Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

 • 07.11.2016

  Zastosowanie metforminy w leczeniu cukrzycy zostało poszerzone o grupę pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek

  Zalecenia dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zostały uaktualnione w drukach informacyjnych

  Europejska Agencja Leków (The European Medicines Agency, EMA) uznała, że leki zawierające metforminę mogą być stosowane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (wskaźnik przesączania kłębuszkowego GFR =30–59 ml/min) w leczeniu cukrzycy typu 2. Druki
  informacyjne dla tych leków zostaną uaktualnione w celu zweryfikowania obecnych przeciwwskazań oraz przedstawienia danych o dawkach, monitorowaniu i środkach ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

 • 07.11.2016

  Uruchomienie dostępu do danych klinicznych nowych leków

  EMA umożliwia publiczny dostęp do raportów klinicznych

  Od 20. października 2016 r. Europejska Agencja Leków (EMA) umożliwia otwarty dostęp do raportów klinicznych dla leków stosowanych u ludzi wprowadzonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej (UE).
  Komisarz Europejski ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Vytenis Andriukaitis, powiedział, że transparentność jest podstawowym komponentem badań klinicznych. Ich rezultaty bez względu na to czy są pozytywne, czy negatywne powinny być publicznie dostępne. Inicjatywa transparentności EMA uczyni Europę czołowym graczem w zakresie publikowania danych dotyczących badań klinicznych.
  Stworzy to pomost między obecną sytuacją, a nowym rozporządzeniem dotyczącym badań klinicznych, co będzie kolejnym krokiem milowy w zakresie transparentności.

 • 08.09.2016

  W związku z pomieszaniem na linii produkcyjnej w Republice Czeskiej blistrów produktów leczniczych Neurolu (lek psychotropowy), które zostały umieszczone w opakowaniach Atramu (lek kardiologiczny) istnieje niebezpieczeństwo zażycia leku psychotropowego przez pacjentów kardiologicznych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot leku Atram z podanych niżej serii do apteki w której dokonali Państwo zakupu. Kwestia rekompensaty pozostaje w gestii producenta.

  ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2561215, data ważności: 11.2017

  ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2510216, data ważności: 01.2018

  ATRAM 6,25 (Carvedilolum), 6,25 mg, tabletki, nr serii: 2010216, data ważności: 01.2018

  podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., Republika Czeska

  przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Sanofi-Aventis sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 • 26.08.2016

  W związku z ogłoszeniem w dniu 19 sierpnia 2016 r. wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pacjenci 75+), proszę o przyjęcie następujących informacji dotyczących zasad wystawiania recept (dalszego prowadzenia farmakoterapii).

  Zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawnienie do wystawiania recept na bezpłatne leki świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia przysługuje:

Publikacje

 • Wytyczne Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 • Amerykański Urząd ds. Leków i żywności (FDA) informuje, że wydawane z przepisu lekarza inhibitory pompy protonowej (ang. skrót PPI – Proton Pump Inhibitors) mogą spowodować hypomagnezemię jeżeli są przyjmowane przez dłuższy czas (w większości przypadków dłużej niż rok). W ok. ¼ wszystkich ocenianych przypadkach, sama suplementacja magnezem nie spowodowała podwyższenia niskiego poziomu magnezu w surowicy krwi i leki z grupy PPI musiały zostać odstawione. PPI są stosowane w leczeniu choroby refluksowej żołądka, wrzodów żołądka i dwunastnicy oraz zapalenia przewodu pokarmowego. Leki PPI wydawane z przepisu lekarza to: ezomeprazol, dexlansoprazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, abeprazol.

Biuletyny

najnowszy biuletyny o lekach dla pacjenta (front)

W tym numerze Biuletynu :

 1. Od Redakcji
 2. Fiszka edukacyjna - szumy w uszach
 3. Fiszka edukacyjna - choroba refluksowa przełyku - zgaga
 4. Podsumowanie projektu „Jak Pacjenci Mogą Skutecznie Wpływać na System Ochrony Zdrowia

Najnowszy biuletyny o lekach i terapiach dla specjalisty(front)

W tym numerze Biuletynu:

 1. Od Redakcji
 2. Bezpieczeństwo stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych – co warto wiedzieć?
 3. Leki wywołujące lub nasilające refluks żołądkowo-jelitowy
 4. Fiszka edukacyjna - choroba refluksowa
 5. Fucibet Lipid - skrócona informacja o leku
 6. Konferencje

Forum front

PomagamyZgłoś działanie niepożądane leku

Formularz dla pacjenta
Formularz dla specjalisty

Nowo dodane leki