Preductal MR

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki o modyfikowanym uwalnianiu
l3

indeks_lekow_quicktab

Preductal MR

35 mg
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Trimetazidini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek
  może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Preductal MR i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Preductal MR
 3. Jak stosować lek Preductal MR
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Preductal MR
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PREDUCTAL MR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Preductal MR jest dostępny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, zawiera jako substancję czynną trimetazydyny dichlorowodorek.
Trimetazydyna działa ochronnie na komórki mięśnia sercowego znajdujące się w warunkach niedotlenienia spowodowanego niedokrwieniem, poprzez podtrzymywanie procesów metabolicznych oraz spowalnia wyczerpywanie związków wysokoenergetycznych.
Przyjmowana przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca zmniejsza częstość występowania i nasilenie bólów dławicowych, zwiększa tolerancję na wysiłek fizyczny.

Lek Preductal MR jest stosowany:

 • w kardiologii: długotrwałe leczenie choroby niedokrwiennej serca - zapobieganie napadom dławicy piersiowej, w skojarzeniu z innymi lekami.
 • w otolaryngologii: leczenie szumów usznych, zawrotów głowy, niedosłuchu wywołanych niedokrwieniem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PREDUCTAL MR

Kiedy nie stosować leku Preductal MR:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na trimetazydynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Preductal MR.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Preductal MR
Lek Preductal MR nie jest preparatem do leczenia napadów dławicy piersiowej, ani też leczenia początkowego niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego. W przypadku wystąpienia napadu dławicy piersiowej należy poinformować lekarza. W takiej sytuacji mogą być wymagane badania oraz zmiana leczenia.

Trimetazydyna jest wydalana głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z niewydolnością nerek należy zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zmniejszyć dawkę leku.
Pacjentom z zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny powyżej 15 ml/min i poniżej 40 ml/min) lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku.
Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 15 ml/min) nie powinni stosować leku Preductal MR.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również
tych, które są wydawane bez recepty.
Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Stosowanie leku Preductal MR z jedzeniem i piciem
Zaleca się zażywanie leku Preductal MR w trakcie posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Preductal MR nie jest zalecany do stosowania u kobiet w ciąży.

Lek Preductal MR nie jest zalecany do stosowania u kobiet karmiących piersią. Kobiety przyjmujące ten lek nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Preductal MR nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PREDUCTAL MR

Preductal MR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Podanie doustne.
Zwykle stosuje się 1 tabletkę (35 mg trimetazydyny dichlorowodorku) 2 razy na dobę: po 1 tabletce rano i wieczorem, podczas posiłków; tabletkę należy popić szklanką wody.
U pacjentów w podeszłym wieku lub przed zabiegiem chirurgicznym modyfikacja dawki nie jest konieczna.
U pacjentów w podeszłym wieku, u których eliminacja trimetazydyny jest spowolniona, lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku Preductal MR.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Preductal MR jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Preductal MR
Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania leku Preductal MR. Leczenie zatrucia powinno być objawowe. W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Preductal MR
Należy przyjąć zapomnianą dawkę jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Preductal MR
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Preductal MR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Lek Preductal MR może powodować następujące działania niepożądane pogrupowane według poniższych częstości występowania:
bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów); częste (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów); niezbyt częste (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów); rzadkie (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów); bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów), w tym pojedyncze przypadki.

Częste działania niepożądane: ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności i wymioty, osłabienie, zawroty głowy, ból głowy, wysypka, świąd, pokrzywka.

Rzadkie działania niepożądane: niedociśnienie ortostatyczne (nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi związane z przyjęciem pionowej pozycji ciała), zaczerwienienie twarzy.

Bardzo rzadkie działania niepożądane: objawy pozapiramidowe (drżenie, sztywność, bezruch), przemijające po przerwaniu leczenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PREDUCTAL MR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Preductal MR

 • Substancją czynną leku jest trimetazydyny dichlorowodorek. Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku.
 • Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan dwuwodny, hypromelozę 4000, magnezu stearynian, powidon, krzemionkę koloidalną bezwodną; składniki otoczki: glicerol, hypromeloza, makrogol, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (El72), tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Preductal MR i co zawiera opakowanie
Lek Preductal MR jest dostępny w blistrach. Opakowanie zawiera 60 lub 90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
ul. Annopol 6B
03-236 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
ul. Annopol 6B
03-236 Warszawa
Nr telefonu: (22) 519-15-00

Data zatwierdzenia ulotki:
13.07.2011

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Servier Polska Sp. z o.o.

Adres
ul. Jana Kazimierza 10
01-248 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 594 90 10
telefon
(22) 594 90 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .