BDS N

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
zawiesina do nebulizacji
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
0,125 mg/ml
0,25 mg/ml
0,5 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

BDS N

0,125 mg/ml, zawiesina do nebulizacji
0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji
0,5 mg/ml, zawiesina do nebulizacji
Budesonidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek BDS N i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku BDS N
 3. Jak stosować lek BDS N
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek BDS N
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek BDS N i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek BDS N
Lek BDS N jest zawiesiną do nebulizacji, która zawiera substancję czynną budezonid. Budezonid należy do grupy leków nazywanych „glikokortykosteroidami”.

W jakim celu stosuje się lek BDS N
BDS N jest stosowany w leczeniu:

 • astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niezadowalające lub niewłaściwe,
 • ciężkiego pseudokrupu (ostrego podgłośniowego zapalenia krtani) w czasie hospitalizacji,
 • zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), gdy stosowanie nebulizowanego budezonidu jest uzasadnione
  • POChP jest przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która powoduje skrócenie oddechu i kaszel.

BDS N, zawiesina do nebulizacji NIE jest wskazany w leczeniu ostrego skurczu oskrzeli (zaciśnięcie mięśni w drogach oddechowych, które powoduje świszczący oddech) i duszności.

Jak działa lek BDS N
Podczas wdechu lek BDS N, przedostaje się bezpośrednio do płuc, zmniejsza i zapobiega obrzękom oraz zapaleniu płuc.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku BDS N

Kiedy NIE stosować leku BDS N

 • jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed zastosowaniem leku BDS N:

Należy skontaktować się z lekarzem natychmiast

 • jeśli nasilają się trudności z oddychaniem lub jeśli pacjent często budzi się w nocy z powodu astmy
 • jeśli pacjent odczuwa ucisk w klatce piersiowej w godzinach porannych lub jeśli ucisk w klatce piersiowej trwa dłużej niż zwykle.

Te objawy mogą oznaczać, że stan zdrowia pacjenta nie jest właściwie kontrolowany, oraz że może być konieczne niezwłoczne zastosowanie innego lub dodatkowego leczenia.

Nadal stosować BDS N, ale jak najszybciej skontaktować się z lekarzem

 • jeśli pacjent ma duszności lub świszczący oddech, ponieważ może być konieczne dodatkowe leczenie.

Przed zastosowaniem BDS N, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

 • jeśli pacjent ma zapalenie płuc, jest przeziębiony lub ma zakażenie w obrębie klatki piersiowej
 • jeśli u pacjenta stwierdzono choroby wątroby.

BDS N a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

 • leki steroidowe
 • leki przeciwko zakażeniom grzybiczym (itrakonazol lub ketokonazol)
 • inhibitory proteazy HIV, takie jak rytonawir i nelfinawir (u pacjentów z AIDS)

Ciąża i karmienie piersią

 • Przed zastosowaniem tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, nie powinna stosować tego leku.
 • Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku BDS N, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku BDS N, nie należy przerywać stosowania tego leku, lecz jak najszybciej powiadomić o tym lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek BDS N prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek BDS N

Lek BDS N jest stosowany wziewnie.

Lek ten należy zawsze stosować z dokładnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Leczenie astmy

  Dawka początkowa Dawka podtrzymująca Maksymalna dawka dobowa
Niemowlęta (w wieku od 6 do 23 miesięcy) i dzieci w wieku od 2 do 11 lat) 0,5 mg – 1 mg budezonidu dwa razy na dobę 0,25 mg – 0,5 mg budezonidu dwa razy na dobę 2 mg budezonidu
Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat) i dorośli 1 mg – 2 mg budezonidu 0,5 mg – 1 mg budezonidu dwa razy na dobę 4 mg budezonidu

W przypadku gdy nie można dopasować odpowiednich dawek leku BDS N, dostępne są leki o innych mocach.

Dawka w mg Objętość zawiesiny do nebulizacji
  0,125 mg/ml 0,25 mg/ml 0,5 mg/ml
0,25 mg 2 ml - -
0,5 mg 4 ml 2 ml -
0,75 mm 6 ml - -
1,0 mg - 4 ml 2 ml
1,5 mg - 6 ml -
2 mg - - 4 ml
 • Lekarz określi dawkę leku odpowiednią dla pacjenta i powie jak długo kuracja lekiem BDS N będzie trwała. Będzie to zależało od stopnia zaawansowania astmy. Poprawa stanu zdrowia może nastąpić już po dwóch dniach od rozpoczęcia przyjmowania leku, niemniej jednak uzyskanie pełnego działania leczniczego może trwać nawet do czterech tygodni. Lekarz może zmniejszyć dawkę leku do najmniejszej dawki skutecznej, która powoduje, że objawy astmy nie występują.
 • Ważne jest, aby stosować lek BDS N codziennie, nawet jeśli objawy astmy wtedy nie występują.
 • Maksymalną dawkę dobową (2 mg budezonidu) dla niemowląt i dzieci poniżej 12 lat należy stosować wyłącznie u dzieci z ciężką astmą i przez ograniczony okres czasu.

Leczenie pacjentów z pseudokrupem
Zwykle stosowana dawka u niemowląt i dzieci to 2 mg budezonidu na dobę. Można podać tę dawkę w całości lub podzielić ją na dwie i podać dwie dawki po 1 mg w odstępie 30 minut. Ten sposób dawkowania może być powtarzany co 12 godzin, maksymalnie do 36 godzin lub do uzyskania poprawy stanu pacjenta.

Leczenie POChP
Pacjenci z POChP powinni stosować 1 mg – 2 mg leku BDS N na dobę. Lek należy przyjmować w dwóch osobnych pojedynczych dawkach co 12 godzin.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby
Nie ma dowodów na różnicę w skuteczności budezonidu u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.

Sposób stosowania
Podanie wziewne.

Jeśli pacjent leczy się w domu, przed pierwszym przyjęciem leku powinien porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, który pokaże pacjentowi, jak wdychać lek BDS N stosując nebulizator. Dzieci powinny używać nebulizatora pod nadzorem osoby dorosłej.

Aby wdychać zawiesinę do nebulizacji lekiem BDS N, należy zastosować system do inhalacjinebulizer PARI LC PLUS wyposażony w ustnik lub odpowiednią maskę twarzową (maskę PARI Baby z opaską Pari Baby bend) ze sprężarką powietrza PARI Boy (SX).

Uwaga: NIE NALEŻY stosować nebulizatorów ultradźwiękowych do podawania leku BDS N.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dotyczącą korzystania z nebulizatora.

Zastosowanie alternatywnego, niezbadanego systemu do nebulizacji może zmieniać ilość substancji czynnej wdychanej do płuc, co z kolei może zmieniać skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania leku. Dostosowanie dawki może stać się wtedy niezbędne.

Instrukcja stosowania leku BDS N

 1. Oddzielić wymaganą liczbę ampułek z paska. Pozostałe ampułki należy pozostawić w saszetce.
 2. Wstrząsać ampułką(ami) delikatnie przez 30 sekund.
 3. Trzymając ampułkę w pozycji pionowej odkręcić górną część ampułki(ek).
 4. Wlać przepisaną przez lekarza ilość leku do komory nebulizatora.
 5. Wyrzucić pustą ampułkę(i). Zamknąć korek nebulizatora.
 6. Maskę na twarz lub ustnik podłączyć do komory nebulizatora, zgodnie z zaleceniami stosowania nebulizatora.
 7. Podłączyć końcówkę nebulizatora do sprężarki powietrza.
 8. Włączyć sprężarkę powietrza. Stosując maskę na twarz lub ustnik, oddychać w "mgle" spokojnie i głęboko, siedząc lub stojąc w pozycji wyprostowanej. Jeśli pacjent używa maski na twarz, należy upewnić się, że maska jest dobrze dopasowana.
 9. Pacjent zauważy, kiedy inhalacja lekiem jest zakończona, gdy w ustniku lub masce na twarz nie pojawia się już „mgła”.
 10. Czas trwania nebulizacji lekiem zależy od rodzaju używanego sprzętu. Będzie on również zależał od zastosowanej objętości roztworu do nebulizacji.
 11. Po inhalacji kilka kropli leku pozostanie w nebulizatorze.
 12. Przemyć jamę ustną wodą. Wodę należy wypluwać. Nie połykać. W przypadku zastosowania maski na twarz, należy również umyć twarz.
 13. Po każdym użyciu należy umyć zbiornik nebulizatora przeznaczony na lek i ustnik nebulizatora (lub maskę na twarz).

Niezużytą zawiesinę do nebulizacji należy niezwłocznie usunąć.

Ważne jest, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie czyszczenia i dezynfekcji nebulizatora.

Lek BDS N może być mieszany z roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Mieszanina powinna być zużyta w ciągu 30 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku BDS N
Ważne, aby lek był przyjmowany zgodnie z ulotką lub zaleceniami lekarza. Nie należy zwiększać lub zmniejszać dawki bez konsultacji z lekarzem. W razie jednorazowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, można kontynuować leczenie jak dotychczas. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku więcej niż raz, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku BDS N
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o określonej porze, należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną dawkę jak zazwyczaj. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli którekolwiek z następujących działań niepożądanych wystąpi, należy przerwać stosowanie leku BDS N i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób): obrzęk twarzy, szczególnie w obrębie ust (z możliwym obrzękiem warg, języka, oczu, uszu), świąd, wysypka skórna lub podrażnienie (kontaktowe zapalenie skóry), pokrzywka, skurcz oskrzeli (obkurczenie mięśni w drogach oddechowych powodujące świszczący oddech). Może to oznaczać, że u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna.

Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • Nagły świszczący oddech po przyjęciu leku.

Inne możliwe działania niepożądane:

Częste: (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • grzybica (zakażenie grzybicze) w jamie ustnej. Jest to mniej prawdopodobne, jeśli pacjent przemywa usta wodą po zażyciu leku BDS N.
 • łagodny ból gardła, kaszel i chrapliwy głos.

Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • wysypka na twarzy po użyciu maski na twarz. Mycie twarzy po użyciu maski pomaga tym objawom zapobiec.
 • zaburzenia snu, depresja lub uczucie niepokoju, przygnębienie, nerwowość, nadpobudliwość i rozdrażnienie. Występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów u dzieci.
 • siniaki
 • utrata głosu
 • spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży
 • wpływ na nadnercza (niewielki gruczoł obok nerki)

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaćma (zmętnienie soczewki oka)
 • jaskra (zwiększenie ciśnienia w oku).

Wziewne glikokortykosteroidy mogą wpływać na fizjologiczne wytwarzanie hormonów steroidowych w organizmie, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek przez dłuższy czas. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne po inhalacji kortykosteroidami niż po podaniu kortykosteroidów w tabletkach.

Budezonid w zawiesinie do nebulizacji należy stosować przed posiłkami, aby zmniejszyć ewentualne działania niepożądane na gardło.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek BDS N

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym, saszetce i ampułce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie zamrażać.
Przechowywać ampułkę w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Po pierwszym otwarciu saszetki: 3 miesiące.
Po rozcieńczeniu: zużyć w ciągu 30 minut.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek BDS N
Substancją czynną leku jest budezonid.

BDS N, 0,125 mg/ml, zawiesina do nebulizacji
Każda 2 ml ampułka zawiera 0,25 mg budezonidu.

BDS N, 0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji
Każda 2 ml ampułka zawiera 0,5 mg budezonidu.

BDS N, 0,5 mg/ml, zawiesina do nebulizacji
Każda 2 ml ampułka zawiera 1 mg budezonidu.

 • Pozostałe składniki to: disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek BDS N i co zawiera opakowanie
Każda ampułka zawiera zawiesinę do nebulizacji zawiesinę w kolorze białym do prawie białego.
Zestawy po 5 ampułek w pasku są pakowane w foliową saszetkę, która jest następnie pakowana w tekturowe pudełko.

Wielkości opakowań:
20 ampułek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Apotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Holandia

Wytwórca
GENETIC S.P.A.
Nucleo Industriale,
Contrada Canfora, 84084 Fisciano (SA)
Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy: Budesonid Apotex 0,25mg, 0,5mg, 1 mg Suspension für einen Vernebler.
Polska: BDS N

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy BDS N jest stosowany w leczeniu:

 • astmy, gdy stosowanie inhalatorów ciśnieniowych lub proszkowych jest niezadowalające lub niewłaściwe,
 • ciężkiego pseudokrupu (ostrego podgłośniowego zapalenia krtani) w czasie hospitalizacji,
 • zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest właściwe.

Produkt leczniczy BDS N NIE jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia objawów ostrego ataku astmy lub stanu astmatycznego i bezdechu.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

R Układ oddechowy
R03 Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
R03B Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych podawane drogą wziewną
R03BA Glikokortykoidy
R03BA02 Budesonide

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Interakcja z grejfrutem
Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z sokiem grejpfrutowy. Sok grejpfrutowy może nasilić wchłanianie niektórych leków z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększyć ich stężenie w organizmie i nasilić działanie, nawet do wystąpienia działania toksycznego.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Budesonid; Budesónida; Budésonide; Budesonidi; Budesonidum; Budezonid; Budezonidas
Decyzje Głównego Inspektora farmaceutycznego dotyczące wstrzymania, wycofania lub ponownego dopuszczenia leku

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Apotex Europe B.V.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .