Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
PENTASA (czopki)
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

PENTASA (czopki)

czopki doodbytnicze
Substancja czynna:
Mesalazine
Kod ATC:
A 07 E C 02

Synonimy

Mesalazine Fisalamine; Mesalamine; Mesalatsiini; Mesalazin; Mesalazina; Mesalazinas; Mésalazine; Mesalazinum
Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 iko?
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

PENTASA

1 g czopki
Mesalazinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek PENTASA i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PENTASA
 3. Jak stosować lek PENTASA
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek PENTASA
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PENTASA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Mesalazyna, substancja czynna leku PENTASA, działa miejscowo przeciwzapalnie w stosunku do zmienionej chorobowo ściany odbytnicy.
Lek PENTASA stosowany jest do leczenia wrzodziejącego zapalenia odbytnicy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PENTASA

Kiedy nie stosować leku PENTASA

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mesalazynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku PENTASA,
 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na salicylany,
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek,
 • jeśli u pacjenta występuje wrzód żołądka lub dwunastnicy,
 • jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek PENTASA

 • jeśli występuje nadwrażliwość na sulfasalazynę; w razie wystąpienia ostrych objawów nietolerancji, takich jak kurcze mięśni, ból brzucha, gorączka, silny ból głowy lub wysypka, należy natychmiast przerwać stosowanie leku,
 • jeśli występują zaburzenia czynności wątroby.

Nie zaleca się podawania leku pacjentom z zaburzeniami czynności nerek.

Przed leczeniem i w trakcie leczenia należy kontrolować czynność nerek (oznaczanie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, badanie osadu moczu oraz badanie na obecność methemoglobiny w moczu). Jeżeli podczas leczenia mesalazyną pojawią się zaburzenia czynności nerek, należy podejrzewać ich toksyczne uszkodzenie.

Równoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub azatiopryny może zwiększać ryzyko zaburzeń ze strony nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności płuc, w szczególności pacjenci z astmą, powinni pozostawać pod kontrolą w trakcie leczenia.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Równoczesne leczenie azatiopryną (lek zmniejszający aktywność układu odpornościowego) lub 6‑merkaptopuryną (lek o działaniu przeciwnowotworowym i zmniejszającym aktywność układu odpornościowego) może zwiększać ryzyko zahamowania czynności szpiku.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.
Mesalazyna przenika przez barierę łożyskową.
Mesalazyna przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
PENTASA nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PENTASA

Lek PENTASA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dorośli: 1 g (jeden czopek) 1-2 razy na dobę.

Lek stosuje się doodbytniczo.

Stosowanie u dzieci:
Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest małe. Dane kliniczne dotyczące działania u dzieci są ograniczone.

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Instrukcja dotycząca stosowania leku:

 1. Bezpośrednio przed zastosowaniem czopka zaleca się wypróżnienie.
 2. W celu zachowania higieny, przed wprowadzeniem czopka należy założyć na palec dołączoną do opakowania gumową osłonę.
 3. Wprowadzić czopek do odbytnicy tak głęboko jak to możliwe. W celu ułatwienia wprowadzania czopka można go zwilżyć wodą.
 4. Jeśli w ciągu 10 minut czopek zostanie wydalony, należy wprowadzić kolejny czopek.
 5. Gumową osłonę na palec należy wyrzucić.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PENTASA
Ze względu na postać leku ryzyko przedawkowania jest małe.
W razie przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe w szpitalu i kontrolowanie czynności nerek.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, PENTASA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: biegunka, nudności, ból brzucha, ból głowy, wymioty, wysypka, pokrzywka, gorączka, wzdęcie
Niezbyt często: reakcje fotoalergiczne
Rzadko: zawroty głowy, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zwiększenie aktywności amylazy, zapalenie trzustki
Bardzo rzadko: ból mięśni, ból stawów, odwracalne łysienie, obrzęk Quinckego, płucne reakcje alergiczne [duszność, kaszel, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilia płucna, czyli przelotny naciek płucny na tle uczuleniowym z towarzyszącą eozynofilią we krwi (zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych), naciek płucny, zapalenie płuc, skurcz oskrzeli], zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, czyli zespół objawów chorobowych wywołany nadmierną utratą białka z moczem, odbarwienie moczu, niewydolność nerek mogąca ustępować po przerwaniu leczenia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, marskość, niewydolność wątroby, zaburzenia krwi (eozynofilia - jako część reakcji alergicznej, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, leukopenia, czyli za mała liczba krwinek białych, małopłytkowość, czyli za mała liczba płytek krwi, agranulocytoza, czyli bardzo mała liczba jednej z grup krwinek białych, pancytopenia, czyli bardzo mała liczba wszystkich krwinek), reakcje podobne do tocznia rumieniowatego, neuropatia obwodowa, czyli zaburzenie czynności nerwów obwodowych, łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe (obserwowane u młodych ludzi w okresie pokwitania), reakcje nadwrażliwości, gorączka polekowa, zaostrzenie objawów zapalenia jelita grubego.

Po podaniu doodbytniczym niekiedy mogą wystąpić: świąd odbytu, uczucie dyskomfortu, parcie na stolec.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PENTASA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku PENTASA po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek PENTASA

 • Substancją czynną leku jest mesalazyna w ilości 1 g.
 • Ponadto lek zawiera: powidon, makrogol 6000, magnezu stearynian, talk

Jak wygląda lek PENTASA i co zawiera opakowanie

Lek PENTASA występuje w postaci czopków doodbytniczych.
Opakowanie zawiera 14 lub 28 czopków.

Podmiot odpowiedzialny:

Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Niemcy

Wytwórca:

Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska
Ferring Pharmaceuticals SA Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel.: + 48 22 246 06 80, Fax: + 48 22 246 06 81

Data zatwierdzenia ulotki: 13.09.2010 r.

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.