Acne-Derm

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krem
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ACNE-DERM ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

ACNE-DERM

(Acidum azelaicum)
200 mg/g krem

Skład
1 g kremu zawiera:
substancję czynną: 200 mg kwasu azelainowego,
substancje pomocnicze: mieszaninę glicerolu mono stearynianu i makrogolu stearynianu (Arlatone 983 S), mieszaninę glicerolu stearynianu, alkoholu cetostearylowego, cetylu palmitynianu i kokoglicerydów (Cutina CBS), mieszaninę cetostearylu etyloheksanianu i izopropylu myrystynianu (PCL-Liquid), glikol propylenowy, glicerol, kwas benzoesowy, wodę oczyszczoną.

Dostępne opakowanie:
Tuba zawierająca 20 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek ACNE-DERM i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek ACNE-DERM
 3. Jak stosować lek ACNE-DERM
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku ACNE-DERM
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku ACNE-DERM

1. Co to jest lek ACNE-DERM i w jakim celu się go stosuje

Lek ACNE-DERM ma postać kremu. Lek zawiera substancję czynną - kwas azelainowy, która wykazuje działanie przeciwtrądzikowe oraz wybielające skórę w przypadku hiperpigmentacji (przebarwień skóry).
Kwas azelainowy działa przeciwbakteryjnie na bakterie Propionibacterium acnes mające wpływ na rozwój trądziku, zmniejsza liczbę mikrozaskórników oraz hamuje nadmierne rogowacenie naskórka. Ponadto kwas azelainowy hamuje wzrost i nadczynność melanocytów
- komórek barwnikowych skóry.

Wskazania do stosowania leku

 • Trądzik pospolity (Acne vulgaris),
 • Przebarwienia skóry (Melanoderma).

2. Zanim zastosuje się lek ACNE-DERM

Nie należy stosować leku ACNE-DERM

 • w nadwrażliwości na kwas azelainowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek ACNE-DERM
Należy chronić oczy, usta, błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Jeżeli nastąpi przypadkowy kontakt leku z tymi miejscami, należy przemyć je dużą ilością wody. Jeżeli pomimo przemycia podrażnienie pojawiło i utrzymuje się, należy zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.
Ze względu na właściwości wybielające kremu, w przypadku osób o ciemnej karnacji, należy szczególnie wnikliwie obserwować skórę w miejscu stosowania leku, gdyż istnieje ryzyko jej rozjaśnienia.
Należy unikać czynników drażniących skórę, np. mycia twarzy twardą, chlorowaną wodą,
używania mydeł zapachowych.
Należy chronić skórę przed mrozem i wiatrem.
Typ naskórkowy przebarwień i typ mieszany naskórkowo-skórny łatwo poddają się leczeniu, natomiast postać skórna przebarwień jest oporna na leczenie lekiem.
Należy skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie określono bezpieczeństwa stosowania kwasu azelainowego u kobiet w ciąży. Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie określono bezpieczeństwa stosowania kwasu azelainowego u kobiet karmiących piersią. Lek może być stosowany u kobiet karmiących piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu
Nie stwierdzono wpływu kwasu azelainowego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry. Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

3. Jak stosować lek ACNE-DERM

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku, o ile lekarz nie zaleci inaczej, opisano poniżej.

Lek zwykle stosuje się dwa razy na dobę (rano i wieczorem) nakładając cienką warstwę na umyte i dokładnie osuszone, chorobowo zmienione miejsca skóry. Wskazane jest lekkie wcieranie kremu. Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Dawka jednorazowa wynosi 1 g = 4 cm kremu, co odpowiada 200 mg substancji czynnej. Dawka dobowa wynosi 2 g = 8 cm kremu, co odpowiada 400 mg substancji czynnej.

Pacjenci ze skórą wrażliwą przez pierwszy tydzień leczenia powinni stosować lek tylko raz na dobę wieczorem.

W przypadku znacznego podrażnienia skóry (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane), należy zmniejszyć ilość nakładanego leku lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli to konieczne, należy przerwać leczenie na kilka dni.

W przypadku zmian trądzikowych na klatce piersiowej i plecach nie należy stosować więcej niż 10 g kremu na dobę.

Lek należy stosować przynajmniej przez okres 4 tygodni. W celu uzyskania trwałej poprawy, lek powinien być stosowany przez kilka miesięcy. Nie należy stosować leku dłużej niż 6 miesięcy.

W leczeniu przebarwień skóry, należy stosować jednocześnie kremy z filtrami UVA i UVB, ponieważ promieniowanie słoneczne może nasilać zmiany chorobowe i powodować ponowną pigmentację skóry.

W przypadku równoczesnego stosowania innych leków na skórę, zaleca się ich nanoszenie pomiędzy kolejnymi aplikacjami leku ACNE-DERM.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana
W sytuacji przypadkowego połknięcia leku może dojść do reakcji ogólnej, o natężeniu zależnym od ilości połkniętego leku. W razie połknięcia leku, należy zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

W przypadku pominięcia dawki leku
Należy zastosować lek tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli zbliża się pora zastosowania następnej dawki leku, należy pominąć zapomniana dawkę i zastosować następną według schematu dawkowania.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ACNE-DERM może powodować działania niepożądane.

Objawy niepożądane występujące często
Może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry. Najczęściej obserwowane działania niepożądane to: uczucie pieczenia, świąd, zaczerwienienie, suchość i łuszczenie skóry. Objawy te występują na początku leczenia, jeśli utrzymują się, należy stosować lek raz na dobę.
W większości przypadków objawy podrażnienia są łagodne i zazwyczaj nie wymagają przerwania stosowania leku.

Objawy niepożądane występujące rzadko
Rzadko występowało kontaktowe zapalenie skóry i zapalenie mieszków włosowych. Mogą wystąpić białe plamy lub rozjaśnienie skóry w miejscu stosowania leku u pacjentów o ciemnej karnacji.

Objawy niepożądane występujące bardzo rzadko
Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na światło i alergiczne reakcje skórne, np. wysypka (patrz punkt 2. Zanim zastosuje się lek ACNE-DERM).

U niektórych osób w czasie stosowania leku ACNE-DERM mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia tych i innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku ACNE-DERM

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku ACNE-DERM po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku ACNE-DERM

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, tel. 022 620 90 81 wew. 190.

Data opracowania ulotki: 2008-04-23

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"

Adres
Chłodna 56/60
Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .