Decyzja Nr 6/WS/2016 z dnia 16.08.2016

Nazwa produktu leczniczego: ATRAM 12,5
Podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s.

Źródło informacji:

 

Ostatnie decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego