Aktualności

Opublikowano 07.11.2016
w dziale Aktualności

Zastosowanie metforminy w leczeniu cukrzycy zostało poszerzone o grupę pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek

Zalecenia dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zostały uaktualnione w drukach informacyjnych

Opublikowano 07.11.2016
w dziale Aktualności

Uruchomienie dostępu do danych klinicznych nowych leków

EMA umożliwia publiczny dostęp do raportów klinicznych

Opublikowano 08.09.2016
w dziale Aktualności

W związku z pomieszaniem na linii produkcyjnej w Republice Czeskiej blistrów produktów leczniczych Neurolu (lek psychotropowy), które zostały umieszczone w opakowaniach Atramu (lek kardiologiczny) istnieje niebezpieczeństwo zażycia leku psychotropowego przez pacjentów kardiologicznych.

Opublikowano 26.08.2016
w dziale Aktualności

W związku z ogłoszeniem w dniu 19 sierpnia 2016 r. wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Opublikowano 26.08.2016
w dziale Aktualności

W komunikacie skierowanym do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz farmaceutów minister zdrowia przedstawił zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończ

Opublikowano 03.08.2016
w dziale Aktualności

EMA zaleca zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla leków wydanych na podstawie wadliwie przeprowadzonych badań w centrum badań Semler Badania równoważności przeprowadzone w tych zakładach nie mogą być wykorzystywane we wnioskach o dopuszczenie do obrotu leków w UE