Apo-Nastrol

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
1 mg

indeks_lekow_quicktab

Apo-Nastrol

1 mg, tabletki powlekane
Anastrozolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Apo-Nastrol i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apo-Nastrol
 3. Jak stosować lek Apo-Nastrol
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Apo-Nastrol
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK APO-NASTROL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Apo-Nastrol jest lekiem należącym do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Apo-Nastrol jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie (u kobiet, które już nie miesiączkują). Lek Apo-Nastrol zmniejsza stężenie estrogenów (żeńskich hormonów płciowych) we krwi, przez co może spowolnić lub zahamować wzrost komórek raka piersi, wymagających do swojego rozwoju estrogenów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU APO-NASTROL

Kiedy nie stosować leku Apo-Nastrol:

 • jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na anastrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
 • jeśli pacjentka jest przed menopauzą.
 • jeśli u pacjentki występuje ciężka choroba nerek lub wątroby, lub umiarkowana choroba wątroby.
 • jeśli pacjentka stosuje leki zawierające estrogeny, np. zastępczą terapię hormonalną.
 • jeśli pacjentka stosuje tamoksyfen.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Apo-Nastrol
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

 • jeśli u pacjentki występuje osteoporoza lub inna choroba wpływająca na wytrzymałość kości. Lek Apo-Nastrol zmniejsza stężenie żeńskich hormonów płciowych we krwi, co może prowadzić do zmniejszenia masy kostnej. W wyniku tego zmniejsza się wytrzymałość kości, dlatego przed i w trakcie leczenia może być konieczne wykonanie badań gęstości kości. Lekarz może przepisać lek, który będzie leczył lub zapobiegał zmniejszeniu masy kostnej.
 • jeśli pacjentka stosuje analogi LHRH (leki stosowane w leczeniu raka piersi, niektórych chorób ginekologicznych i bezpłodności).
 • jeśli pacjentka nie jest pewna czy przeszła już menopauzę. Lekarz może zlecić badanie stężenia hormonów we krwi.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to zwłaszcza:

 • leków zawierających estrogeny
 • innych leków stosowanych w leczeniu raka piersi (takich jak tamoksyfen).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjentki (lub pacjentka nie jest pewna), należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem stosowania leku.

Stosowanie leku Apo-Nastrol z jedzeniem i piciem
Stosowanie leku Apo-Nastrol z posiłkiem nie wpływa na jego wchłanianie.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku Apo-Nastrol, jeśli:

 • pacjentka jest w ciąży
 • pacjentka karmi piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby lek Apo-Nastrol zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych pacjentek może wystąpić osłabienie lub senność. Jeśli takie objawy wystąpią, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Apo-Nastrol
Lek Apo-Nastrol zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ APO-NASTROL

Lek Apo-Nastrol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka (1 mg) raz na dobę.
 • Tabletki należy przyjmować w całości, popijając wodą.
 • Najlepiej przyjmować lek codziennie o stałej porze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apo-Nastrol
Należy zwrócić się do lekarza lub udać do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą lek lub ulotkę.

Pominięcie zastosowania leku Apo-Nastrol
Jeśli pacjentka zapomniała przyjąć lek, powinna zażyć następną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Apo-Nastrol
Nie należy przerywać stosowania leku Apo-Nastrol, nawet jeśli pacjentka czuje się lepiej, chyba że zaleci to lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Apo-Nastrol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące ciężkie działania niepożądane - pacjentka może wymagać pilnej pomocy lekarskiej:

 • wyjątkowo ciężkie reakcje skórne z uszkodzeniami skóry, owrzodzeniami lub pęcherzami (zespół Stevensa-Johnsona)
 • reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu i (lub) oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy).

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych powyżej należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Wyżej wymienione działania niepożądane występują niezbyt często.

Bardzo często (występują częściej niż u 1 pacjentki na 10):

 • uderzenia gorąca
 • osłabienie
 • ból stawów lub sztywność stawów
 • bóle głowy
 • nudności
 • wysypka skórna.

Często (występują rzadziej niż u 1 pacjentki na 10):

 • ścieńczenie i przerzedzenie włosów
 • biegunka
 • wymioty
 • senność
 • reakcje alergiczne
 • zespół cieśni nadgarstka (uczucie mrowienia w palcach)
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • suchość pochwy
 • krwawienie z pochwy (zazwyczaj występuje w pierwszych tygodniach leczenia)
 • zaburzenia menstruacyjne
 • brak łaknienia
 • zwiększenie stężenia substancji tłuszczowych (lipidów) we krwi.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 pacjentki na 100):

 • zapalenie wątroby
 • wysypka skórna różowa lub czerwona, niekiedy jaśniejsza w części centralnej
 • utrudnione prostowanie i zginanie palców.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 pacjentki na 1000):

 • zespół Stevensa-Johnsona (powstawanie pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, na gałce ocznej i na narządach płciowych).

Inne możliwe działania niepożądane:
Lek Apo-Nastrol zmniejsza stężenie żeńskich hormonów płciowych we krwi, co może prowadzić do zmniejszenia ilości składników mineralnych w kości, a tym samym może zmniejszać wytrzymałość kości i niekiedy powodować ich złamania.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK APO-NASTROL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Apo-Nastrol po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po określeniu „Termin ważności". Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Apo-Nastrol
Substancją czynną leku jest anastrozol. Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu.
Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, powidon K 30, karboksymetyloskrobia sodowa typu A, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, talk.

Jak wygląda lek Apo-Nastrol i co zawiera opakowanie
Lek Apo-Nastrol: okrągłe, białe tabletki powlekane. Lek jest dostępny w blistrach zawierających po 28 lub 30 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Apotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Holandia

Wytwórca:
Doppel Farmaceutici S.R.L.
Via Martíri Delie Foibe 1
29016 Cortemaggiore (PC)
Włochy

Genepharm S.A.
18th Marathonos Ave
15351 Pallini (Attiki)
Grecja

Data zatwierdzenia ulotki: 2010-08-04

Wskazania do stosowania:

Apo-Nastrol jest wskazany w:

 • leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego
 • leczeniu uzupełniającym wczesnego inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego
 • leczeniu uzupełniającym wczesnego inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego, po 2 do 3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

L Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
L02 Leki stosowane w terapii hormonalnej
L02B Antagoniści hormonów i ich pochodne
L02BG Inhibitory enzymów
L02BG03 Anastrozole

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Wpływ na doping
Środek uznany za dopingowy
Smiley face
Prowadzenia pojazdow 1
Jest mało prawdopodobne, aby lek zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. U kobiet zażywających anastrozol może wystąpić osłabienie i senność. Jeżeli takie objawy utrzymują się, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Anastrotsoli; Anastrozol; Anastrozolum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Apotex Inc, Korporacja Przedst. W Polsce.

Adres
Ostrobramska 95
04-118 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
+48 022 311 20 99
telefon
+48 022 311 20 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Apotex Europe B.V.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .