Cefepime Dotopharma

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
0,5 g
1 g
2 g

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania:

Dorośli
Do leczenia zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na cefepim:

 • Ciężkie zapalenie płuc;
 • Powikłane infekcje układu moczowego;
 • Infekcje w obrębie jamy brzusznej włącznie z zapaleniem otrzewnej; zalecana jest terapia skojarzona dodatkowym antybiotykiem, z uwzględnieniem ryzyka indywidualnie dla pacjenta i rodzaju drobnoustrojów, które wywołały, lub mogły wywołać zakażenie.
 • Infekcje pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych;
 • U pacjentów z neutropenią umiarkowaną (granulocyty obojętnochłonne ≤1000/mm3) lub ciężką (granulocyty obojętnochłonne ≤500/mm3), gorączką neutropeniczną, kiedy podejrzewa się infekcję bakteryjną. U pacjentów z dużym ryzykiem ciężkich zakażeń (np. pacjenci po niedawno przebytej transplantacji szpiku kostnego, pacjenci z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, kiedy istnieje podejrzenie nowotworu złośliwego układu krwiotwórczego, lub ciężkiej albo długotrwałej neutropenii) monoterapia przeciwbakteryjna może być nieskuteczna.
  Brak jest jednak wystarczających danych dotyczących stosowania cefepimu w monoterapii u tych pacjentów.
  Zalecane jest leczenie skojarzone z antybiotykiem z grupy aminoglikozydów lub glikopeptydów, z uwzględnieniem indywidualniego ryzyka dla pacjenta.
 • Leczenie pacjentów z bakteriemią, występującą w związku z którąś z powyżej wymienionych infekcji, lub gdy jest podejrzenie w tym kierunku.

Dzieci
Leczenie zakażeń wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na działanie cefepimu:

 • Ciężkie zapalenie płuc.
 • Powikłane zakażenia układu moczowego.
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
 • Leczenie stanów gorączkowych u pacjentów z neutropenią umiarkowaną (granulocyty obojętnochłonne ≤1000/mm3) lub ciężką (granulocyty obojętnochłonne ≤500/mm3), spowodowanych prawdopodobnie przez infekcję bakteryjną. U pacjentów z dużym ryzykiem ciężkich zakażeń (np. pacjenci po niedawno przebytej transplantacji szpiku kostnego, pacjenci z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, kiedy istnieje podejrzenie w kierunku nowotworu złośliwego układu krwiotwórczego, lub ciężkiej albo długotrwałej neutropenii) monoterapia przeciwbakteryjna może być nieskuteczna.
  Brak jest jednak wystarczających danych dotyczących stosowania cefepimu w monoterapii u tych pacjentów. Zalecane jest leczenie skojarzone z antybiotykiem z grupy aminoglikozydów lub glikopeptydów, z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka dla pacjenta.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

J Leki stosowane w zakażeniach
J01 leki przeciwzakaźne do stosowania ogólnego o właściwościach bakteriobójczych
J01D Pozostałe antybiotyki β-laktamowe
J01DE Cefalosporyny IV generacji
J01DE01 Cefepime

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Céfépime, Chlorhydrate de; Céfépime, dichlorhydrate de; Cefepimi dihydrochloridum; Cefepimi Hydrochloridum; Hidrocloruro de cefepima; Sefepim Hidroklorür

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Dotopharma UG haftungsbeschränkt

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .