Canderox

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
4 mg
8 mg
16 mg
32 mg

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Canderox wskazany jest w:

  • leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego krwi u dorosłych.
  •  leczeniu dorosłych pacjentów z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej  komory (frakcja wyrzutowa lewej komory ≤ 40%) jako  leczenie wspomagające podczas leczenia i nhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) lub gdy nie są one  tolerowane (patrz punkt 5.1).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Medicplast Polska Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .