Ciqorin

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
kapsułki miękkie
l3
l8
Dawka: 
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Przeszczepianie

Przeszczepianie narządów
Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu u pacjentów, którzy otrzymali przeszczep nerki, wątroby, serca, serca z płucami, płuc lub trzustki.

Przeszczepianie szpiku
Leczenie odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymujących inne leki immunosupresyjne.Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu po transplantacji szpiku i profilaktyka choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (ang. graft-versus-host disease - GVHD).
Leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (ang. graft-versus-host disease - GVHD).

Inne wskazania

Zespół nerczycowy
Steroidozależny i steroidooporny zespół nerczycowy (związany z niepożądanymi cechami prognostycznymi), wywołany przez zapalenie kłębuszków nerkowych submikroskopowe, ogniskowe i segmentowe stwardnienie kłębuszków lub błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych u dorosłych i dzieci.
Może też być użyty do podtrzymania remisji wywołanej steroidami, co pozwala na odstawienie steroidów.

Reumatoidalne zapalenie stawów
Leczenie ciężkiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentów, u których podstawowe leki modyfikujące przebieg choroby (ang. disease modifying anti-rheumatic drugs - DMARD) są nieodpowiednie lub nieskuteczne.

Łuszczyca
Leczenie ciężkiej łuszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia są nieskuteczne lub nieodpowiednie.

Atopowe zapalenie skóry
Cyklosporyna jest wskazana u pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, u których leczenie konwencjonalne jest nieskuteczne.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

L Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
L04 Leki immunosupresyjne
L04A Leki immunosupresyjne
L04AD Inhibitory kalcyneuryny
L04AD01 Ciclosporin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Interakcje z alkoholem
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku
Smiley face
Interakcja z grejfrutem
Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z sokiem grejpfrutowy. Sok grejpfrutowy może nasilić wchłanianie niektórych leków z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększyć ich stężenie w organizmie i nasilić działanie, nawet do wystąpienia działania toksycznego.
Smiley face
Interakcje z dziurawcem
Łączne stosowanie może obniżyć skuteczność terapeutyczną leku.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Ciclosporina; Ciclosporina A; Ciclosporine; Ciclosporinum; Ciklosporin; Ciklosporinas; Cyclosporin; Cyclosporin A;Cyclosporine; Cyklosporin; Siklosporiini; Siklosporin

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .