Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

 • 30.09.2017

  Kanadyjska Agencja Leków (Health Canada) wydała zalecenie o aktualizacji druków informacyjnych produktów leczniczych OTC zawierających paracetamol. Zalecenia te zawierają standardowe instrukcje i środki ostrożności, które powinny przyczynić się do redukcji potencjalnego ryzyka uszkodzenia wątroby. Ustalenia te ukazały się w następstwie kanadyjskiego przeglądu bezpieczeństwa stosowania paracetamolu z 2015 r., który wykazał, że ponad połowa przypadków poważnego uszkodzenia wątroby była spowodowana niezamierzonym przedawkowaniem leków zawierających paracetamol.

  Źródło
  Health Canada Information, 15 wrzesień 2016 r.

 • 30.09.2017

  Australijska Agencja Leków (TGA – Therapeutic Goods Administration) zakończyła przegląd bezpieczeństwa nt. znanego związku pomiędzy stosowaniem leków z grupy NLPZ a wzrostem ryzyka poronień. Przegląd dotyczył zapewnienia ujednolicenia informacji bezpieczeństwa dla wszystkich produktów. Ustalenia potwierdziły potencjalne zwiększenie ryzyka poronienia przy stosowaniu NLPZ (oprócz aspiryny), zwłaszcza wtedy gdy leki z tej grupy były stosowane blisko terminu poczęcia. Jeżeli chodzi o stosowanie aspiryny to brak jest wystarczających dowodów na potwierdzenie związku stosowania aspiryny i zwiększonego ryzyka poronień.

  Źródło
  TGA Safety advisory, 11 październik 2016 r.

 • 30.09.2017

  W związku z zakończeniem europejskiego przeglądu dotyczącego produktu leczniczego zawierającego brymonidynę w żelu  zmodyfikowano zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego  Mirvaso ®.  Zaobserwowano, że u 16% pacjentów stosujących żel z brymonidyną nastąpiło pogorszenie się objawów trądziku różowatego.  W większości przypadków rumień i zaczerwienienie minęło po zaprzestaniu leczenia. Leczenie powinno być rozpoczynane z mniejszą niż maksymalna dawka przez co najmniej 1 tydzień, a następnie dawka powinna być zwiększana stopniowo w zależności od indywidualnej tolerancji i odpowiedzi na leczenie. Maksymalna dawka dzienna (1 g żelu dziennie w dawkach podzielonych na 5 części wielkości ziarna grochu) nie powinna być przekraczana. Pacjenci powinni być poinformowani o tym, żeby przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza jeżeli podczas stosowania Mirvaso® wystąpi zwiększone zaczerwienienie lub pieczenie skóry.

  Źródło
  Drug Safety Update vol. 10 nr 4, listopad 2016

 • 30.09.2017

  Kanada – Na podstawie przeglądu wykonanego przez Health Canada, druki informacyjne leków zawierających w swoim składzie tramadol, zostały zaktualizowane pod kątem ryzyka wystąpienia poważnych zaburzeń oddychania po zastosowaniu ww. produktów leczniczych. Dodano także ostrzeżenie, że ryzyko poważnych zaburzeń oddychania wzrasta w przypadku grupy pacjentów bardzo szybko metabolizujących tramadol. Lek tramadol jest zarejestrowany w Kanadzie do leczenia średniego i średnio mocnego bólu u osób dorosłych. Specjalistom opieki zdrowotnej w Kanadzie przypomina się, że tramadol nie jest zarejestrowany do stosowania u osób poniżej 18-go roku życia. Podobny przegląd został rozpoczęty w Stanach Zjednoczonych w 2015 r.

  Źródło:
  Health Canada, Summary safety review, 17 luty 2017 r
  FDA Drug safety communication, 21 wrzesień 2015 r.

Publikacje

 • Chcemy przedstawić Państwu artykuł opisujący koncepcję “siedmiu brudnych butów” wg dr Manuela Machuca z Hiszpanii – eksperta i praktyka opieki farmaceutycznej. Koncepcja ta dotyczy obecnej sytuacji zawodowej farmaceutów a powstała w oparciu o jedno z najbardziej znanych wystąpień portugalskiego pisarza i myśliciela naszych czasów – Mia Couto.

 • Urząd ds. Zdrowia w Kanadzie (Health Canada) zwraca uwagę specjalistów ochrony zdrowia oraz pacjentów leczonych pregabaliną na ryzyko wystąpienia myśli i prób samobójczych. Pregabalina jest wskazana do leczenia bólu neuropatycznego, padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych. W Polsce jest dostępna pod nazwą Lyrica.

Biuletyny

najnowszy biuletyny o lekach dla pacjenta (front)

W tym numerze Biuletynu :

 1. Od Redakcji
 2. Fiszka edukacyjna - szumy w uszach
 3. Fiszka edukacyjna - choroba refluksowa przełyku - zgaga
 4. Podsumowanie projektu „Jak Pacjenci Mogą Skutecznie Wpływać na System Ochrony Zdrowia

Najnowszy biuletyny o lekach i terapiach dla specjalisty(front)

W tym numerze Biuletynu:

 1. Od Redakcji
 2. Bezpieczeństwo stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych – co warto wiedzieć?
 3. Leki wywołujące lub nasilające refluks żołądkowo-jelitowy
 4. Fiszka edukacyjna - choroba refluksowa
 5. Fucibet Lipid - skrócona informacja o leku
 6. Konferencje

Forum front

PomagamyZgłoś działanie niepożądane leku

Formularz dla pacjenta
Formularz dla specjalisty

Nowo dodane leki