AMOclan BID

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
(400 mg+57 mg)/50ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania:

Produkt AMOclan BID jest wskazany do krótkotrwałego leczenia zakażeń wywołanych bakteriami wrażliwymi na amoksycylinę z kwasem klawulanowym.

Zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym zakażenia uszu, nosa i gardła)
w szczególności: zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok obocznych nosa, nawracające zapalenie migdałków podniebiennych, wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych
w szczególności: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, płatowe i odoskrzelowe zapalenie płuc, wywołane przez Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis.

Zakażenia układu moczowo-płciowego
zapalenie pęcherza moczowego (szczególnie nawracające lub powikłane – z wyjątkiem zapalenia gruczołu krokowego), wywołane przez Enterobacteriaceae* (głównie Escherichia coli*), Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus spp.*

Zakażenia skóry i tkanek miękkich
w szczególności: zapalenie tkanki podskórnej, zakażenia po ukąszeniach przez zwierzęta, wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i bakterie z rodzaju Bacteroides.

Zakażenia w stomatologii
w szczególności: ropień okołozębowy, powikłany zapaleniem tkanek miękkich, wywołany przez bakterie beztlenowe i ziarenkowce Gram-dodatnie.

*Część bakterii z tego gatunku wytwarza β-laktamazę, wskutek czego są one oporne na samą amoksycylinę.
Pełny wykaz drobnoustrojów wrażliwych na amoksycylinę z kwasem klawulanowym, patrz punkt 5.1 Właściwości farmakodynamiczne.

Produkt AMOclan BID można też stosować w zakażeniach mieszanych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę oraz drobnoustroje wytwarzające β-laktamazę, wrażliwe na AMOclan BID. W tego typu zakażeniach nie ma konieczności dodawania innego antybiotyku.

Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z miejscowymi wytycznymi dotyczącymi antybiotykoterapii.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

J Leki stosowane w zakażeniach
J01 leki przeciwzakaźne do stosowania ogólnego o właściwościach bakteriobójczych
J01C Antybiotyki β-laktamowe, penicyliny
J01CR Połączenia penicylin z inhibitorami beta-laktamazy
J01CR02 Amoksycylina z inhibitorem enzymu

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Wpływ na antykoncepcje
Lek może wpływać na skuteczność antykoncepcji. Podczas przyjmowania leku zaleca się stosować dodatkowe metody zapobiegania ciąży.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Amoksisilin; Amoksisilliini; Amoxicilina; Amoxicilline; Amoxicillinum; Amoxycillin
Synonimy:
Acide Clavulanique; Ácido clavulánico; Acidum Clavulanicum; Klavulanik Asit

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .