Cefalgin

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
l8
Dawka: 

250 mg + 150 mg + 50 mg

indeks_lekow_quicktab

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Cefalgin ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tą ulotką, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po siedmiu dniach należy skontaktować się z lekarzem.

Cefalgin
250 mg + 150 mg + 50 mg, tabletki

(Paracetamolum + Propyphenazonum + Coffeinum)

Substancje czynne:
1 tabletka zawiera substancje czynne:

paracetamol 250 mg,
propyfenazon 150 mg,
kofeina 50 mg

oraz
substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Opakowanie: 10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Cefalgin i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Cefalgin
 3. Jak stosować lek Cefalgin
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Cefalgin
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Cefalgin i w jakim celu się go stosuje

Cefalgin jest lekiem złożonym, zawierającym jako substancje czynne paracetamol i propyfenazon o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym oraz małą dawkę kofeiny. Substancje czynne wchodzące w skład leku wspomagają wzajemnie swoje działanie. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.
Wskazania do stosowania:

 • bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle,
 • gorączka.

2. Zanim zastosuje się lek Cefalgin

Nie należy stosować leku Cefalgin, jeśli występuje:

 • uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, kofeinę lub kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek składnik leku,
 • uczulenie na pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon, metamizol zawarte w innych lekach),
 • ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek,
 • zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak: niedokrwistość, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), agranulocytoza (brak granulocytów),
 • wrodzony niedobór dehydrogenazy-6-fosforanowej,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
 • ostra porfiria wątrobowa (choroba, w której dochodzi do nadmiernego wytwarzania barwników porfirynowych w wątrobie),
 • choroba alkoholowa.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cefalgin
Leku Cefalgin nie należy stosować jednocześnie z alkoholem.
Lek Cefalgin zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować leku Cefalgin jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
Leku nie należy stosować przez dłuższy czas oraz w dawkach większych niż zalecane, ponieważ może wywołać zaburzenia czynności wątroby i nerek. Należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów niewydolności tych narządów.
Lek Cefalgin należy stosować ostrożnie (zmniejszyć dawkę lub częstotliwość przyjmowania) u osób z niewydolnością wątroby lub nerek, zespołem Gilberta (łagodna żółtaczka spowodowana niedoborem glukuronylotransferazy) i zaburzeniami hemopoezy (procesu tworzenia krwinek).
Szczególne ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby istnieje u osób z chorobą alkoholową i z niedożywieniem.
Lek Cefalgin należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą, przewlekłym nieżytem nosa lub przewlekłą pokrzywką, zwłaszcza w przypadku uczulenia na inne leki przeciwzapalne, np. kwas acetylosalicylowy.
Należy zachować szczególną ostrożność stosując jednocześnie paracetamol i zydowudynę.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Cefalgin z jedzeniem i piciem:
Lek Cefalgin należy przyjmować po jedzeniu, obficie popijając wodą.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:
Stosowanie leku Cefalgin u dzieci:
Nie należy stosować leku u dzieci.
Stosowanie leku Cefalgin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:
Nie należy stosować leku Cefalgin u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek.
Stosowanie leku Cefalgin u pacjentów w podeszłym wieku:
U pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na obecność kofeiny lek należy stosować ostrożnie.

Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Leku Cefalgin nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Leku Cefalgin nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Alkohol zwiększa toksyczny wpływ paracetamolu na wątrobę.
Niektóre leki przyjmowane jednocześnie z lekiem Cefalgin mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby (ryfampicyna, chloramfenikol, niektóre leki nasenne, przeciwpadaczkowe - barbiturany, fenytoina, karbamazepina) i nerek (kwas acetylosalicylowy, salicylany i niesteroidowe leki przeciwzapalne).
Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryn.
Metabolizm kofeiny przyspieszają palenie papierosów i barbiturany, zaś doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zmniejszają metabolizm kofeiny.
Z lekiem Cefalgin należy stosować ostrożnie zydowudynę, leki sympatykomimetyczne (np. efedryna), tyroksynę, teofilinę, środki działające uspokajająco (barbiturany i leki przeciwhistaminowe).

3. Jak stosować lek Cefalgin

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem
Zalecane dawkowanie:
Dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek.
W razie potrzeby dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę.
Tabletkę należy popić dużą ilością wody.
Leku nie należy przyjmować dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Cefalgin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Cefalgin niż zalecana
Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy, takie jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo więcej niż 5 g paracetamolu należy sprowokować wymioty (jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina) i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Cefalgin może powodować działania niepożądane.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Stosowanie przez dłuższy czas może wywołać uszkodzenie wątroby.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Długotrwałe stosowanie może wywołać zaburzenia czynności nerek.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Zmiany skórne w postaci rumienia, wysypki, świądu lub pokrzywki będące objawami reakcji nadwrażliwości.
Zaburzenia żołądka i jelit
Nudności, bóle brzucha, wymioty, pieczenie.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko występują zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), agranulocytoza (brak granulocytów), pancytopenia (niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi tj. krwinek czerwonych, białych i płytek krwi), methemoglobinemia (zmniejszona ilość methemoglobiny powstającej w wyniku utlenienia hemoglobiny).
Zaburzenia układu immunologicznego
Obrzęk naczynioruchowy, duszność, napady astmy będące objawami reakcji uczulenia (nadwrażliwości), wstrząs anafilaktyczny.
Zaburzenia układu nerwowego
Bóle głowy, zaburzenia snu, drżenie mięśniowe.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Cefalgin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Cefalgin

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Cefalgin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Telefon: (042) 225-05-55

Data opracowania ulotki: 2008-11-21

Wskazania do stosowania:

 • bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle,
 • gorączka.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N02 Leki przeciwbólowe
N02B Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
N02BE Anilidy
N02BE51 Połączenia paracetamolu z innymi lekami z wyjątkiem psycholeptyków

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Interakcja z grejfrutem

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Anhydrous Caffeine; Cafeína; Caféine; Coffeinum; Guaranine; Kofeiini; Kofein; Kofeina; Kofeinas; Koffein; Methyltheobromine; Théine

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .