Acifungin forte

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
płyn do stosowania na skórę
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Acifungin forte ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

ACIFUNGIN FORTE

roztwór na skórę

Skład   
100 g roztworu zawiera:  
substancje czynne:  
kwas borowy (Acidum boricum) 4,024 g
kwas salicylowy (Acidum salicylicum) 0,966 g
kwas galusowy bezwodny (Acidum gallicum anhydricum) 1,61 g
kwas octowy lodowaty (Acidum aceticum glaciale) 2 g
tanina (Tanninum) 4,4 g
metylu salicylan (Methylis salicylas) 1 g

substancje pomocnicze: etanol bezwodny, etylu octan.

Dostępne opakowanie:
Butelka zawierająca 30 ml roztworu na skórę.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Acifungin forte i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Acifungin forte
 3. Jak stosować lek Acifungin forte
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Acifungin forte
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Acifungin forte

1. Co to jest lek Acifungin forte i w jakim celu się go stosuje

Acifungin forte jest lekiem złożonym do stosowania miejscowego na wały okołopaznokciowe i paznokcie, o działaniu przeciwgrzybiczym oraz słabym przeciwbakteryjnym. Dodatkowo wykazuje działanie ściągające oraz keratolityczne (złuszczające). Jego działanie wynika z właściwości poszczególnych substancji zawartych w leku.
Ze względu na to, że Acifungin forte jest lekiem złożonym, zawierającym między innymi substancje pochodzenia naturalnego, możliwe jest powstawanie drobnego osadu.

Wskazania do stosowania:

 • Choroby grzybicze wałów okołopaznokciowych i paznokci.

2. Zanim zastosuje się lek Acifungin forte

Nie należy stosować leku Acifungin forte:

 • w nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
 • na zmiany alergiczne na skórze,
 • na zmiany sączące,
 • na ostre zmiany zapalne,
 • jeśli skóra wokół paznokcia jest uszkodzona (zraniona, pozbawiona naskórka),
 • na duże powierzchnie skóry,
 • w okresie ciąży i karmienia piersią.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Acifungin forte
Należy chronić oczy i uszkodzoną skórę przed kontaktem z lekiem.
Jeśli wystąpią objawy, takie jak: zaczerwienienie, podrażnienie, swędzenie lub pieczenie, należy przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza. Podrażnione miejsca należy umyć wodą z mydłem, a następnie nasmarować maścią obojętną, np. wazeliną.

Należy skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup pacjentów stosujących lek:

Stosowanie leku u dzieci
Nie stosować u dzieci do lat 18, ze względu na możliwość ogólnoustrojowego, toksycznego działania leku.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Ze względu na brak odpowiednich badań nie należy stosować leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Ze względu na brak odpowiednich badań nie należy stosować leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu
Nie określono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie badano interakcji z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

3. Jak stosować lek Acifungin forte

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na wały okołopaznokciowe i paznokcie. Miejsca chorobowo zmienione (wały okołopaznokciowe i paznokcie) należy pędzlować 3 do 4 razy na dobę.
Wstrząsnąć przed użyciem.
Nie stosować u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Acifungin forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Acifungin forte niż zalecana
W przypadku stosowania leku długotrwale, stosowania na dużą powierzchnię skóry lub na uszkodzoną skórę może dojść do wchłonięcia i kumulacji w organizmie substancji wchodzących w skład leku. Kwas borowy zawarty w leku może powodować wystąpienie objawów, takich jak: brak łaknienia, utrata masy ciała, wymioty, biegunka, niedokrwistość.

W razie omyłkowego spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W wyniku ostrego zatrucia kwasem borowym (np. po przypadkowym spożyciu leku z kwasem borowym lub zastosowaniu go na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry), mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy, takie jak: biegunka, wymioty, bóle brzucha, krwawe stolce, uszkodzenie wątroby i nerek, niewydolność krążenia obwodowego, wysypka, gorączka, zapaść, drgawki i zgon.

W przypadku pominięcia dawki leku
Należy zastosować lek najszybciej jak to możliwe i kontynuować leczenie zgodnie z dawkowaniem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Acifungin forte może powodować działania niepożądane.
Podczas stosowania leku mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry i reakcje nadwrażliwości, takie jak: zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie w miejscu stosowania leku. W przypadku nasilenia się tych objawów należy przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Acifungin forte mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Acifungin forte

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie należy stosować leku Acifungin forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 6 miesięcy.
Lek Acifungin forte można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Acifungin forte

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy. ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, tel. 022 620 90 81 wew. 190.

Data opracowania ulotki: 2008-12-16

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"

Adres
Chłodna 56/60
Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .