CortimentMMX

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

9 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CortimentMMX, 9 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Budesonidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest CortimentMMX i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku CortimentMMX
 3. Jak stosować CortimentMMX
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać CortimentMMX
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest CortimentMMX i w jakim celu się go stosuje

Tabletki CortimentMMX zawierają substancję czynną zwaną budezonidem. Budezonid należy do grupy substancji zwanych „glikokortykosteroidami”, które stosowane są w celu zmniejszenia stanu zapalnego.

Tabletki CortimentMMX są stosowane u dorosłych do leczenia zapalenia jelita grubego (okrężnicy) i odbytnicy. Stan taki nazywa się wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku CortimentMMX

Kiedy nie stosować leku CortimentMMX
Jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent ma uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, ponieważ CortimentMMX zawiera lecytynę uzyskiwaną z oleju sojowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem stosowania tabletek CortimentMMX należy omówić to z lekarzem.
Należy zachować ostrożność:

 • jeśli pacjent ma infekcję, np. wirusową, bakteryjną lub grzybiczą,
 • jeśli u pacjenta występowało nadciśnienie tętnicze,
 • jeśli pacjent choruje na cukrzycę,
 • jeśli u pacjenta występowała osteoporoza (kruche kości),
 • jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa żołądka,
 • jeśli u pacjenta występowało zwiększone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra) lub zaćma szara,
 • jeśli w rodzinie pacjenta występowała cukrzyca lub zwiększone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra),
 • jeśli u pacjenta występowały zaburzenia czynności wątroby,
 • jeśli pacjent przechodzi z leczenia innymi preparatami kortyzonowymi na leczenie lekiem CortimentMMX, ponieważ może to skutkować, np. bólem mięśni i stawów, zmęczeniem, bólem głowy, nudnościami i wymiotami,
 • jeśli pacjent wie, że musi poddać się szczepieniu,
 • jeśli pacjent był leczony silniejszymi preparatami kortyzonowymi przed rozpoczęciem leczenia lekiem CortimentMMX, ponieważ może dojść do nawrotu objawów,
 • jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie w trakcie leczenia, ponieważ lek CortimentMMX może maskować objawy zakażenia i zakażenie może ulec zaostrzeniu; podczas leczenia lekiem CortimentMMX zakażenie może wystąpić z większą łatwością, gdyż odporność organizmu na zakażenia może być zmniejszona,
 • jeśli pacjent ma zaplanowany zabieg chirurgiczny w najbliższym czasie lub przechodzi przez stresujący okres w życiu,
 • jeśli pacjent nie chorował jeszcze na odrę lub ospę wietrzną; w czasie przyjmowania tabletek CortimentMMX należy unikać kontaktu z osobami chorymi na odrę i ospę wietrzną; należy poinformować lekarza, jeśli pacjent sądzi, że mógł zarazić się ospą wietrzną lub odrą w czasie przyjmowania tego leku,
 • jeśli pacjent lub bliski krewny pacjenta miał problemy dotyczące zdrowia psychicznego.

Przyjmowanie preparatów kortyzonowych w dużych dawkach i przez dłuższy okres może mieć wpływ na wszystkie części ciała i, w bardzo rzadkich przypadkach, na zdrowie psychiczne (patrz punkt 4. Możliwe działanie niepożądane).

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z wymienionych wyżej sytuacji odnosi się do pacjenta, należy zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem tabletek CortimentMMX.

CortimentMMX a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to istotne, ponieważ tabletki CortimentMMX mogą wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie tabletek CortimentMMX. Niektóre leki mogą nasilić działanie leku CortimentMMX i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio, lub o planowanym przyjmowaniu następujących leków:

 • ketokonazolu lub itrakonazolu, stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych,
 • leków stosowanych do leczenia zakażenia wirusem HIV (np. rytonavir, nelfinavir, leki zawierające kobicystat),
 • karbamazepiny, stosowanej w leczeniu padaczki.
 • glikozydów nasercowych i leków moczopędnych,
 • leków zawierających estrogeny, takich jak leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej i niektóre doustne tabletki antykoncepcyjne,
 • cholestyraminy, stosowanej w celu obniżenia stężenia cholesterolu lub leczenia świądu wywołanego zaburzeniami czynności wątroby, lub leków zobojętniających kwas solny w żołądku,

CortimentMMX z jedzeniem, piciem i alkoholem
Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas przyjmowania tabletek CortimentMMX. Może on zaburzać sposób działania leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby lek CortimentMMX wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ ten typ leku może czasem powodować zawroty głowy lub zmęczenie.

CortimentMMX zawiera laktozę i lecytynę (olej sojowy)
Tabletki CortimentMMX zawierają laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
CortimentMMX zawiera lecytynę (olej sojowy). Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjent ma uczulenie na orzeszki ziemne albo soję.

3. Jak stosować CortimentMMX

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

 • Dawką zalecaną jest jedna tabletka przyjmowana rano przed posiłkiem lub w trakcie posiłku.
 • Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody; tabletki nie wolno łamać, rozkruszać ani żuć.
 • Zazwyczaj lek przyjmuje się raz dziennie przez maksymalny okres ośmiu tygodni. Po tym czasie lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie częstości przyjmowania leku.
 • Tabletki CortimentMMX należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza nawet, jeśli nastąpi poprawa.

Dodatkowe informacje dotyczące stosowania tabletek CortimentMMX
Jeśli pacjent ma zaplanowany zabieg chirurgiczny w najbliższym czasie lub przechodzi przez stresujący okres w życiu, lekarz może zalecić przyjmowanie także innych leków steroidowych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Nie badano leku CortimentMMX u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Należy omówić to z lekarzem.

Stosowanie u dzieci
Tabletki CortimentMMX nie są wskazane do stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CortimentMMX
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku CortimentMMX należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku CortimentMMX

 • W przypadku pominięcia dawki leku CortimentMMX należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy zażywać dawki pominiętej.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku CortimentMMX
Nie należy przerywać stosowania tabletek CortimentMMX bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Pacjent może wymagać stopniowego odstawiania leku. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować pogorszenie stanu pacjenta.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub zadzwonić pod numer alarmowy - 112. Objawy mogą obejmować pokrzywkę lub obrzęk twarzy, ust, jamy ustnej, języka i gardła. Może to powodować trudności w oddychaniu.

W czasie stosowania leku CortimentMMX mogą wystąpić następujące działania niepożądane; większość działań niepożądanych wymienionych poniżej może także wystąpić w czasie stosowania innych terapii steroidowych.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • Nudności
 • Ból brzucha
 • Rozdęcie brzucha
 • Suchość w jamie ustnej
 • Niestrawność
 • Kołatanie serca
 • Wysypka lub świąd skóry
 • Obfite lub nieregularne miesiączki u kobiet
 • Małe stężenie potasu we krwi, które może powodować osłabienie mięśniowe, zmęczenie, pragnienie lub uczucie mrowienia
 • Objawy podobne do choroby Cushinga, takie jak zaokrąglona twarz, trądzik, zwiększenie masy ciała i łatwość powstawania siniaków
 • Ból głowy
 • Zmiany w zachowaniu, takie jak nerwowość, bezsenność, zmiany nastroju
 • Depresja
 • Trądzik
 • Skrajne zmęczenie
 • Ból mięśni, skurcze mięśni
 • Zmniejszone stężenie hormonu kortyzolu we krwi

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • Wzdęcie
 • Zawroty głowy
 • Zmiany w zachowaniu, takie jak zmiany nastroju
 • Uczucie niepokoju z nadpobudliwością
 • Lęk
 • Obrzęk nóg
 • Ból pleców
 • Skurcze mięśni
 • Grypa
 • Drżenie

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

 • Agresja
 • Fioletowe lub granatowoczarne plamy na skórze
 • Jaskra (zwiększone ciśnienie w gałce ocznej)
 • Zmętnienie soczewki oka (zaćma)
 • Nieostre widzenie

Niektóre z wymienionych wyżej działań niepożądanych są typowe dla leczenia lekami steroidowymi i mogą wystąpić w zależności od dawki, czasu leczenia, równoczesnego leczenia innymi preparatami kortyzonowymi oraz indywidualnej wrażliwości.

W czasie przyjmowania leków steroidowych, takich jak lek CortimentMMX, mogą wystąpić problemy natury psychologicznej. Należy zgłosić się do lekarza, jeśli u pacjenta (lub u innej osoby stosującej ten lek) wystąpią objawy wskazujące na problemy psychologiczne. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent ma depresję lub może myśleć o popełnieniu samobójstwa. W bardzo rzadkich przypadkach problemy psychologiczne występowały przy przyjmowaniu wysokich dawek przez długi czas.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail:[email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać CortimentMMX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera CortimentMMX

 • Substancją czynną leku jest budezonid. Każda tabletka zawiera 9 mg budezonidu.
 • Pozostałe składniki to: kwas stearynowy (E570), lecytyna (soja) (E322), celuloza mikrokrystaliczna (E460), hydroksypropyloceluloza (E463), laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna uwodniona (E551), magnezu stearynian (E470b);
  otoczka tabletki: kopolimer kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu (1:1), kopolimer kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu (1:2), talk (E553b), tytanu dwutlenek (E171), trietylu cytrynian.

Jak wygląda CortimentMMX i co zawiera opakowanie
CortimentMMX to białe lub białawe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z napisem „MX9” wytłoczonym na jednej stronie tabletki. Tabletki dostarczane są w blistrach umieszczonych w tekturowym pudełku.

Ten lek dostępny jest w opakowaniach zawierających 10, 20, 30, 50, 60 lub 80 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Niemcy

Wytwórca
Cosmo S.p.A.
Via C. Colombo 1
20020 Lainate
Milan
Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Malta, Niemcy, Norwegia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy: Cortiment
Chorwacja, Polska: CortimentMMX
Portugalia: Coramen
Belgia, Litwa, Luksemburg, Łotwa: Budesonide Ferring
Słowenia: Budezonid Ferring

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2017

Wskazania do stosowania

Cortiment MMX wskazany jest do indukcji remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatmi 5-ASA jest niewystarczające.

 

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

A PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A07 Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane w chorobach jelit
A07E Leki przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego
A07EA Kortykosteroidy działające miejscowo
A07EA06 Budesonide

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Interakcja z grejfrutem
Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z sokiem grejpfrutowy. Sok grejpfrutowy może nasilić wchłanianie niektórych leków z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększyć ich stężenie w organizmie i nasilić działanie, nawet do wystąpienia działania toksycznego.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Budesonid; Budesónida; Budésonide; Budesonidi; Budesonidum; Budezonid; Budezonidas

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Ferring GmbH

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .