Decyzja Nr 5/WS/2017 z dnia 10.05.2017

Nazwa produktu leczniczego: Rovamycine
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis France
Powód: Decyzja została podjęta w związku z podejrzeniem niespełnienia wymagań jakościowych ww. serii produktu leczniczego ROVAMYCINE, z uwagi na zidentyfikowane zanieczyszczenie tabletki zareklamowanego blistra przedmiotowego produktu

Decyzja Nr 4/WS/2017 z dnia 14.04.2017

Nazwa produktu leczniczego: Albiomin 20%
Podmiot odpowiedzialny: Biotest Pharma GmbH
Powód: W dniu 14.04.2017r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie od dystrybutora ww. produktu leczniczego na terytorium RP, o podejrzeniu braku spełnienia wymagań jakościowych dla ww. serii produktu Albiomin 20 %.

Decyzja Nr 3/WS/2017 z dnia 29.03.2017

Nazwa produktu leczniczego: Rovamycine
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis France

Decyzja Nr 2/WS/2017 z dnia 03.03.2017

Nazwa produktu leczniczego: Doreta SR
Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d.
Powód: Istnieje ryzyko, że w opakowaniu produktu leczniczego Doreta SR, 75 mg + 650 mg, znajdują się blistry produktu leczniczego Doreta 75 mg + 650 mg. Mając na uwadze powyższe, ww. seria produktu leczniczego nie może być przedmiotem obrotu do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa stosowania przedmiotowego produktu leczniczego.

Decyzja Nr 1/WS/2017 z dnia 20.01.2017

Nazwa produktu leczniczego: Nicorette Classic Gum
Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB

Decyzja Nr 6/WS/2016 z dnia 16.08.2016

Nazwa produktu leczniczego: ATRAM 12,5
Podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s.