Biuletyn o Lekach i Terapiach nr 6

W biuletynie:

  1. Od Redakcji
  2. Bezpieczeństwo leków
  3. Jak poruszać się w gąszczu naukowej informacji o lekach? O czym musimy pamiętać? Czyli kilka praktycznych wskazówek dla lekarzy i farmaceutów nt. źródeł informacji oraz ich oceny.
  4. Serwisy o lekach i terapiach
  5. Konferencje

1. Od Redakcji

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

w tym numerze Biuletynu o Lekach i Terapiach chcieliśmy powrócić do źródeł. W przenośni i dosłownie. Inspiracją do sięgnięcia „do źrodeł” były dla nas wrześniowe zajęcia na Senioraliach we Wrocławiu, na których wraz z uczestnikami warsztatów udaliśmy się w podróż do źródeł czyli na poszukiwanie wiarygodnych informacji o lekach. Na warsztatach przedstawiliśmy działalność serwisu Centrum Informacji o Leku oraz praktyczne wskazówki jak znaleźć rzetelną i obiektywną informację na tematy zdrowotne w mediach tradycyjnych i elektronicznych. Mówiliśmy także o roli lekarza i farmaceuty w przekazywaniu i wskazywaniu pacjentowi źródeł wiarygodnej informacji o lekach i terapiach, a także o tym, że osoba pytająca jest także bardzo ważnym źródłem informacji. Dlaczego? Ponieważ to często ona, w poszukiwaniu odpowiedzi na tematy zdrowotne, musi sięgnąć do źródła swojej choroby i sformułować odpowiednie pytanie. A jak wiemy, dobrze postawione pytanie to już połowa sukcesu. Dlaczego pacjenci cenią sobie zadawanie pytań klinicystom i pozyskiwanie w ten sposób informacji? Bo pomagają one zrozumieć co się dzieje, bo dają poczucie bezpieczeństwa i poczucie bycia szanowanym (Peerbhoy i współp.,1998r.). Pełen sukces komunikacji między pacjentem i lekarzem zależy więc od odpowiedzi, którą przekaże specjalista. I nie chodzi tu tylko o stronę merytoryczną, ale także o sposób udzielania odpowiedzi czyli o odpowiednią komunikację werbalną i niewerbalną. Prowadzone badania dot. komunikacji lekarzy klinicystów z pacjentami wykazują, że pacjenci dużo lepiej stosują się do zaleceń lekarza i są bardziej zadowoleni z leczenia jeżeli lekarz dobrze opanował komunikację niewerbalną (Di Matteo i inni, 1986 r.).

Zanim więc jako specjaliści sięgniemy do źródeł informacji (czasopism, kompendiów, baz danych itp.) pamiętajmy, że najpierw powinniśmy skorzystać z najważniejszego i najlepszego źródła informacji, jakim jest osoba zadająca pytanie. Dobre zdefiniowanie pytania pozwoli na uniknięcie nieporozumień, a podczas rozmowy z pacjentem lub innym specjalistą opieki zdrowotnej, uzyskamy kluczowe informacje, które pokażą nam w czym leży problem, który chcemy pomóc rozwiązać. Oczywiście takie podejście do odpowiedzi na pytania lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek czy też pacjentów wymaga często czasu i świadomości jak ważna jest komunikacja z drugą osobą. W komunikacji mamy bowiem do czynienia z dwoma bardzo ważnymi obszarami tj. zawartością informacyjną (w tym przypadku opartą o właściwe i wiarygodne źródła) oraz relacją z drugą osobą, która buduje się m.in. poprzez aktywne słuchanie, umiejętność zadawania pytań oraz przedstawiania odpowiedzi, a przede wszystkim poprzez okazywanie szacunku drugiej osobie.

Zapraszamy więc do lektury naszego biuletynu i wspólnej podróży do źródeł naukowej informacji o lekach oraz praktycznych wskazówek w jaki sposób poruszać się po tym gąszczu informacji.

Z pozdrowieniami
mgr farm. Ewa Zygadło
mgr farm. Paweł Kozaczuk

2.   Bezpieczeństwo leków

Trimetazydyna – ograniczenia wskazań dla produktów leczniczych zawierających trimetazydynę (Preductal MR)

W dniu 7 września 2012 podmiot odpowiedzialny przekazał komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący ograniczenia wskazań dla produktów zawierających trimetazydynę. M.in. przypomina, że trimetazydyna powinna być przepisywana tylko u osób
dorosłych  w terapii skojarzonej w objawowym leczeniu pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.
Wiecej>>
Charakterystyka Produktu Leczniczego Preductal MR

Fragmin – informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania

W dniu 3 października 2012 podmiot odpowiedzialny przekazał ważną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Fragmin, dalteparyna sodowa (roztwór do wstrzykiwań). M.in. przypomina zasady stosowania produktu leczniczego Fragmin, zarejestrowanego między innymi w profilaktyce przeciwzakrzepowej w okresie okołooperacyjnym.
Więcej>>
Charakterystyka Produktu Leczniczego Fragmin

Kalcytonina – występowanie nowotworów złośliwych

W dniu 14 sierpnia 2012 r. podmiot odpowiedzialny przekazał komunikat dotyczący występowania nowotworów złośliwych w związku ze stosowaniem kalcytoniny – nowe ograniczenia dotyczące stosowania oraz informacje nt. wycofania aerozolu donosowego z obrotu.
Więcej>>

3.  Jak poruszać się w gąszczu naukowej informacji o lekach?

O czym musimy pamiętać? Czyli kilka praktycznych wskazówek dla lekarzy i farmaceutów nt. źródeł informacji oraz ich oceny. W dobie nadmiaru informacji o lekach i terapiach oraz możliwości korzystania z wielu różnych źródeł, coraz ważniejsza staje się umiejętność docierania do wiarygodnej i przydatnej informacji w krótkim czasie. Każdy specjalista wie ile czasu można spędzić na szukaniu pełnej informacji o nowo zarejestrowanym leku, o jego „wyższości” nad już istniejącymi lekami stosowanymi w tych samych wskazaniach, czy też nad dotarciem do aktualnych wytycznych terapeutycznych.

Często takie poszukiwania kończą się bezowocnie lub też z połowicznym sukcesem kiedy to znajdujemy np. sprzeczne informacje o danym leku w dwóch różnych źródłach.Powstają wówczas pytania. Która informacja jest aktualna i wiarygodna? Na której informacji możemy się oprzeć odpowiadając na pytanie farmaceuty, lekarza, pielęgniarki lub pacjenta? W poniższym artykule postaramy się przedstawić kilka praktycznych wskazówek na temat oceny źródeł oraz dostępności do tych, które uważamy za wiarygodne i przydatne w pracy farmaceuty i lekarza. Więcej>>

4.  Serwisy o lekach i terapiach

Drugs.com
Drugs.com jest największą, angielskojęzyczną, niezależną stroną informacyjną dotyczącą leków. Serwis publikuje niezależną, obiektywną, wszechstronną i opartą o naukowe źródła informację w jasny i zwięzły sposób tak aby mogli z niej skorzystać zarówno pacjenci jak i specjaliści służby zdrowia. Na stronach Drugs.com znajdą Państwo min. informacje o lekach, ich stosowaniu, działaniach niepożądanych i potencjalnych interakcjach z innymi lekami.
Więcej>>

5.  Konferencje:

Forum Farmacji Przemysłowej
FORUM FARMACJI PRZEMYSŁOWEJ odbędzie się w  Łodzi w dniach 14-16 listopada 2012. Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego organizowana wspólnie z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym odbędzie się pod hasłem "Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego".
Więcej>>

Koalicja na rzecz Suplementów Diety 2012
Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji organizowanej w ramach  Koalicji na rzecz Suplementów Diety: „Oświadczenia zdrowotne. Szanse i zagrożenia dla rynku suplementów diety w Polsce", która odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2012 r.
w Centrum Bankowo- Finansowym "Nowy Świat" w Warszawie.
Więcej>>

Konferencja „Stosowanie leków w geriatrii”
Zarząd Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku (OSNIL) serdecznie zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję OSNIL, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2012r. w siedzibie PTFarmu na ul. Długiej 16 w Warszawie. Tematem konferencji będzie "Stosowanie leków w geriatrii".
Więcej>>