Bezpieczeństwo

Witamy w dziale bezpieczeństwo

W dziale tym publikowane są na bieżąco decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczące leków wstrzymanych, wycofanych i ponownie dopuszczonych do obrotu oraz komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leków pochodzące z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. W dziale tym można także znaleźć informację i formularz zgłoszenia działania niepożądanego leku. Dział ten przeznaczony jest głównie dla specjalistów i ma na celu zebranie w jednym miejscu bieżących informacji o bezpieczeństwie leków będących w obrocie na terytorium RP

bezpieczenstwo-dzial

Źródła informacji

Główny Inspektorat Farmakologiczny Główny Inspektorat Farmakologiczny
   
   
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
   
   
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
   
   
 Europejska Agencja Leków Europejska Agencja ds. Leków