Forum Farmacji Przemysłowej - listopad 2012

październik 2012

[[1757]]

W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić na FORUM FARMACJI PRZEMYSŁOWEJ, które odbędzie się w  Łodzi w dniach 14-16 listopada 2012.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego organizowana wspólnie z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym odbędzie się pod hasłem"Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego".

Po raz kolejny uczestnicy spotkania dyskutować będą na istotne tematy dotyczące przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Głównymi zagadnieniami listopadowej konferencji będą:

  • Nowelizacja prawa farmaceutycznego
  • Monitorowanie działań niepożądanych w świetle nowych rozwiązań prawnych
  • Rejestracja produktów leczniczych
  • Wprowadzanie zmian do dokumentacji rejestracyjnej

Organizatorzy zaproponowali udział znamienitych wykładowców, którymi będą: przedstawiciele agencji EMA z Londynu, Minister oraz eksperci Urzędu Rejestracji, Dyrektor oraz inspektorzy GIF, Profesorowie uczelni medycznych, przedstawiciele stowarzyszeń podmiotów odpowiedzialnych, przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych

Do udziału w konferencji zapraszamy:

  • prezesów, członków zarządu, dyrektorów medycznych, dyrektorów, kierowników i pracowników działów rejestracji,
  • dyrektorów, kierowników i pracowników działów pharmacovigilance,
  • osoby wykwalifikowane.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie: www.farmacjaprzemyslowa.pl