nazwa produktu leczniczego: STREPTOMISIN SULFAT

Podmiot odpowiedzialny: I.E. Ulagay, Turcja
 

Źródło informacji:

 

Ostatnie decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego