Bupivacaine Accord

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

5 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania:

Bupiwakaina jest wskazana:

  • w znieczuleniu chirurgicznym u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia,
  • w leczeniu ostrego bólu u dorosłych, niemowląt i dzieci powyżej 1 roku życia.

Bupiwakaina jest stosowana w celu uzyskania długotrwałego znieczulenia miejscowego na drodze infiltracji przezskórnej (znieczulenie nasiękowe), blokady śródstawowej, blokady nerwów obwodowych i centralnej blokady nerwowej (znieczulenie ogona końskiego lub zewnątrzoponowe).
Bupiwakaina jest również stosowana w celu złagodzenia bólu podczas porodu.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N01 Leki znieczulające
N01B Środki do znieczulenia miejscowego
N01BB Amidy
N01BB01 Bupivacaine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Bupivacaine Hydrochloride; Bupivacaïne, chlorhydrate de; Bupivacaini hydrochloridum; Bupivacaini Hydrochloridum Monohydricum; Bupivakaiinihydrokloridi; Bupivakain Hidroklorür; Bupivakain-hidroklorid; Bupivakain-hydrochlorid monohydrát; Bupivakainhydr

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Accord Healthcare Limited

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .