Koalicja na rzecz suplementów diety 2012

październik 2012

VII Międzynarodowa Konferencja „Oświadczenia zdrowotne. Szanse i zagrożenia dla rynku suplementów diety w Polsce” Warszawa, 14-15 listopada 2012 r.

[[1761]]

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji organizowanej w ramach Koalicji na rzecz Suplementów Diety: „Oświadczenia zdrowotne. Szanse i zagrożenia dla rynku suplementów diety w Polsce", która odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2012 r. w Centrum Bankowo- Finansowym "Nowy Świat" w Warszawie.

Konferencja jest kolejną odsłoną dyskusji o problematyce polskiego rynku suplementów diety po dostosowaniu prawa krajowego do europejskich regulacji w zakresie oświadczeń zdrowotnych.

Przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, producenci żywności w ogóle, a suplementów diety w szczególności, eksperci z Polski i zagranicy, przedstawiciele struktur inspekcji sanitarnych spotkają się, aby omówić ekonomiczne i społeczne aspekty nowych regulacji.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli m.in.:

 • prof. dr hab. Jan Hartman - Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński,
 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz - Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie,
 • Bogusław Sonik - Wiceprzewodniczący Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Kontroli Budżetowej,
 • prof. dr hab. Elżbieta Anuszewska - ekspert Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Kierownik Zakładu Biochemii i Biofarmaceutyków, Narodowy Instytut Leków,
 • dr med. Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie,
  prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny - Kierownik Zakładu Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 • Luca Battistini, Menadżer ds. Żywności - Dyrektor Zarządzający, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Leków bez Recepty (AESGP) w Belgii,
 • dr Christopher A. Birt - Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (EUPHA), Uniwersytet w Liverpoolu.

Obszar tematyczny konferencji obejmuje m.in.:

 • aktualny stan prac nad opiniowaniem oświadczeń zdrowotnych w świetle regulacji Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Kodeksu Alimentarius,
 • rola i Klastra Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety w obszarze  jakości i bezpieczeństwa suplementów diety,
 • współpracę granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych ze służbami: celną i graniczną,
 • procedury powiadamiania wprowadzenia do obrotu,
 • regulacje UE w zakresie reklamy suplementów diety,
 • perspektywy rozwoju polskiego rynku suplementów diety.

Więcej na temat konferencji znajdą Państwo na stronie http://koalicja-suplementydiety2012.pl/ oraz w załączonympliku