Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Vitaminum B12 WZF
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Vitaminum B12 WZF

roztwór do wstrzykiwań
Substancja czynna:
Cyanocobalamin
Kod ATC:
B 03 B A 01

Synonimy

Cyanocobalamin Cianocobalamina; Cianokobalamin; Cianokobalaminas; Cobamin; Cyanocobalamine; Cyanocobalaminum; Cyanokobalamin; Cycobemin; Cyjanokobalamina; Kyanokobalamin; Siyanokobalamin; Syanokobalamiini
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

VITAMINUM B12 WZF

(Cyanocobalaminum)
100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań
500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

1 ml roztworu zawiera
substancję czynną: 100 lub 500 mikrogramów cyjanokobalaminy (witaminy B12) oraz
substancje pomocnicze: sodu octan trójwodny, kwas octowy lodowaty, sodu chlorek, wodę do
wstrzykiwań.

Vitaminum B12 WZF 100 mikrogramów/ml: ampułka 1 ml zawiera 100 mikrogramów cyjanokobalaminy.
Vitaminum B12 WZF 500 mikrogramów/ml: ampułka 2 ml zawiera 1000 mikrogramów cyjanokobalaminy.

Opakowania:
Vitaminum B12 WZF 100 mikrogramów/ml: 10 ampułek po 1 ml
Vitaminum B12 WZF 500 mikrogramów/ml: 5 ampułek po 2 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Vitaminum B12 WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum B12 WZF
 3. Jak stosować lek Vitaminum B12 WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Vitaminum B12 WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B12 WZF i w jakim celu się go stosuje

Cyjanokobalamina (witamina B12) jest niezbędna do procesów wzrostu organizmu. Wpływa na tworzenie komórek krwi oraz na prawidłowe działanie układu nerwowego. Niedobór cyjanokobalaminy może być przyczyną wystąpienia niedokrwistości złośliwej i nieodwracalnych powikłań neurologicznych.
Lek stosuje się:

 • w niedokrwistości złośliwej Addisona-Biermera;
 • w innych niedokrwistościach megaloblastycznych z niedoborem witaminy B12;
 • w niedoborach witaminy B12 z następujących powodów:
  • całkowite wyłączenie z diety produktów pochodzenia zwierzęcego (ścisły wegetarianizm),
  • zahamowanie (wrodzone lub nabyte) wydzielania czynnika wewnętrznego umożliwiające wchłanianie witaminy B12 (czynnika Castle’a),
  • brak czynnika Castle’a na skutek resekcji żołądka,
  • przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka,
  • zespoły złego wchłaniania po resekcji jelita krętego, w przebiegu celiakii, sprue tropikalnej (psylozy), choroby Leśniowskiego – Crohna,
  • wykorzystywanie witaminy B12 przez bakterie jelitowe (zespół ślepej pętli) lub pasożyty (zarażenie bruzdogłowcem szerokim),
 • w teście Schillinga (badanie wchłaniania witaminy B12).

2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum B12 WZF

Nie należy stosować leku Vitaminum B12 WZF, jeśli
występuje nadwrażliwość na kobalt, witaminę B12 lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum B12 WZF u pacjentów:

 • z chorobą Lebera, ponieważ cyjanokobalamina może przyspieszać zanik nerwu wzrokowego;
 • z niedokrwistością złośliwą (podczas leczenia dużymi dawkami witaminy B12), gdyż może zmniejszyć się stężenie potasu we krwi.

Podczas stosowania leku Vitaminum B12 WZF:
W chorobie Addisona - Biermera witaminę B12 należy stosować regularnie przez całe życie. Kilkumiesięczna przerwa w podawaniu, pozornie usprawiedliwiona dobrymi wynikami badania krwi (morfologii), może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego.
Leczenie witaminą B12 może ujawnić objawy czerwienicy prawdziwej.
Przed rozpoczęciem leczenia oraz między 5. a 7. dniem wskazane jest wykonanie następujących badań laboratoryjnych: stężenie kwasu foliowego, hematokryt, retikulocyty (znaczny wzrost liczby retikulocytów – młodych krwinek czerwonych jest wczesnym dowodem skuteczności leczenia) oraz stężenie witaminy B12. W przypadku długotrwałego leczenia zaleca się kontrolę parametrów hematologicznych (stanu krwi) oraz stężenia witaminy B12 co 3 do 6 miesięcy.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad możliwym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie obserwowano działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią przez kobiety przyjmujące zalecane dawki witaminy B12.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre antybiotyki, metotreksat lub pirymetamina wpływają na oznaczenia stężenia witaminy B12 w surowicy, dając wyniki fałszywie ujemne. Do zaburzeń wchłaniania witaminy B12 może prowadzić przyjmowanie kolchicyny, kwasu paraaminosalicylowego i spożywanie dużych ilości alkoholu przez ponad 2 tygodnie.
Jednoczesne przyjmowanie leków hamujących czynność szpiku (np. chloramfenikolu) może osłabiać reakcję na leczenie witaminą B12.
Kwas foliowy stosowany w dużych dawkach przez dłuższy czas powoduje zmniejszenie stężenia witaminy B12 we krwi.

3. Jak stosować lek Vitaminum B12 WZF

Vitaminum B12 WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek należy podawać domięśniowo lub głęboko podskórnie (zastrzyki domięśniowe lub podskórne).
Leku nie wolno podawać dożylnie.

Dorośli:
Niedokrwistość złośliwa Addisona-Biermera bez objawów neurologicznych:
250 do 1000 mikrogramów co drugi dzień przez 1 do 2 tygodni, następnie 250 mikrogramów raz w tygodniu, do uzyskania poprawy hematologicznej. Dawka podtrzymująca 1000 mikrogramów raz w miesiącu.
W przypadku powikłań neurologicznych (zwyrodnienie sznurowe rdzenia): 1000 mikrogramów co drugi dzień, do uzyskania poprawy.
Niedobory witaminy B12 występujące po resekcji żołądka lub w wyniku zaburzeń wchłaniania: od 250 do 1000 mikrogramów raz w miesiącu.

Dzieci:
Niedokrwistość złośliwa Addisona-Biermera bez objawów neurologicznych:
do 3 lat: 5 do 15 mikrogramów na dobę,
3-18 lat: 15 do 30 mikrogramów na dobę.

Niedokrwistość megaloblastyczna:
do 3 lat: 5 do 15 mikrogramów na tydzień,
3-7 lat: 15 do 25 mikrogramów na tydzień,
7-18 lat: 15 do 30 mikrogramów na tydzień.

Niedokrwistość z objawami neurologicznymi:
do 3 lat: 100 do 200 mikrogramów na tydzień,
3-7 lat: 200 do 500 mikrogramów na tydzień,
7-18 lat: 500 do 1000 mikrogramów na tydzień.

Test Schillinga:
Po podaniu doustnym znakowanej witaminy B12, podaje się jednorazowo domięśniowo 1000 mikrogramów witaminy B12.

W przypadku wrażenia, że działanie Vitaminum B12 WZF jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki Vitaminum B12 WZF niż zalecana:
Nie są znane przypadki przedawkowania leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Vitaminum B12 WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zaburzenia układu immunologicznego: bardzo rzadkie przypadki wstrząsu anafilaktycznego i zgonów po pozajelitowym podaniu witaminy B12, nadwrażliwość.
Zaburzenia serca: obrzęk płuc, zastoinowa niewydolność krążenia.
Zaburzenia naczyniowe: zakrzepy naczyń obwodowych.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: czerwienica prawdziwa.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, wysypka.
Zaburzenia żołądka i jelit: uczucie wzdęcia, łagodna przemijająca biegunka.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból po wstrzyknięciu domięśniowym.
U niektórych osób w czasie stosowania Vitaminum B12 WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Vitaminum B12 WZF

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC. Chronić od światła. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować Vitaminum B12 WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 15.09.2008 r.

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.