Betadrin

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krople do oczu, roztwór
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

BETADRIN

(Diphenhydramini hydrochloridum + Naphazolini nitras)
(1 mg + 0,33 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

1 ml roztworu zawiera:
substancje czynne: 1mg difenhydraminy chlorowodorku i 0,33 mg nafazoliny azotanu oraz
substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek roztwór, disodu edetynian, kwas borowy, sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), wodę oczyszczoną.

Opakowania
Jedno opakowanie zawiera 2 butelki polietylenowe po 5 ml roztworu.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Betadrin i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Betadrin
 3. Jak stosować lek Betadrin
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Betadrin
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Betadrin i w jakim celu się go stosuje

Betadrin jest lekiem złożonym zawierającym w swoim składzie substancję przeciwhistaminową - difenhydraminę i alfa-adrenomimetyk - nafazolinę. W wyniku działania tych dwóch substancji, lek usuwa miejscowe objawy zapalne spojówek (zaczerwienienie, ból, łzawienie), przede wszystkim jeśli ich przyczyną jest uczulenie.
Lek Betadrin stosuje się w ostrych stanach zapalnych spojówek w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia oczu oraz w stanach zapalnych związanych z podrażnieniem spojówek wskutek stosowania soczewek kontaktowych, działania słońca, dymu papierosowego, kontaktu z wodą na pływalni itp.

2. Zanim zastosuje się lek Betadrin

Nie należy stosować leku Betadrin, jeśli stwierdzono:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku;
 • jaskrę z wąskim kątem;
 • nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Betadrin

 • Leku nie należy stosować w przypadku przewlekłego zapalenia spojówek, można natomiast krótko stosować w przypadku zaostrzenia przewlekłego zapalenia spojówek.
 • U pacjentów z nadciśnieniem, zaburzeniami rytmu serca, nadmiernie wrażliwych na aminy sympatykomimetyczne, np. z nadczynnością tarczycy, z przerostem gruczołu krokowego, w podeszłym wieku należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia działań ogólnoustrojowych.
 • Utrzymywanie się objawów podrażnienia lub bólu oka dłużej niż 72 godziny jest wskazaniem do odstawienia leku.
 • Należy przestrzegać zaleconego czasu stosowania leku oraz nie przekraczać zalecanych dawek, ponieważ może dojść do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania, a także powstania trwałych zmian w nabłonku oka.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku Betadrin u dzieci
Nie zaleca się stosowania leku u niemowląt i dzieci do 6 lat.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

U kobiet karmiących piersią lek Betadrin należy stosować ostrożnie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek może zaburzać zdolność widzenia i dlatego należy go stosować ostrożnie u osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Betadrin
Ze względu na zawartość w leku benzalkoniowego chlorku, osoby noszące miękkie (hydrofilne) soczewki kontaktowe powinny je usunąć przed zakropleniem leku i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stosować leku jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (leki stosowane m. in. w depresji) i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

3. Jak stosować lek Betadrin

Lek Betadrin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek przeznaczony do stosowania do oczu.

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat:
1-2 krople do worka spojówkowego w razie potrzeby co 6-8 godzin.
Bez zalecenia lekarza, leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.

Sposób podawania
Lek przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego – miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.
Przed zakropleniem leku, należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć zakrętkę i zakroplić lek do oka (oczu). Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną. Delikatnie zamknąć oko, nie mrugać i nie otwierać oka przez około 2 minuty, aby lek wchłonął się. Następnie umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki leku i zamknąć butelkę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Betadrin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Betadrin niż zalecana
Nie ma danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do oka. Długotrwałe lub zbyt częste podawanie leku u małych dzieci może doprowadzić do zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, hipotermii (obniżenia temperatury ciała), śpiączki, długotrwałego rozszerzenia źrenicy.
Niezgodne z zaleceniami wypicie zawartości butelki może wyjątkowo spowodować nagle obniżenie ciśnienia krwi, przyspieszenie czynności serca.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Betadrin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Betadrin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Najczęściej występują przemijające objawy, takie jak pieczenie, świąd, przekrwienie spojówki, ból oczu, zaburzenia widzenia.
Rzadko obserwowano senność, kołatanie serca, nadciśnienie, bóle i zawroty głowy, nudności, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego.
Jeżeli wystąpią reakcje ogólne lub utrzymuje się miejscowe podrażnienie, lek należy odstawić. Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do wtórnego nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania, a także do miejscowych zmian w nabłonku oka.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Betadrin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Betadrin

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w temperaturze poniżej 25ºC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie.

Nie należy stosować leku Betadrin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 29.07.2008

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .