Konferencja pt. "Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych..."

 

listopad 2012

Konferencja  „Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych i prawne możliwości ich rozwiązywania”

Szanowni Państwo,

w imieniu Komisji Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej  oraz  Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu zapraszamy na XIV Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych i prawne możliwości ich rozwiązywania część II, która odbędzie się  23 listopada 2012r. w hotel Haston City we Wrocławiu (ul. Irysowa 1-3).

Program konferencji podzielony jest na dwie sesje, podczas których uczestnicy będą  mogli usłyszeć m.in. następujące wykłady:

w Sesji I:

  • Różne oblicza medycyny - prof. dr hab. Barbara Świątek, UM we Wrocławiu

  • Odpowiedzialność lekarzy w praktyce Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – ocena sytuacji  - dr Jolanta Orłowska – Heitzman, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

  • „Red alert” – czyli o krok od błędu  - dr n. med. mgr praw. Tomasz Jurek, dr Marta Rorat,  UM we Wrocławiu

  • Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej - dr Agnieszka Sieńko, Kancelaria Radcy Prawnego A. Sieńko

w Sesji II:

  • Możliwości pomocy prawnej dla lekarza na różnych etapach postępowania karnego - mec. Andrzej Malicki - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

  • Lekarz a media - dr hab. n. praw Jędrzej Skrzypczak; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

  • Ochrona dóbr osobistych pacjenta w procesie leczenia - Agnieszka Piotrowska, Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

  • Przychodzi lekarz do prokuratora - Prokurator Andrzej Jóźwiak,  Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

  • Rzecznik Praw Lekarza – możliwości udzielenia pomocy  lekarzowi  w sytuacjach zagrożenia - dr n. med. Krzysztof Kordel, Rzecznik Praw Lekarza NIL

Opłata za udział w konferencji wynosi 30 zł. Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie Dolnośląskiej Izby Lekarskiejoraz w załączonymzaproszeniu.

Serdecznie zapraszamy!