Biuletyny

Biuletyny Centrum Informacji o Leku powstały z potrzeby upowszechniania wiarygodnych źródeł informacji o lekach i 5-letnich doświadczeń naszego Centrum. Są także odpowiedzią na rosnące zainteresowanie obiektywną informacją o lekach. Tematy do Biuletynów dobierane są na bieżąco, w zależności od ukazujących się i uznanych przez nas za ważne, tematów z polskich i zagranicznych źródeł.