Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Allertec (tabletki)
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Allertec (tabletki)

tabletki powlekane
Substancja czynna:
Cetirizine
Kod ATC:
R 06 A E 07

Synonimy

Cetirizine Cetirizine Hydrochloride; Cetirizin-dihidroklorid; Cetirizin-dihydrochlorid; Cetirizindihydroklorid; Cétirizine, Chlorhydrate de; Cétirizine, dichlorhydrate de; Cetirizini dihydrochloridum; Cetirizini Hydrochloridum; Cetirizino dihidrochloridas; Cetyryzyny dichlorowodorek; Hidrocloruro de cetirizina; Setiritsiinidihydrokloridi; Setirizin Hidroklorür
Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 iko?alkohol iko
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

ALLERTEC, 10 mg, tabletki powlekane

(Cetirizini dihydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek ALLERTEC i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ALLERTEC
 3. Jak stosować lek ALLERTEC
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek ALLERTEC
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ALLERTEC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

ALLERTEC to lek przeciwalergiczny zawierający cetyryzynę, który stosuje się u dorosłych i dzieci
w wieku 6 lat i powyżej:

 • w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu);
 • w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długotrwale utrzymujące się silnie swędzące bąble na skórze).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALLERTEC

Kiedy nie stosować leku ALLERTEC

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).
 • Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, którąkolwiek
  z substancji pomocniczych leku (wymienionych w punkcie 6. ulotki) oraz hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzące w skład innych leków).
 • Pacjenci, u których występuje nietolerancja niektórych cukrów (galaktozy), niedobór laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować leku ALLERTEC w postaci tabletek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ALLERTEC

 • Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku. Dawkę leku ustali lekarz.
 • Jeśli pacjent choruje na padaczkę lub miał napady drgawek powinien przed zastosowaniem leku
  poradzić się lekarza.
 • Podczas przyjmowania leku ALLERTEC, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwuczuleniowych, pacjent powinien unikać spożywania alkoholu.

Stosowanie innych leków
Nie są spodziewane oddziaływania tego leku z innymi lekami. Należy jednak powiedzieć lekarzowi
o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez
recepty.

Stosowanie leku ALLERTEC z jedzeniem i piciem
Jedzenie nie wpływa w zauważalny sposób na wchłanianie leku.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.
Lekarz zdecyduje, czy można stosować ALLERTEC w okresie ciąży.
Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, ponieważ przenika on do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Badania wykazały, że lek stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną.
Jednak pacjent powinien zwrócić uwagę na indywidualną reakcję organizmu na lek i w przypadku wystąpienia senności lub uczucia zmęczenia nie prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn.
U osób wrażliwych jednoczesne stosowanie leku z lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy jak np. z silnymi lekami przeciwbólowymi, uspokajającymi lub z alkoholem może nasilać wpływ leku ALLERTEC na zdolność reagowania i koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku ALLERTEC
Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku ALLERTEC”).

3. JAK STOSOWAĆ LEK ALLERTEC

Lek ALLERTEC należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku.
Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

Zwykle stosowane dawki leku podano poniżej.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
5 mg (pół tabletki powlekanej) dwa razy na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę.

Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek
Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla dzieci i dorosłych, w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek, wieku oraz masy ciała pacjenta.
Zwykle stosowane dawki leku u dorosłych podano poniżej:

 • łagodne zaburzenia czynności nerek - 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę.
 • umiarkowane zaburzenia czynności nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) raz na dobę.
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) co drugi dzień.

Nie stosować leku w przypadku ciężkiej niewydolności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż
10 ml/min.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

Pacjenci w podeszłym wieku
Jeżeli czynność nerek jest prawidłowa, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia określa lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ALLERTEC
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza,
który zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Po przyjęciu dawki większej od zalecanej dawki dobowej mogą wystąpić: dezorientacja, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój zwłaszcza ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszona czynność serca, drżenie, zatrzymanie moczu.

Pominięcie zastosowania leku ALLERTEC
Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ALLERTEC może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podane działania niepożądane z uwzględnieniem częstości ich występowania, określono na podstawie obserwacji, która obejmowała okres po wprowadzeniu cetyryzyny do obrotu.

Jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu), należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy takie występują rzadko. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia objawów i zdecyduje, czy konieczne będzie podjęcie dalszego postępowania.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zmęczenie,
 • suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka,
 • zawroty głowy, bóle głowy,
 • senność,
 • zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • ból brzucha,
 • astenia (bardzo silne osłabienie), złe samopoczucie,
 • zaburzenia czucia,
 • pobudzenie,
 • świąd, wysypka.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • przyspieszone bicie serca,
 • obrzęki,
 • uczulenie, czasami ciężkie (bardzo rzadko),
 • nieprawidłowa czynność wątroby,
 • zwiększenie masy ciała,
 • drgawki, zaburzenia ruchowe,
 • zachowanie agresywne, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność,
 • pokrzywka.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 osób):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi,
 • zaburzenia akomodacji (dostosowania się oka do oglądania różnych przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach), niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych),
 • omdlenie, drżenie, zaburzenia smaku,
 • tiki,
 • zaburzenia oddawania moczu,
 • obrzęk, wysypka polekowa.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALLERTEC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić od światła i wilgoci.

Nie stosować leku ALLERTEC po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek ALLERTEC

 • Substancją czynną jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.
 • Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, skrobię kukurydzianą, powidon K-25, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię sodową, krzemionkę koloidalną bezwodną, sodu laurylosiarczan, hypromelozę, makrogol 6000.

Jak wygląda lek ALLERTEC i co zawiera opakowanie
ALLERTEC jest w postaci tabletek powlekanych. Tabletki są podłużne z kreską dzielącą, barwy białej do kremowej, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni.
Wielkości opakowań:

 • 20 tabletek powlekanych w jednym blistrze Al/PVC, w tekturowym pudełku.
 • 30 tabletek powlekanych w 2 blistrach Al/PVC po 15 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data zatwierdzenia ulotki: 2010-12-22

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.