Publikacje dla specjalistow

Witamy w dziale „Publikacje dla Specjalistów”.

Najnowsze artykuły dla specjalistów
Czy jestem alkoholikiem ?

Testy online są aktualnie bardzo popularne i ze względu na przygotowanie zestawu odpowiednich pytań są one w stanie dać Ci odpowiedź na wiele nurtujących Cię zagadnień. Tym razem przedstawiamy Państwu test, który pozwoli na możliwość sprawdzenia

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

Monitorowanie niepożądanych działań leków na przykładzie leków stosowanych w reumatologii

Pomimo tego, że system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii działa w Polsce od początku lat siedemdziesiątych wiedza o nim, a co za tym idzie zaangażowanie fachowych pracowników opieki zdrowotnej w zgłaszanie powikłań polekowych, jest ciągle niewystarczające. Wejście Polski do Unii Europejskiej, dostosowanie krajowych przepisów do prawa wspólnotowego bardzo powoli wpływa na poprawę sytuacji, ale nie pozwala jeszcze na wyciąganie wniosków na temat bezpieczeństwa stosowania danego leku czy grupy leków w oparciu o własne dane. Bez względu na to jakie leki weźmiemy pod uwagę, liczba opisów przypadków nie daje możliwości oceny statystycznej danego problemu. Dodatkowo przy małej liczbie zgłoszeń każdy czynnik zewnętrzny potrafi zaburzyć proporcje i w krótkim czasie pokazywać obraz sytuacji odmienny od dotychczasowego. Jak w soczewce zagadnienia te obrazują zgłoszenia odnoszące się do leków stosowanych w reumatologii.

Wytyczne dotyczące postępowania z lekami niebezpiecznymi w aptece szpitalnej

Problematyka ekspozycji personelu apteki szpitalnej oraz personelu oddziałów szpitalnych na leki niebezpieczne (hazardous drugs) oraz wytyczne postępowania z tymi lekami zajmują coraz więcej uwagi, zarówno instytucji nadzorujących bezpieczeństwo pracy jak i samych pracowników opieki zdrowotnej. Związane jest to z tym, że ustanowiona wiele lat temu lista leków niebezpiecznych, wraz z pojawianiem się nowych grup leków, stale się powiększa. Ostatnia wersja tej listy opublikowana przez NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) zawiera już 184 leki, w tym 87 zaliczanych do innych leków niż cytostatyczne. W poniższym artykule przedstawię podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem lekami niebezpiecznymi oraz kilka informacji w zakresie postępowania z tymi lekami w aptekach szpitalnych.

Raport FIP na temat ciągłego rozwoju zawodowego i szkolenia ustawicznego w farmacji

Pisaliśmy ostatnio o szkoleniu ciągłym farmaceutów i o tym w jakim kierunku zmierza edukacja podyplomowa w farmacji. W tym artykule chcieliśmy przybliżyć Państwu najważniejsze punkty z raportu Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) i wnioski jakie się nasuwają po przeczytaniu tego ciekawego opracowania.