Alantan

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
maść
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Alantan ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Alantan

(Allantoinum)
20 mg/g maść

Skład
1 g maści zawiera:
substancję czynną: 20 mg alantoiny,
substancje pomocnicze: lanolinę, parafinę ciekłą, wazelinę białą, etylu parahydroksybenzoesan, wodę oczyszczoną.

Dostępne opakowanie:
Tuba zawierająca 30 g maści.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Alantan i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Alantan
 3. Jak stosować lek Alantan
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Alantan
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Alantan

1. Co to jest lek Alantan i w jakim celu się go stosuje

Lek Alantan w postaci maści zawiera substancję czynną alantoinę. Alantoina działa keratolitycznie (złuszczająco), osłaniająco na skórę, poprawia nawilżenie skóry oraz wspomaga leczenie ran, gdyż stymuluje wzrost nowej tkanki.
Alantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny.

Wskazania do stosowania leku:

 • Leczenie trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych), przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry).
 • Płytkie owrzodzenia, ubytki skóry i błon śluzowych.

2. Zanim zastosuje się lek Alantan

Nie należy stosować leku Alantan:

 • w nadwrażliwości na alantoinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
 • do oczu,
 • na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Alantan
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości na skórze w miejscu stosowania leku (zaczerwienienie, uczucie swędzenia), należy przerwać jego stosowanie, a jeżeli podrażnienie utrzymuje się, należy zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Brak danych na temat stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Brak danych na temat stosowania leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu
Nie stwierdzono wpływu substancji czynnej zawartej w maści na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu oraz na sprawność psychofizyczną.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Alantan
Ze względu na zawartość lanoliny, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
Ze względu na zawartość etylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stwierdzono oddziaływania z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

3. Jak stosować lek Alantan

Lek Alantan w postaci maści jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Delikatnie nanosić lek na chorobowo zmienione miejsca, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle od 2 do 3 razy na dobę.

Można nałożyć niewielką ilość maści na jałowy kompres i przyłożyć na oczyszczoną ranę. Opatrunki należy zmieniać raz do dwóch razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Alantan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Alantan niż zalecana
Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania zgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania.
W razie przypadkowego połknięcia leku należy zgłosić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, maść Alantan może powodować działania niepożądane.
Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Alantan mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia powyższych objawów niepożądanych a także innych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Alantan

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Alantan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Alantan

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, tel. 022 620 90 81 w. 190.

Data opracowania ulotki: 2008-05-20

Wskazania do stosowania:

 • Leczenie trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych), przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry).
 • Płytkie owrzodzenia, ubytki skóry i błon śluzowych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Alantoin; Alantoína; Alantoinas; Allantoiini; Allantoïne; Allantoinum; Glyoxyldiureide

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"

Adres
Chłodna 56/60
Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .