Biuletyn o Lekach nr 11

B_pacjent

W tym numerze Biuletynu :

  1.  Od Redakcji
  2.  Fiszka edukacyjna - MIGRENA
  3.  Co powinien wiedzieć pacjent korzystający z usług apteki
  4.  I Szkolenie Regionalne we Wrocławiu „ Jak Pacjenci Mogą Skutecznie Wpływać na System Ochrony Zdrowia”

1.   Od Redakcji

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer Biuletynu o Lekach dla Pacjentów. W tym numerze przygotowaliśmy kilka zwięzłych informacji na temat napadów migreny, praktyczne porady dotyczące zadawania pytań w aptece, a tym samym korzystania z prawa do rzetelnej, niekomercyjnej informacji o lekach. A na koniec sprawozdanie na temat spotkania z organizacjami pacjentów, które odbyło się we Wrocławiu pod koniec lutego.

Informacje dotyczące migreny - przeznaczone dla pacjentów publikujemy w formie fiszki, którą mogą Państwo zachować jako praktyczny, krótki materiał dotyczący podstawowych zasad postępowania, mogących pomóc w zwalczaniu bólu migrenowego. Mamy nadzieję, że taka formuła przedstawiania tematów zdrowotnych będzie dla Państwa użyteczna. Krótkie opracowania na temat różnych dolegliwości, będziemy opierali na materiałach edukacyjnych przygotowywanych przez specjalistów w różnych krajach, w oparciu o dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków oraz terapii alternatywnych. W mnogości informacji, które można znaleźć każdego dnia, na każdy temat, ważne jest aby przekazywane treści były wiarygodne i oparte o dowody naukowe. Stąd idea publikowania prostych fiszek, które w zwięzły sposób będą Państwu dawać wskazówki, jak postępować i jakie są granice samoleczenia produktami dostępnymi bez recepty, a kiedy należy zgłosić się do lekarza. Pamiętajcie Państwo, że zawsze, oprócz informacji opublikowanych na stronach biuletynu, możecie zwrócić się do CIL-u z indywidualnym pytaniem, dotyczącym już stosowanych przez Was leków.

W tym celu należy na stronie głównej CIL-u wejść w zakładkę „Zapytaj o leki” i zadać na naszym formularzu pytanie do farmaceuty.

Uwadze w tym numerze polecamy także krótkie opracowanie dotyczące ustawowych obowiązków apteki i mgr farmacji w zakresie udzielania fachowej informacji o lekach i suple-mentach diety. Ważne jest abyśmy jako pacjenci i obywatele wiedzieli czego możemy wymagać będąc w aptece oraz dlaczego warto zadawać farmaceucie pytania o leki.

Kolejnym tematem, który dla Państwa przygotowaliśmy jest sprawozdanie ze spotkania „Pacjenci decydują”, które odbyło się pod koniec lutego we Wrocławiu. Organizacje pacjentów obecne na naszym szkoleniu, wspólnie z organizatorami, zastanawiali się jak praktycznie wzmacniać organizacje lokalnie oraz jakie działania prowadzić aby docelowo mieć wpływ na poprawę jakości opieki zdrowotnej w Polsce. I na koniec chcieliśmy zaprosić organizacje pacjentów (fundacje, stowarzyszenia), które działają aktywnie na rzecz wzmacniania tego sektora do prezentowania swojej działalności na łamach naszego Biuletynu. Zachęcamy też Państwa do dzielenia się z nami zagadnieniami, które chcielibyście abyśmy poruszali w następnych numerach.

mgr farm. Ewa Zygadło

mgr farm. Paweł Kozaczuk

2.   Fiszka edukacyjna - MIGRENA

Informacje dotyczące migreny - przeznaczone dla pacjentów publikujemy w formie fiszki, którą mogą Państwo zachować jako praktyczny, krótki materiał dotyczący podstawowych zasad postępowania, mogących pomóc w zwalczaniu bólu migrenowego. Mamy nadzieję, że taka formuła przedstawiania tematów zdrowotnych będzie dla Państwa użyteczna.

Uwaga! Fiszka dostępna jest wyłącznie dla osób prenumerujących biuletyn.

3.   Co powinien wiedzieć pacjent korzystający z usług apteki

W związku z licznymi pytaniami jakie trafiają do nas od pacjentów i dotyczą możliwości uzyskania porady w aptece, przygotowaliśmy na ten temat kilka najważniejszych informacji w oparciu o przepisy Ustawy Prawo farmaceutyczne oraz Ustawy o Izbach Aptekarskich. W następnym numerze będziemy jeszcze wracali do tego tematu, w kontekście praw pacjenta. Więcej>>

4.   I Szkolenie Regionalne we Wrocławiu „ Jak Pacjenci Mogą Skutecznie Wpływać na System Ochrony Zdrowia”

Już we wcześniejszych wydaniach biuletynu informowaliśmy Państwa o naszym zaangażowaniu w projekt Fundacji MY Pacjenci „Pacjenci Decydują! Konsultacje społeczne w ochronie zdrowia”. Projekt polega na edukacji pacjentów w zakresie pokonywania barier partycypacji
w konsultacjach społecznych i aktywnym udziale w procesie podejmowania decyzji. Obecnie w ramach tego projektu odbywają się szkolenia regionalne w różnych miastach Polski m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Olsztynie. Szkolenia mają pomóc w wypracowaniu bardziej efektywnych działań sektora pozarządowego, które będą miały w konsekwencji wpływ na poprawę jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Jednym z ważnych elementów szkoleń jest zachęcanie organizacji pacjenckich do współpracy z innymi NGO w regionie w celu wzmacniania swojej roli, wymianie doświadczeń oraz łatwiejszego pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie. Więcej>>