Izotretynoina – ryzyko depresji po zastosowaniu leku - 09.2011

Medsafe (nowozelandzka agencja leków) przypomina lekarzom, że wszyscy pacjenci leczeni izotretynoiną powinni być informowani o ryzyku wystąpienia depresji i/lub myśli samobójczych. Powinni być także monitorowani pod kątem możliwości rozwinięcia się depresji podczas stosowania leku. Medsafe zwraca również uwagę na to, że w przypadku pojawienia się ww. objawów, pacjent musi natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet wówczas gdy nie stosuje już izotretynoiny.

Izotretynoina jest zarejestrowana do stosowania w  leczeniu ciężkich postaci trądziku (tj. trądzik guzkowy, trądzik skupiony lub trądzik z ryzykiem powstawania blizn) opornych na odpowiednio przeprowadzone standardowe leczenie działającymi ogólnie lekami przeciwbakteryjnymi i lekami stosowanymi miejscowo. Izotretynoinę może przepisywać jedynie lekarz mający doświadczenie w stosowaniu działających ogólnie rezynoidów w przebiegu ciężkich postaci trądziku i pełną wiedzę o ryzyku związanym ze stosowaniem tego leku. Izotretynoina ma właściwości teratogenne.

Niedawno przeprowadzone badanie w Nowej Zelandii potwierdziło, że zmiany nastroju po zastosowaniu leku występują u 5-10 % pacjentów przyjmujących izotretynoinę, przy czym prawdopodobieństwo zmian nastroju rośnie wraz ze wzrostem dawki leku. Ostatnio przeprowadzone badanie kohortowe w Szwecji wykazało, że istnieje pozytywna zależność pomiędzy stosowaniem izotretynoiny a próbami samobójczymi. Badanie to pokazało, że ryzyko zaczynało wzrastać dwa lata przed zastosowaniem izotretynoiny i osiągało najwyższy poziom 6 miesięcy po zaprzestaniu leczenia. Dodatkowo, ryzyko wystąpienia prób samobójczych było większe u pacjentów poddanych kilkakrotnie leczeniu izotertynoiną, co sugerowało, że było to związane z postrzeganiem przez pacjentów nadal utrzymującego się  trądziku, mimo zastosowanej terapii.

Produkty lecznicze zawierające izotretynoinę, dostępne w Polsce:

  • Aknenormin
  • Axotret
  • Curacne
  • Isoderm
  • Izotek
  • Roaccutane
  • Tretinex

 

Źródło:
Prescriber Update Vol. 32, No 3, September 2011  (www.medsafe.gov.nz)
Charakterystyka Produktu Leczniczego Aknenormin 10 mg