Co-amoxiclav Bluefish

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
500 mg + 125 mg
875 mg + 125 mg

indeks_lekow_quicktab

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Co-amoxiclav Bluefish, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Co-amoxiclav Bluefish i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-amoxiclav Bluefish
 3. Jak stosować lek Co-amoxiclav Bluefish
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Co-amoxiclav Bluefish
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Co-amoxiclav Bluefish I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Co-amoxiclav Bluefish jest antybiotykiem o szerokim zakresie działania, stosowanym w leczeniu wielu zakażeń bakteryjnych. Należy on do grupy antybiotyków zwanych penicylinami. Lek zawiera dwie substancje czynne: amoksycylinę i kwas klawulanowy.

Amoksycylina działa bakteriobójczo na drobnoustroje powodujące zakażenie, a kwas klawulanowy chroni amoksycylinę przed rozkładem przez bakterie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Co-amoxiclav Bluefish

Należy porozmawiać z. lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z podanych poniżej stanów lub gdy pacjent nie jest pewien, czy powinien stosować lek Co-amoxiciav Bluefish.

Kiedy nie stosować leku Co-amoxiclav Bluefish

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, kwas klawulanowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Wykaz składników leku podany jest w punkcie 6.
 • Jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek wysypka skórna lub obrzęk twarzy lub szyi po przyjęciu jakiegoś antybiotyku.
 • U pacjentów ze znanym uczuleniem na penicylinę (lub inne antybiotyki).
 • U dzieci w wieku poniżej 12 lat.
 • Jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z wątrobą podczas stosowania antybiotyku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Co-amoxiclav Bluefish

 • Jeśli pacjentka przyjmuje tabletki antykoncepcyjne (w takim przypadku konieczne będzie zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji, np. używanie prezerwatywy).
 • Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami lub wątrobą, mononukleoza zakaźna lub biegunka, lub wymioty.

Stosowanie leku Co-amoxiclav Bluefish z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy zwłaszcza poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków, ponieważ lek Co-amoxiclav Bluefish może wpływać na ich działanie lecznicze:

 • warfaryna lub inne leki stosowane w zapobieganiu powstawania skrzepów krwi (leki przcciwzakrzepowe);
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń wątroby lub nerek;
 • allopurynol, stosowany w leczeniu dny, ponieważ może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji skórnych;
 • probenecyd, również stosowany w leczeniu dny, ponieważ może zwiększać stężenie amoksycyliny we krwi;
 • doustne środki antykoncepcyjne.

Stosowanie leku Co-amoxiclav Bluefish z jedzeniem i piciem
Tabletki Co-amoxiclav Bluefish należy zażywać bezpośrednio przed posiłkiem, połykając je w całości i popijając wodą. Tabletek nie należy żuć.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi.

Leku Co-amoxiclav Bluefish nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje, że korzyści przewyższają ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie jest znany wpływ leku Co-amoxiclav Bluefish na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak wystąpią takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być zaburzona.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Co-amoxiclav Bluefish
Każda tabletka 500 mg + 125 mg leku Co-amoxiclav Bluefish zawiera 25 mg (tj. 0,64 mmol) potasu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Co-amoxiclav Bluefish

Lek Co-amoxiclav Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • Tabletki te są zwykle przepisywane dorosłym pacjentom i dzieciom w wieku powyżej 12 lat i masie ciała co najmniej 40 kg.
 • Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka 500 mg + 125 mg przyjmowana dwa razy na dobę.
 • Zazwyczaj stosowana dawka w leczeniu ciężkich zakażeń to jedna tabletka 500 mg + 125 mg przyjmowana trzy razy na dobę.
 • Lekarz zaleci pacjentowi odpowiednią dawkę leku.
 • Nie należy nigdy stosować większej dawki dobowej niż zalecana.
 • Tabletki Co-amoxiclav Bluefish należy połykać w całości, popijając wodą - nie żuć ich.
 • W celu uzyskania najlepszych wynków leczenia Co-amoxiclav Bluefish należy zażywać bezpośrednio przed posiłkiem.
 • Jeśli pacjent po zakończeniu leczenia pacjent nadal nie czuje się dobrze, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
 • Nie należy stosować leku Co-amoxiclav Bluefish dłużej niż dwa tygodnie bez ponownego skontaktowania się z lekarzem.

Dzieci
Lek Co-amoxiclav Bluefish nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku 12 lat i poniżej.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

 • Jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerek, dawkowanie może być zmienione.
 • Jeśli u pacjenta występują zaburzenia wątroby, badania krwi mogą być wykonywane częściej, w celu sprawdzenia czynności wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-amoxiclav Bluefish
Jeżeli pacjent lub ktoś inny przypadkowo zażyje zbyt dużą dawkę leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie tabletek.

Pominięcie zastosowania leku Co-amoxiclav Bluefish
W razie pominięcia zażycia tabletki, należy przyjąć ją niezwłocznie po uświadomieniu sobie tego faktu. Następnie kontynuować leczenie jak poprzednio. Należy odczekać około 4 godzin przed zażyciem kolejnej dawki. Nie przyjmować dwóch dawek w ciągu jednej godziny.

Przerwanie stosowania leku Co-amoxiclav Bluefish
Należy zakończyć cykl leczenia zalecony przez lekarza, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, objawy zakażenia mogą się nasilić lub zakażenie może powrócić.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Co-amoxiclav Bluefish może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Co-amoxiclav Bluefish i niezwłocznie poszukać pomocy lekarskiej:

 • wysypka skórna, świąd;
 • odwarstwianie się lub złuszczanie skóry, z mogącym wystąpić jednocześnie owrzodzeniem jamy ustnej, oczu lub narządów płciowych;
 • ból stawów i gorączka;
 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła lub trudności z oddychaniem;
 • pocenie się, szybka czynność serca lub utrata świadomości;
 • zażółcenie skóry i białkówek oczu;
 • drgawki:
 • nasilona biegunka z lub bez krwawienia.

Są to rzadko występujące, ale ciężkie działania niepożądane, w których konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska.

Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 osób)

 • rozstrój żołądka lub biegunka (można zapobiec, przyjmując lek bezpośrednio przed posiłkiem);
 • pleśniawki (zakażenie grzybicze pochwy, ust lub fałdów skóry) po zakończeniu lub w czasie leczenia;
 • nudności i wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 osób)

 • zawroty głowy, ból głowy, niestrawność;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w badaniach kontrolnych krwi.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

 • pobudzenie i drgawki (objawy te są przemijające);
 • zapalenie nerek, kryształki amoksycyliny w moczu (zazwyczaj widoczne tylko pod mikroskopem), objawiające się zmętnieniem moczu lub trudnościami (dyskomfortem) podczas oddawania moczu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów należy pić odpowiednią ilość płynów (jak woda lub napoje bezalkoholowe lub bezkofeinowe).

Niektóre z. tych objawów mogą wystąpić po kilku tygodniach po ukończeniu leczenia.

Jeśli pacjent ma wykonywane badania krwi. powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Co-amoxiclav Bluefish. Ten produkt leczniczy może niekiedy powodować przemijające zmiany liczby krwinek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Co-amoxiclav Bluefish

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tabletek po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Co-amoxiclav Bluefish

Substancjami czynnymi leku są amoksycylina i kwas klawulanowy.

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanian potasu.

Inne składniki leku to celuloza, mikrokrystaliczna (L 460) (AVICEL Ph 102), kroskarmeloza sodowa, talk oczyszczony, magnezu stearynian, hypromeloza (E-15), tytanu dwutlenek, hydroksypropyloceluloza, etyloceluloza i glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Co-amoxiclav Bluefish i co zawiera opakowanie

Lek Co-amoxiclav Bluefish, 500 mg + 125 mg występuje w postaci białych lub prawie białych owalnych tabletek powlekanych, pakowanych w blistry PVC/Aluminium. Opakowania zawierają 14 tabletek (2 blistry) lub 21 tabletek (3 blistry).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Sztokholm, Szwecja.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Hiszpania: Co-amoxiclav Bluefish 500 mg/125 mg Film Coated Tablets
Irlandia: Co-amoxiclav Bluefish Film Coated Tablets
Niemcy: Co-amoxiclav Bluefish 500 mg/125 mg Filmlabletten
Polska: Co-amoxiclav Bluefish
Republika Czeska: Co-amoxiclav Bluefish 500 mg/125 mg Film Coated Tablets
Słowenia: Amoksicilin/klavulanska kiselina Bluefish 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete
Węgry: Co-amoxiclav Bluefish 500 mg/125 mg Film Coated Tablets
Wielka Brytania: Co-amoxiclav 500 mg/125 mg Film Coated Tablets
Włochy: Amoxicillina e acido clavulanico Bluefish Tablets 500 mg/125 mg

Data zatwierdzenia ulotki:

Wskazania do stosowania:

Amoksycylina z kwasem klawulanowym (ko-amoksyklaw) jest wskazana w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych, jeśli podejrzewa się, że są one wywołane przez wytwarzające β-laktamazy szczepy oporne na działanie amoksycyliny (patrz punkt 5.1). W innych przypadkach należy rozważyć podanie samej amoksycyliny:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym ucha, nosa i gardła): zaostrzenie nawracającego zapalenia migdałków podniebiennych, ostre zapalenie zatok obocznych nosa, ostre zapalenie ucha środkowego;
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc;
 • zakażenia dróg moczowych: zapalenie pęcherza moczowego (szczególnie nawracające lub powikłane, nie obejmujące zapalenia gruczołu krokowego), odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;
 • inne zakażenia: poronienie septyczne, posocznica połogowa, posocznica wewnątrzbrzuszna.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

J Leki stosowane w zakażeniach
J01 leki przeciwzakaźne do stosowania ogólnego o właściwościach bakteriobójczych
J01C Antybiotyki β-laktamowe, penicyliny
J01CR Połączenia penicylin z inhibitorami beta-laktamazy
J01CR02 Amoksycylina z inhibitorem enzymu

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Wpływ na antykoncepcje
Lek może wpływać na skuteczność antykoncepcji. Podczas przyjmowania leku zaleca się stosować dodatkowe metody zapobiegania ciąży.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Amoksisilin; Amoksisilliini; Amoxicilina; Amoxicilline; Amoxicillinum; Amoxycillin
Synonimy:
Acide Clavulanique; Ácido clavulánico; Acidum Clavulanicum; Klavulanik Asit

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Bluefish Pharmaceuticals AB

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .