Biuletyn o Lekach i Terapiach nr 1

W aktualnym biuletynie:

  1. Od Redakcji
  2. Bezpieczeństwo leczenia
    a. Nimesulid
    b. Orlistat
  3. Leki pediatryczne
  4. Polecane konferencje

 

1. Od Redakcji

październik 2011

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

dziękujemy za wyrażenie zgody na otrzymywanie Biuletynu o Lekach i Terapiach. Jest to dla nas duży zaszczyt, a zarazem odpowiedzialność, aby informacje zawarte w Biuletynie były dla Państwa interesujące i przydatne w codziennej pracy. Niedługo minie 5 lat od uruchomienia w sieci Centrum Informacji o Leku. Przez ten czas, przy wsparciu lekarzy i farmaceutów współpracujących z serwisem, odpowiedzieliśmy na ponad 1000 pytań dotyczących leków przesłanych do nas przez specjalistów opieki zdrowotnej i pacjentów. Opublikowaliśmy kilkadziesiąt artykułów w prasie specjalistycznej i w naszym portalu w oparciu o międzynarodowe, uznane źródła informacji o lekach i terapiach. Przeprowadziliśmy wiele szkoleń z zakresu informacji o leku i komunikacji z pacjentem, i nadal chcemy się rozwijać. Ten rozwój nie jest możliwy bez Państwa udziału, Państwa sugestii, pytań i współpracy w zakresie niezależnej i obiektywnej informacji o lekach i terapiach. Obecnie zbliżamy się do liczby 200 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie i jest to dla nas wielka radość. Zaczynaliśmy bowiem w 2007 roku od kilku wejść do serwisu dziennie.

Skąd wzięła się idea Centrum Informacji o Leku i dlaczego stworzyliśmy pierwszy tego typu serwis w Polsce? Idea nie jest już młoda, bo sięga lat 60-tych XX wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych lekarze i farmaceuci zaczęli odczuwać potrzebę otrzymywania profesjonalnej i obiektywnej informacji, która zawierałaby odpowiedzi na ważne pytania kliniczne dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków wprowadzanych do terapii. I tak oto zrodziły się pierwsze ośrodki informacji o leku, powstając najpierw w szpitalach, a potem przy uczelniach medycznych, agencjach rządowych i prywatnych klinikach. W latach 70-tych XX wieku tego typu ośrodki zaczęły także powstawać we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech, a potem w pozostałych krajach Europy Zachodniej. Dziś wpisane są na stałe w krajobraz opieki zdrowotnej w wielu krajach na świecie. W Polsce, mimo poważnych zmian w ochronie zdrowia, sposobie leczenia i lawinowo rosnącej liczby leków nowo zarejestrowanych, nadal nie posiadamy ani jednego centrum informacji o lekach, zbudowanego na wzór ośrodków funkcjonujących w innych krajach UE. Mało tego, nie dyskutuje się nawet nad potrzebą stworzenia takich struktur, które działając regionalnie, mogłyby dostarczać praktykom - lekarzom i farmaceutom, odpowiedzi na nurtujące ich pytania, wskazywać na wiarygodne źródła informacji o lekach oraz pomagać w rozwiązywaniu problemów klinicznych związanych z planowaną lub wdrożoną farmakoterapią. W dobie nadmiaru informacji pochodzących z różnych źródeł, sprzecznych informacji na temat danego leku czy też grupy leków, niewielkiego dostępu do profesjonalnych baz danych, coraz trudniej jest dotrzeć do wiarygodnych informacji, prezentujących dany produkt leczniczy lub grupę produktów w sposób obiektywny.

Stworzenie Centrum Informacji o Leku on-line to tylko próba pokazania jak funkcjonują tego typu ośrodki w innych krajach, i potwierdzenie, że takie struktury są potrzebne. Najlepiej świadczy o tym stale rosnąca liczba użytkowników oraz bardzo ciekawe pytania zadawane do serwisu. Pytania te wskazują na to, że w gąszczu różnego rodzaju informacji o lekach coraz trudniej wyłowić takie, które są z jednej strony wiarygodne, a z drugiej odpowiadają na konkretne potrzeby osób ordynujących, wydających i stosujących produkty lecznicze.

Biuletyn, który Państwo właśnie otrzymaliście, powstał z potrzeby upowszechniania zasobów i 5-letnich doświadczeń Centrum Informacji o Leku oraz jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie obiektywną i opartą o wiarygodne źródła informacją o lekach. Tematy do Biuletynu dobierane są na bieżąco, w zależności od ukazujących się i uznanych przez nas za ważne, tematów z polskich i zagranicznych źródeł.

Uprzejmie informujemy, że Serwis CIL jest portalem niezależnym, finansowanym z prywatnych środków założycieli oraz z działań edukacyjnych i reklam, zamieszczanych jedynie w wyodrębnionych na ten cel miejscach. Spełniając wymogi HON Code staramy się, aby informacje przez nas przetwarzane i publikowane były aktualne, wiarygodne i wysokiej jakości. W naszej pracy wspomagają nas koleżanki i koledzy lekarze, farmaceuci i bibliotekarze medyczni z Polski, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, którzy tak jak my wierzą, iż obiektywna informacja o lekach i terapiach przyczynia się do lepszej opieki nad pacjentem. Bez tego wsparcia, nasz rozwój i funkcjonowanie byłyby dużo trudniejsze. Dlatego też, wydając pierwszy numer Biuletynu, chcieliśmy podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy od początku wierzyli, że nasz projekt ma sens i zaangażowali się we współpracę z naszym serwisem.

Życząc dobrej lektury, pozostajemy z poważaniem

mgr farm. Ewa Zygadło
mgr farm. Paweł Kozaczuk

2. Bezpieczeństwo leków 

a.   Nimesulid – dalsze ograniczenia w stosowaniu produktów leczniczych zawierających nimesulid (Aulin, Coxtral, Minesulin, Nimesil)

Stosowanie  nimesulidu zostało ograniczone do leczenia ostrego bólu i pierwotnego bolesnego miesiączkowania. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków uznał, iż w przypadku leczenia ostrego bólu oraz pierwotnego bolesnego miesiączkowania korzyści ze stosowania leków ogólnoustrojowych zawierających nimesulid nadal przewyższają  ryzyko ich stosowania.  Jednakże leki zawierające nimesulid nie powinny być dłużej stosowane w leczeniu objawowym dolegliwości bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. Wiecej>>

Dodatkowe informacje:  Komunikat dotyczący ryzyka wystąpienia uszkodzeń wątroby w związku z ogólnoustrojowym stosowaniem nimesulidu (9.07.2010)   Zaktualizowane punkty 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 Charakterystyki Produktu Leczniczego zgodnie z zapisami decyzji Komisji Europejskiej dla produktów leczniczych zawierających nimesulid do stosowania ogólnoustrojowego

b.   Orlistat – Europejska Agencja Leków przeprowadza ponowną ocenę bezpieczeństwa preparatów zawierających orlistat (Alli i Xenical)

W związku z pojawiającymi się doniesieniami na temat ryzyka uszkodzenia wątroby po zastosowaniu preparatów leczniczych zawierających orlistat (Alli, Xenical), Europejska Agencja Leków podjęła decyzję o ponownej ocenie korzyści i ryzyka stosowania w.w. leków. Niektóre Europejskie Agencje ds. Leków (np. Francuska Agencja AFFSSAPS) umieściły także na swoich stronach internetowych informacje dla lekarzy i farmaceutów dotyczące informowania pacjentów o potencjalnych zagrożeniach związanych ze stosowaniem w.w. leków oraz o ewentualnym zaprzestaniu ich stosowania.

Doniesienia o poważnych działaniach niepożądanych po zastosowaniu orlistatu pojawiają się już od kilku lat.  W kwietniu b.r. niezależna organizacja Public Citizen w USA złożyła petycję do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie wycofania z rynku leków na odchudzanie zawierających orlistat (Alli – lek OTC oraz Xenical - lek wydawany z przepisu lekarza). Powodem złożenia petycji są doniesienia o działaniach niepożądanych w.w. leków, nie tylko tych uszkadzających wątrobę, ale także tych, związanych z ostrym zapaleniem trzustki oraz występowaniem kamieni nerkowych.

Public Citizen, niezależna organizacja konsumencka utworzona w 1971 r. w USA, prowadzi i finansuje portal Worst Pills, Best Pills, zrzeszony w międzynarodowej organizacji International Society of Drug Bulletins, zajmującej się niezależną informacją o lekach i terapiach. Więcej>>

Dodatkowe informacje: Komunikat FDA - Ryzyko uszkodzenia wątroby po lekach na odchudzanie (26.05.2010) Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Alli (29.12.2009) Europejskie Publiczne Sprawozdanie Oceniające (EPAR) - Alli Europejskie Publiczne Sprawozdanie Oceniające (EPAR) - Xenical

3.   Leki pediatryczne – stary problem, nowe spojrzenie

W związku z tym, iż do Centrum Informacji o Leku napływa dużo pytań o leki stosowane u dzieci i biorąc pod uwagę dyskusje toczące się na temat leków pediatrycznych w różnych gremiach naukowych, postanowiliśmy przybliżyć Państwu niektóre aspekty tego zagadnienia. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną jedynie ogólne problemy związane z lekami pediatrycznymi. W następnych numerach Biuletynu będziemy przedstawiać wybrane pytania od lekarzy, farmaceutów i pacjentów oraz dyskusje na temat wytycznych wprowadzanych w pediatrii. Będziemy się też dzielili z Państwem praktycznymi problemami związanymi z dzieleniem, kruszeniem, proszkowaniem i rozcieńczaniem leków, które nie posiadają postaci pediatrycznej lub wskazań do podawania u małych pacjentów, a są stosowane w lecznictwie. Przedstawiać także będziemy ciekawe inicjatywy podejmowane w zakresie leków pediatrycznych w Polsce i za granicą. Więcej>>

4.   Polecane konferencje

I Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW HEALTH

Dzisiaj rozpoczyna się we Wrocławiu I Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej. Forum KNOW HEALTH to pierwsza w Polsce platforma wymiany doświadczeń środowisk medycznych, biznesowych i samorządowych w dziedzinie ochrony zdrowia. Więcej >>

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Sekcji Żywienia Do i Pozajelitowego

Konferencja Sekcji Żywienia Do i Pozajelitowego odbędzie się w dniach 4–5 listopada 2011 r. w Opalenicy k/ Poznania. Tegoroczna konferencja odbywać się będzie pod hasłem „Leczenie żywieniowe integralną częścią terapii pacjenta ciężko chorego”. Więcej>>

Konferencja nt. „Informacji Medycznej” organizowana przez MOVIDA Conferences

W dniach 7-8 listopada 2011 r. w Warszawie odbędzie się konferencja, podczas której zostanie omówionych szereg zagadnień dot. rzetelnej informacji medycznej oraz jej dostępności. Więcej>>

I Konferencja Sekcji Naukowej Informacji o Leku Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pt. „Leki Pediatryczne”

1 grudnia 2011 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza konferencja dla farmaceutów nt. leków pediatrycznych, podczas której zostaną omówione ogólne zagadnienia dotyczące leków stosowanych u dzieci. Więcej>>