Amlodipine Arrow 5 mg

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Amlodipine Arrow 5 mg, tabletki
Amlodipine Arrow 10 mg, tabletki

(Amlodipinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Natęży zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg
 3. Jak stosować lek Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg I W JAKIM
CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia) oraz w niektórych typach bólu zlokalizowanego w klatce piersiowej, określanego jako dławica piersiowa, w tym dławica piersiowa typu Prinzmetala. Amlodypina należy do grupy leków blokujących kanały wapniowe.

W przypadku wysokiego ciśnienia tętniczego, amlodypina działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ przez nie krwi.

W przypadku dławicy piersiowej może pojawić się ból w klatce piersiowej spowodowany niewystarczającym dopływem krwi do serca. Dzieje się to zwykle podczas wysiłku fizycznego lub stresu. Amlodypina zapobiega tym objawom poprzez zwiększenie zaopatrzenia serca w krew. Lek Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg nie przerywa napadu bólu dławicowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg

Kiedy nie stosować leku Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na amlodypinę, inne leki blokujące kanały wapniowe lub którykolwiek z pozostałych składników tabletek (które są wymienione w punkcie 6 „Inne informacje\").
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs, w tym wstrząs kardiogenny (mała wydolność serca spowodowana ciężką chorobą serca lub zawałem serca).
 • Jeśli pacjent przebył zawał serca w ciągu ostatnich 28 dni.
 • Jeśli u pacjenta występuje zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca.
 • Jeśli u pacjenta występuje niestabilna dławica piersiowa (w czasie odpoczynku lub w nocy).
 • Jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi (ciężkie niedociśnienie).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg

 • Przed zastosowaniem leku należy powiadomić lekarza o jakichkolwiek chorobach wątroby.
 • W przypadku wcześniej występującej niewydolności serca lub małej rezerwy sercowej (występują trudności z tłoczeniem krwi z serca do całego organizmu, zwłaszcza podczas wysiłku fizycznego).

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów odnosi się do pacjenta, powinien skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania.

Stosowanie leku Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie i niedawno następujących lekach, gdyż mogą one wykazywać wzajemne oddziaływanie z lekiem Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg.

 • Leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol lub itrakonazol), stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby lub drożdże np.: pleśniawki czy grzybice skóry.
 • Leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych (leki przeciwwirusowe), takie jak rytonawir stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HINZ.
 • Leki stosowane w leczeniu zakażeń spowodowanych przez bakterie lub drożdże (antybiotyki), takie jak ryfampicyna stosowana w leczeniu gruźlicy.
 • Leki ziołowe stosowane w leczeniu depresji, takie jak preparaty ziela dziurawca.
 • Diltiazem, inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i dławicy piersiowej.
 • Inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, np. inhibitory ACE, takie jak enalapryl czy kaptopryl, leki blokujące receptory alfa1-adrenergiczne, takie jak doksazosyna czy tamsulozyna, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, takie jak bisoprolol lub sotalol i leki moczopędne, takie jak furosemid czy amiloryd.

Możliwe, że wskazane będzie przyjmowanie leku Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg i lekarz zadecyduje o odpowiednim dla pacjenta sposobie leczenia.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie i niedawno lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma wystarczających informacji dotyczących stosowania amlodypiny w ciąży. Amlodypina może być stosowana w ciąży jedynie na wyraźne zalecenie lekarza. Brak jest informacji dotyczących stosowania amlodypiny w okresie karmienia piersią. Nie należy karmić piersią w trakcie zażywania amlodypiny.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Tabletki mogą wywołać zawroty głowy, zmęczenie lub nudności. Dlatego też zaleca się zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

3.JAK STOSOWAĆ LEK Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg

Lek Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać w całości popijając dużą ilością wody, niezależnie od posiłków. Lek należy przyjmować o stałej porze.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Zwykle stosowana dawka leku to jedna tabletka na dobę. Możliwe jest rozpoczęcie leczenia od jednej tabletki leku Amlodipine Arrow 5 mg i zwiększenie dawki do jednej tabletki leku Amlodipine Arrow 10 mg, w zależności od skuteczności działania.

Leku Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg nie należy stosować u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg

W razie przypadkowego zażycia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się natychmiast z najbliższym oddziałem pomocy doraźnej szpitala lub lekarzem bądź farmaceutą. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą opakowanie leku oraz pozostałe tabletki.

Pominięcie zażycia leku Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg

W przypadku pominięcia zażycia tabletki natęży pominąć tę dawkę i zażyć następną o normalnej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wszystkie leki mogą wywołać reakcję alergiczną, jakkolwiek poważne reakcje alergiczne są bardzo rzadkie. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia po zażyciu tabletki następujących objawów:

 • nagły świszczący oddech, problemy z oddychaniem lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła,
 • złuszczanie skóry i wystąpienie pęcherzy na skórze, błonie śluzowej jamy ustnej, w okolicy oczu i genitaliów,
 • wysypka pokrywająca całe ciało.

Zanotowano również następujące działania niepożądane :

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 osoby na 10)
 • obrzęk w okolicy kostek
Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 osoby na 100, ale rzadziej niż u 1 osoby na 10)
 • ból głowy
 • uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • osłabienie
 • nudności
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • zaczerwienienie twarzy
 • kołatanie serca (przyspieszona lub nieregularna czynność serca)
Niezbyt częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 osoby na 1000, ale rzadziej niż u 1 osoby na 100)
 • złe samopoczucie
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • drżenie
 • uczucie mrowienia
 • wzmożone pocenie
 • zaburzenia snu
 • drażliwość
 • depresja
 • duszności
 • nieżyt błony śluzowej nosa (katar)
 • wymioty
 • biegunka lub zaparcie
 • obrzęk lub bolesność dziąseł
 • kurcze mięśni
 • ból pleców
 • ból mięśni lub stawów
 • wzmożona potrzeba oddawania moczu
 • zmiany masy ciała
 • brak erekcji
 • omdlenia
 • bóle w klatce piersiowej
 • zwiększona częstość akcji serca
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • wysypka
 • świąd
  miejscowe obrzęki powodujące
  wystąpienie bąbli pokrzywkowych na skórze
  (pokrzywka)
 • wypadanie włosów
 • odbarwienia skóry
 • zaburzenia wzroku
 • powiększenie piersi u mężczyzn
Rzadkie działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 osoby na 10 000, ale rzadziej niż u 1 osoby na 1000)
 • dezorientacja
 • zmiany nastroju w tym stany lękowe
 • zaburzenia smaku
 • szum uszny
 • zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu )
Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 osoby na 10 000)
 • zwiększone stężenie glukozy we krwi
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zapalenie naczyń (zapalenie naczyń krwionośnych często z wysypką skórną)
 • niektóre zaburzenia dotyczące krwi, mogące zwiększać ryzyko krwawienia, powstawania sińców lub zakażeń
 • drętwienie palców rąk lub stóp
 • kaszel
 • zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha i pleców
 • reakcje alergiczne (opisane powyżej)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg

 • Substancją czynną leku jest amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu). Każda tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny.
 • Inne składniki leku to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Amlodipine Arrow 5 mg, Amlodipine Arrow 10 mg i co zawiera opakowanie

Amlodipine Arrow 5 mg - białe lub białawe, wydłużone ośmiokątne tabletki, oznaczone „AM 5\" na jednej stronie i „>\" na drugiej stronie.

Amlodipine Arrow 10 mg - białe lub białawe, wydłużone ośmiokątne tabletki, oznaczone „AM 10\" na jednej stronie i „>\" na drugiej stronie.

Dostępne opakowania:
30 tabletek: 3 blistry po 10 sztuk lub 2 blistry po 15 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny:
Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ, Wielka Brytania

Wytwórcy:
Arrow Pharm (Malta) Limited
HF 62, Hal Industrial Estate, Birzebbugia BBG06
Malta

Selamine Limited t/a Arrow Generics Limited
Unit 4/5 Willborough Cluster, Clonshaugh Industrial Estate, Clonshaugh, Dublin 17 Irlandia

Juta Pharma GmbH, Gutenbergstrasse 13, 24941 Flensburg Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 10.07.2007 r.

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Arrow Poland S.A

Adres
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Arrow Generics Ltd.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .