Bisfosfoniany - stany zapalne w obrębie gałki ocznej - 09.2011

Bisfosfoniany
Rzadkie ale ciężkie stany zapalne w obrębie gałki ocznej

Nowa Zelandia.
Agencja nowozelandzka Medsafe przypomniała lekarzom, że stosowanie bisfosfonianów może się wiązać w rzadkich przypadkach ze stanami zapalnymi takimi jak zapalenie twardówki, zapalenie błony naczyniowej oka.

Do 30 czerwca 2011 r., ośrodek zajmujący się nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii Centre for Adverse Reactions Monitoring zgromadził 28 zgłoszeń o zapaleniu błony naczyniowej oka, (w tym zapalenia tęczówki) wiązanych z podaniem różnych leków.

Osiem z tych raportów dotyczyło stosowania bisfosfonianów. W 4 wymieniono jako lek podejrzany o wywołanie stanu zapalnego alendronian. Trzy raporty o zapaleniu błony naczyniowej oka dotyczyły pamidronianu, a jeden zolendronianu. Ze względu na wskazania do stosowania bisfosfonianów, większość przypadków dotyczyła kobiet w starszym wieku. Czas, po którym występowało powikłanie był zwykle krótki. We wszystkich opisanych przypadkach stan zapalny stwierdzono w pierwszym miesiącu leczenia. W większości przypadków w chwili opisywania przypadku, pacjent już wyzdrowiał lub następowała poprawa.

Zapaleniu błony naczyniowej oka towarzyszą takie objawy jak zaczerwienienie, światłowstręt, zaburzenia widzenia (niewyraźne/zamglone widzenie, ruchome plamki w polu widzenia) lub jego upośledzenie. Stan zapalny może obejmować jedno lub dwoje oczu. Ciężkie powikłania związane z zapaleniem błony naczyniowej oka to zaćma, jaskra, obrzęk siatkówki, utrzymująca się utrata wzroku.

U pacjenta z podejrzeniem polekowego zapalenia błony naczyniowej oka należy przerwać leczenie i skierować go do okulisty, w celu potwierdzenia diagnozy i rozpoczęcia właściwego leczenia. Zwykle gdy rozpoznanie i wdrożenie terapii nastąpią szybko, polekowe zapalenie błony naczyniowej oka cofa się.

Na podstawie: WHO Pharmaceuticals Newsletter No 5, 2011, 12Prescriber Update Vol 32, No 3, September 2011 (www.medsafe.govt.nz)
Źródło:
Biuletyn Leków Nr 4, 2011, str. 27
www.urpl.gov.pl
Indeks terapeutyczno-farmaceutyczny: