Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

 • 30.09.2017

  Kanadyjska Agencja Leków (Health Canada) wydała zalecenie o aktualizacji druków informacyjnych produktów leczniczych OTC zawierających paracetamol. Zalecenia te zawierają standardowe instrukcje i środki ostrożności, które powinny przyczynić się do redukcji potencjalnego ryzyka uszkodzenia wątroby. Ustalenia te ukazały się w następstwie kanadyjskiego przeglądu bezpieczeństwa stosowania paracetamolu z 2015 r., który wykazał, że ponad połowa przypadków poważnego uszkodzenia wątroby była spowodowana niezamierzonym przedawkowaniem leków zawierających paracetamol.

  Źródło
  Health Canada Information, 15 wrzesień 2016 r.

 • 30.09.2017

  Australijska Agencja Leków (TGA – Therapeutic Goods Administration) zakończyła przegląd bezpieczeństwa nt. znanego związku pomiędzy stosowaniem leków z grupy NLPZ a wzrostem ryzyka poronień. Przegląd dotyczył zapewnienia ujednolicenia informacji bezpieczeństwa dla wszystkich produktów. Ustalenia potwierdziły potencjalne zwiększenie ryzyka poronienia przy stosowaniu NLPZ (oprócz aspiryny), zwłaszcza wtedy gdy leki z tej grupy były stosowane blisko terminu poczęcia. Jeżeli chodzi o stosowanie aspiryny to brak jest wystarczających dowodów na potwierdzenie związku stosowania aspiryny i zwiększonego ryzyka poronień.

  Źródło
  TGA Safety advisory, 11 październik 2016 r.

 • 30.09.2017

  W związku z zakończeniem europejskiego przeglądu dotyczącego produktu leczniczego zawierającego brymonidynę w żelu  zmodyfikowano zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego  Mirvaso ®.  Zaobserwowano, że u 16% pacjentów stosujących żel z brymonidyną nastąpiło pogorszenie się objawów trądziku różowatego.  W większości przypadków rumień i zaczerwienienie minęło po zaprzestaniu leczenia. Leczenie powinno być rozpoczynane z mniejszą niż maksymalna dawka przez co najmniej 1 tydzień, a następnie dawka powinna być zwiększana stopniowo w zależności od indywidualnej tolerancji i odpowiedzi na leczenie. Maksymalna dawka dzienna (1 g żelu dziennie w dawkach podzielonych na 5 części wielkości ziarna grochu) nie powinna być przekraczana. Pacjenci powinni być poinformowani o tym, żeby przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza jeżeli podczas stosowania Mirvaso® wystąpi zwiększone zaczerwienienie lub pieczenie skóry.

  Źródło
  Drug Safety Update vol. 10 nr 4, listopad 2016

 • 30.09.2017

  Kanada – Na podstawie przeglądu wykonanego przez Health Canada, druki informacyjne leków zawierających w swoim składzie tramadol, zostały zaktualizowane pod kątem ryzyka wystąpienia poważnych zaburzeń oddychania po zastosowaniu ww. produktów leczniczych. Dodano także ostrzeżenie, że ryzyko poważnych zaburzeń oddychania wzrasta w przypadku grupy pacjentów bardzo szybko metabolizujących tramadol. Lek tramadol jest zarejestrowany w Kanadzie do leczenia średniego i średnio mocnego bólu u osób dorosłych. Specjalistom opieki zdrowotnej w Kanadzie przypomina się, że tramadol nie jest zarejestrowany do stosowania u osób poniżej 18-go roku życia. Podobny przegląd został rozpoczęty w Stanach Zjednoczonych w 2015 r.

  Źródło:
  Health Canada, Summary safety review, 17 luty 2017 r
  FDA Drug safety communication, 21 wrzesień 2015 r.

Publikacje

 • Temat żywienia pozajelitowego jest zagadnieniem bardzo szerokim i obejmującym żywienie pacjenta zarówno w warunkach szpitalnych jak i w domu (hospitalizacja domowa). Kraje UE mają różne doświadczenia w prowadzeniu żywienia pozajelitowego, ale wspólnym mianownikiem wszystkich krajów jest to, że od lat 80-tych XX w. farmaceuci odgrywają ważną rolę w zespołach żywienia pozajelitowego. W niniejszym artykule chciałam skupić się głównie roli farmaceuty w żywieniu klinicznym w Hiszpanii i we Francji. Dlaczego wybrałam te dwa kraje? Dlatego, że 10 lat temu zakończył się w Polsce duży program szkoleniowy dotyczący zarządzania lekiem w opiece zdrowotnej, prowadzony ze środków Unii Europejskiej "Tempus-Phare", w którym uczestniczyli, oprócz polskich farmaceutów, lekarzy i dyrektorów szpitali, także farmaceuci z aptek szpitalnych m.in. z Hiszpanii i z Francji. To właśnie w tych krajach, często po raz pierwszy, nasi farmaceuci szpitalni odbywali wizyty lub staże ucząc się nowej aktywności farmaceutów szpitalnych jaką jest m.in. sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego. Te wizyty zaowocowały później tworzeniem pierwszych pracowni żywienia pozajelitowego w szpitalach biorących udział w projekcie.

 • USA. FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) ostrzega, że produkty lecznicze zawierające  metylofenidat (methylphenidate, np. Concerta, Ritalin) mogą w niektórych przypadkach spowodować przedłużoną i czasami bolesną erekcję zwaną priapizmem. Opierając się na zrobionym przeglądzie produktów zawierających metylofenidat, FDA uaktualniła ulotki i przewodnik dla pacjentów nt. stosowania tych leków. W materiałach zawarto informację o rzadkim, ale poważnym ryzyku priapizmu. Nieleczony od razu, priapizm może doprowadzić do trwałego uszkodzenia penisa.

Biuletyny

najnowszy biuletyny o lekach dla pacjenta (front)

W tym numerze Biuletynu :

 1. Od Redakcji
 2. Fiszka edukacyjna - szumy w uszach
 3. Fiszka edukacyjna - choroba refluksowa przełyku - zgaga
 4. Podsumowanie projektu „Jak Pacjenci Mogą Skutecznie Wpływać na System Ochrony Zdrowia

Najnowszy biuletyny o lekach i terapiach dla specjalisty(front)

W tym numerze Biuletynu:

 1. Od Redakcji
 2. Bezpieczeństwo stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych – co warto wiedzieć?
 3. Leki wywołujące lub nasilające refluks żołądkowo-jelitowy
 4. Fiszka edukacyjna - choroba refluksowa
 5. Fucibet Lipid - skrócona informacja o leku
 6. Konferencje

Forum front

PomagamyZgłoś działanie niepożądane leku

Formularz dla pacjenta
Formularz dla specjalisty

Nowo dodane leki