Biuletyn o Lekach nr 8

B_pacjent

W tym numerze Biuletynu :

  1. Od Redakcji
  2. Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne – co warto wiedzieć?
  3. Ważne informacje dla pacjentów stosujących ketokonazol w tabletkach
  4. Aktualności - współpracujemy z fundacją MY Pacjenci
  5. Refundacja pod lupą pacjentów

1.   Od Redakcji

Wakacyjny numer Biuletynu o lekach dla pacjentów dedykujemy kwestiom związanym z bezpieczeństwem stosowania hormonalnych złożonych środków antykoncepcyjnych, leku przeciwgrzybiczego ketokonazol oraz zagadnieniom dostępności leków. Dlaczego taki właśnie wybór tematów? Z jednej strony dlatego, że kwestia bezpieczeństwa stosowania leków jest dla nas jednym z priorytetów działania, a z drugiej dlatego, że na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się dużo istotnych informacji dotyczących środków ostrożności związanych ze stosowaniem ww. produktów leczniczych. Ale jest też i trzeci powód. Pytania wpływające do portalu Centrum Informacji o Leku od początku stanowiły, i nadal stanowią inspirację do poruszania konkretnych tematów. Bardzo często Panie pytają o interakcje środków antykoncepcyjnych z innymi lekami, natomiast raczej rzadko o czynniki ryzyka, działania niepożądane oraz ewentualne przeciwwskazania.

Korzystając więc z okazji, że Europejska Agencja Leków przeprowadziła niedawno ocenę bezpieczeństwa złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, postanowiliśmy przybliżyć naszym Czytelnikom kilka ważnych kwestii związanych z tym tematem. Wybór następnego tematu, czyli zaprzestania stosowania leku ketokonazol w tabletkach, jest podyktowany tym, że mimo iż lek został wycofany ze stosowania w lecznictwie, nadal figuruje w Polsce na liście leków refundowanych. Przy okazji okazało się, że Minister Zdrowia nie dysponuje odpowiednimi narzędziami prawnymi aby lek z listy wycofać, a całą odpowiedzialność za jego stosowanie i ewentualne poważne działania niepożądane przerzuca na lekarzy. W związku z powyższym w Biuletynie znajdą Państwo nasz list otwarty do pacjentów, informujący o przyczynach wycofania z lecznictwa ketokonazolu w tabletkach wraz z linkiem do opisu całej historii oraz naszej korespondencji z Ministerstwem Zdrowia. Przypadek ketokonazolu pokazuje jak ważne jest monitorowanie listy leków refundowanych przez niezależnych specjalistów oraz środowiska pacjentów pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności leków, które się na niej znajdują. Po co? Po to, aby w przyszłości unikać umieszczania na liście produktów, które zostały wycofane z lecznictwa.

I na koniec zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o włączenie się w działania obywatelskie, i o zabranie głosu w konsultacjach społecznych na temat dostępności leków. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety przygotowanej przez Fundację MY Pacjenci, z którą podjęliśmy niedawno współpracę. Opis ankiety i link do niej znajdziecie Państwo na ostatniej stronie naszego Biuletynu. Proszę pamiętać, że każdy głos ma znaczenie, każdy jest ważny. Będziemy mogli bowiem coś zmienić, tylko wtedy, gdy o naszych potrzebach będziemy mówić jednym głosem.

mgr farm. Ewa Zygadło

2.   Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne – co warto wiedzieć?

Na początku b.r. Europejska Agencja Leków przekazała specjalistom i pacjentkom ważne informacje dot. ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych związanych ze stosowaniem określonych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Bardzo ważna jest świadomość kobiet stosujących antykoncepcję tego typu dotycząca występowania zwiększonego ryzyka powstania zakrzepu oraz wiedza na jakie objawy należy zwracać uwagę, i co zrobić gdy wystąpią oraz jakie są czynniki ryzyka wystąpienia ciężkich działań niepożądanych i w jakich sytuacjach należy zrezygnować z przyjmowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Więcej>>

3.   Ważne informacje dla pacjentów stosujących ketokonazol w tabletkach

Szanowni Państwo,                                
jjeżeli ktoś z Państwa stosuje jeszcze tabletki zawierające w swoim składzie ketokonazol (Ketokonazol Polfarmex i Ketoconazole Hasco), to prosimy o przeczytanie poniższej informacji i zwrócenie się do lekarza o zastosowanie innego produktu leczniczego. Piszemy o tym dlatego, że lek ketokonazol w tabletkach nie jest już stosowany w leczeniu niżej wymienionych chorób w krajach Unii Europejskiej, ze względu na zwiększoną toksyczność dla wątroby w porównaniu z innymi lekami przeciwgrzybiczymi. W Polsce ketokonazol w tabletkach 200 mg nadal widnieje na liście refundacyjnej i w związku z powyższym istnieje ryzyko, że może być wypisywany przez lekarzy i wydawany przez apteki. Więcej>>

4.   Aktualności - współpracujemy z fundacją MY Pacjenci

Przedstawiamy Państwu współpracującą z nami od niedawna Fundację MY Pacjenci. Fundacja MY Pacjenci wspiera partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewnia wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby komunikowały
sskuteczniej swoje problemy i potrzeby. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji. Więcej>>

5.   Refundacja pod lupą pacjentów – prośba o wypełnienie kwestionariusza

WW styczniu 2012 roku weszła w życie Ustawa refundacyjna, która doprowadziła do znaczącego wzrostu wydatków pacjentów na leki. Pacjenci więcej wydają na leki refundowane i nie zawsze mogą  potrzebny im lek kupić w aptece. Z powodu wprowadzonych zmian tanie leki z Polski wyjeżdżają za granicę. Nie ma dobrego systemu informacji dla pacjentów na temat cen i dostępności leków. Więcej>>