Cyprofloksacyna 250 mg

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniem

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, ponieważ może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

(Ciprofloxacinum)

Skład:
Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 250 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: skrobię kukurydzianą celulozę mikrokrystaliczną, krospowidon, krzemionkę koloidalną bezwodną skrobię kukurydzianą żelowaną stearynian magnezu. Powierzchnię tabletek pokrywa powłoka wykonana z białej warstwy Opadry 85F28751, zawierająca alkohol poliwinylowy, barwiący związek dwutlenek tytanu (E171), marogol 3000 i talk.

Dostępne opakowania
Opakowania po 6, 10, 12, 14, 16, 20, 56, 100 i 120 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:
Arrow Poland S.A
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa

Wytwórcy:

 • Arrow Generics Limited, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ, Wielka Brytania,
 • Qualiti (Burnley) Limited, Talbot Street, Briercliffe, Burnley, Lancashire BB10 2JY, Wielka Brytania
 • Juta Pharma GmbH, Gutenburgstr. 13, 24941, Flensburg, Niemcy

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Cyprofloksacyna 250 tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zażyje się lek Cyprofloksacyna 250 tabletki powlekane
 3. Jak zażywać lek Cyprofloksacyna 250 tabletki powlekane
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

1. Co to jest lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

Cyprofloksacyna, zaliczana do grupy antybiotyków określanych jako chinolony, działa zabijając pewne gatunki bakterii, które mogą powodować zakażenia. Cyprofloksacyna hamuje dwa enzymy bakteryjne, które warunkują prawidłowe powstanie DNA bakteryjnego. Pod wpływem cyprofloksacyny synteza DNA zostaje zahamowana i dochodzi do śmierci komórki. Skuteczność cyprofloksacyny jest nierzadko ograniczona przez oporność drobnoustrojów. Dlatego w leczeniu bardzo ważne jest uzyskanie informacji o lokalnej oporności bakterii, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. Odkrycie oporności bakterii wywołujących zakażenie u danego pacjenta wskazuje, że cyprofloksacyna nie będzie u niego skuteczna.

Cyprofloksacynę stosuje się u dorosłych w leczeniu następujących zakażeń:

 • Ciężkie powikłane zakażenia górnych i dolnych dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek.
 • Ostra niepowikłana rzeżączka.
 • Zapalenie gruczołu krokowego.
 • Zapalenia płuc, w tym zakażenia wywołane przez tlenowe bakterie Gram-ujemne. Cyprofloksacyna nie jest substancją czynną pierwszego wyboru w leczeniu pneumokokowych zapaleń płuc w terapii ambulatoryjnej.
 • Ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez tlenowe bakterie Gram-ujemne.
 • Zapalenie szpiku kostnego wywołane przez tlenowe bakterie Gram-ujemne.
 • Ciężkie bakteryjne zapalenie jelit.
 • Ciężkie zakażenia układowe wywołane przez tlenowe bakterie Gram-ujemne, np. posocznica, zapalenie otrzewnej (w przypadku zapalenia otrzewnej należy dodatkowo zastosować inny lek przeciwbakteryjny, np. metronidazol, działający na bakterie beztlenowe).
 • Zakażenia u pacjentów z ciężką neutropenią z obniżoną odpornością.

Dzieci i młodzież:
Leczenie zaostrzeń niewydolności oddechowej wywołanej przez Pseudomonas aeruginosa w przebiegu mukowiscydozy u dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat Cyprofloksacyna nie jest wskazana do leczenia innych zakażeń w tej grupie wiekowej.

2. Zanim zastosuje się lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

Nie wszyscy mogą stosować cyprofloksacynę.

Nie należy stosować cyprofloksacyny:

 • U pacjentów z nadwrażliwością na cyprofloksacynę lub inne chinolony (w tym fluorachinolony) lub jakikolwiek inny składnik leku
 • U pacjentów z chorobami ścięgien (lub u których występowała ta choroba w przeszłości po podaniu tluorochinolonów)
 • U kobiet w ciąży lub karmiących piersią (p. punkt „Ciąża" i „Karmienie piersią")
 • U dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat (z wyjątkiem leczenia zaostrzeń niewydolności oddychania w przebiegu mukowiscydozy)
 • U dzieci w wieku poniżej 5 lat

W trakcie leczenia cyprofloksacyną:

 • Nie należy opalać się na słońcu ani w solarium z uwagi na zwiększone ryzyko oparzenia skóry.
 • Należy pić dużo płynów aby uniknąć odwodnienia.

Zachować szczególną ostrożność stosując cyprofloksacynę:

 • jeśli równocześnie występuje padaczka lub inna choroba mózgu, taka jak obniżony próg drgawkowy, zmniejszony mózgowy przepływ krwi, zmiany morfologiczne mózgu lub udar mózgu - ze względu na możliwość wystąpienia drgawek
 • jeśli cyprofloksacynę przyjmuje pacjent z depresją lub psychozą. Rzadko dochodzi do nasilenia objawów i wystąpienia zachowań samobójczych. W takich sytuacjach należy natychmiast przerwać stosowanie cyprofloksacyny i zwrócić się do lekarza
 • jeśli w przeszłości występowała choroba ścięgien; w razie wystąpienia bólu ścięgna należy zwrócić się do lekarza, który może zalecić nie obciążanie kończyny, a nawet przerwanie stosowania leku
 • jeśli w przeszłości wystąpiła kamica moczowa po stosowaniu cyprofloksacyny,
 • jeśli w przeszłości występowała u pacjenta lub w jego rodzinie (lub nadal występuje) rzadka choroba krwi spowodowana zaburzeniem metabolicznym - niedoborem glukozy-6-fosforanowej.

Cyprofloksacyna może zakłócać wyniki badań laboratoryjnych wykrywających prątki gruźlicy. Jeżeli w trakcie leczenia cyprofloksacyną zaplanowano takie badanie, należy poinformować o leczeniu lekarza lub pielęgniarkę.
Każdy antybiotyk, także cyprofloksacyna może spowodować wystąpienie rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Jeśli u pacjenta występuje biegunka w okresie stosowania leku lub kilku tygodni po jego zakończeniu powinien to zgłosić lekarzowi, gdyż może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego przez toksyny nadmiernie namnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile. Zapalenie może mieć przebieg lekki lub ciężki. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W cięższych przypadkach lekarz może zalecić przyjmowanie metronidazolu lub wankomycyny. Nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco.

W trakcie leczenia cyprofloksacyną należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UV (na przykład solaria). W przypadku wystąpienia uczulenia na światło (objawy przypominające poparzenia słoneczne) należy zwrócić się do lekarza, który zadecyduje o przerwaniu stosowania leku.

Stosowanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane z jedzeniem i piciem:
Tabletki należy zażywać niezależnie od pory posiłków i popijać płynem. Tabletki można zażywać przed posiłkiem, w czasie lub po posiłku. Produkty białkowe zawierające dużo wapnia (mleko, jogurty) mogą zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny.

Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub sądzi, że mogła zajść w ciążę, nie powinna stosować cyprofloksacyny. Istnieje ryzyko, że cyprofloksacyna może hamować rozwój dziecka zarówno przed urodzeniem, jak i po urodzeniu.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować cyprofloksacyny w przypadku karmienia piersią. Lek jest wydzielany w mleku w ilościach które mogą działać szkodliwie na niemowlę.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Cyprofloksacyna może zmniejszać szybkość reakcji powodować zawroty głowy bądź dezorientację, co może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych objawów jest większe na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, po zmianie leczenia lub w przypadku spożywania alkoholu.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność przy przyjmowaniu leków zobojętniających kwas żołądkowy, sukralfat, niektórych dodatków pokarmowych (w tej sprawie należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty) bądź produkty zawierające żelazo, cynk lub wapń, dydanozyna (w tym również preparaty wielowitaminowe). Wymienione produkty mogą powodować, że na skutek zaburzenia wchłaniania cyprofloksacyny lek nie będzie działał. Należy przestrzegać zasady, aby cyprofloksacynę zażywać 1 lub 2 godziny przed bądź co najmniej 4 godziny po zastosowaniu innych leków (w tym dodatków dietetycznych i witamin).
Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i teofiliny może spowodować zwiększenie stężenia teofiliny w osoczu krwi. Może to doprowadzić do wystąpienia działań niepożądanych teofiliny, jak przyspieszenia pracy serca, potliwości i zwiększonej pobudliwości. Podczas jednoczesnego podawania teofiliny lekarz zadecyduje czy kontrolować jej stężenie we krwi i odpowiednio zmienić dawkę teofiliny.
U chorych, którzy otrzymują cyklosporynę, może dojść do zwiększenia we krwi stężenia kreatyniny, a lekarz prowadzący może zlecić pobranie próbek krwi, aby monitorować jego stężenie.
Cyprofloksacyna może nasilać działanie warfaryny leku hamującego krzepnięcie krwi. Cyprofloksacyna może nasilać działanie niektórych leków przeciwcukrzycowych (glibenklamid) i u chorych na cukrzycę należy lek stosować ostrożnie.
Należy także zachować ostrożność u pacjentów leczonych fenytoiną gdyż cyprofloksacyna może zmieniać jej stężenie we krwi.
Należy pamiętać, aby przed znieczuleniem ogólnym poinformować lekarza lub dentystę o przyjmowaniu cyprofloksacyny.
Należy również zachować ostrożność podczas stosowania z cyprofloksacyną takich leków jak: niesteroidowych leków przeciwzapalnych, probenecydu, meksyletyny, ropinirolu oraz leków stosowanych w premedykacji.

3. Jak stosować lek Cyprofloksacyną 250 mg tabletki powlekane:

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy zażywać większej dawki niż przepisana przez lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.
Zwykle stosuje się dawkę od 250 mg do 750 mg dwa razy na dobę. Najczęściej stosuje się:

Zakażenia układu moczowego:
 • Ciężkie powikłane zakażenia dolnych i górnych dróg moczowych
250 do 750 mg dwa razy na dobę.
Czas trwania leczenia: zwykle 7 do 14 dni.
 • Ostra niepowikłana rzeżączka
250 mg lub 500 mg w dawce pojedynczej.
 • Zapalenie gruczołu krokowego
500 mg dwa razy na dobę.
Czas trwania leczenia: zwykle do 28 dni.

Zapalenie płuc

250 do 500 mg dwa razy na dobę.
Czas trwania leczenia: zwykle 7 do 14 dni.

750 mg dwa razy na dobę w ciężkim zapaleniu płuc*
   

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej

500 do 750 mg dwa razy na dobę.*
Czas trwania leczenia: zwykle 5 do 10 dni
   

Zapalenie szpiku kostnego

500 do 750 mg dwa razy na dobę.*
Czas trwania leczenia: zwykle 4 do 6 tygodni.
W szczególnych przypadkach leczenie może trwać dłużej.
   

Ciężkie bakteryjne zapalenie jelit.

500 mg dwa razy na dobę.
Czas trwania leczenia: zwykle 3 do 7 dni.
   

Ciężkie zakażenia układowe

500 do 750 mg dwa razy na dobę.*
   

Zaostrzenie niewydolności oddechowej w
przebiegu mukowiscydozy u dzieci i młodzieży
(wiek od 5 do 17 lat)

40 mg/kg masy ciała/24 godz. w dwóch
dawkach podzielonych (maksymalnie 1500 mg
na dobę) przez 10 do 14 dni.

*Podawanie 750 mg cyprofloksacyny dwa razy na dobę należy ograniczyć do leczenia zakażeń ciężkich i (lub) zagrażających życiu.

Pacjenci w podeszłym wieku
W przypadku pacjentów w podeszłym wieku bądź z niewydolnością nerek lub wątroby lekarz prowadzący może zdecydować o zmniejszeniu dawki lub podaniu pojedynczej dawki. Poza tym w przypadku pacjentów leczonych z powodu chorób nerek hemodializami lub dializowanych metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej konieczne jest specjalne dawkowanie. W takich przypadkach niezwykle istotne jest ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego, który ustali dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny (patrz poniżej).

Niewydolność nerek (u osób dorosłych)
Klirens kreatyniny Stężenie kreatyniny w surowicy Dawka
31-60 ml/min/1,73 m2 120-170 µmol
(1,4 i 1,9 mg/dl)
Dawka maksymalna 1000 mg/dobę
≤30ml/min/1,73 m2 ≥175µmol
(≥2,0 mg/dl)
Dawka maksymalna 500 mg/dobę**

**W bardzo ciężkich zakażeniach można wyjątkowo stosować dawkę 750 mg cyprofloksacyny. Jednak w takich przypadkach należy prowadzić ścisłe monitorowanie pacjentów.

Przerwy między dawkami powinny być takie same, jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Niewydolność nerek i hemodializa
Zaleca się stosowanie pojedynczej dawki 500 mg na dobę po zakończeniu hemodializy. Najwłaściwszą podstawę do określenia dawki leku stanowi monitorowanie stężenia cyprofloksacyny we krwi.

Niewydolność nerek i ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa (CADO)
Zaleca się stosowanie pojedynczej dawki 500 mg na dobę po zakończeniu CADO. Najwłaściwszą podstawę do określenia dawki leku stanowi monitorowanie stężenia cyprofloksacyny we krwi.

Niewydolność wątroby
W lekkiej lub umiarkowanej niewydolności wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania, jednak może być to konieczne w ciężkiej niewydolności wątroby. Najwłaściwszą podstawę do określenia dawki leku stanowi monitorowanie stężenia cyprofloksacyny we krwi.

Niewydolność wątroby i nerek
Dawki należy modyfikować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dawkowania w niewydolności nerek. Najwłaściwszą podstawę do określenia dawki leku stanowi monitorowanie stężenia cyprofloksacyny we krwi.

Dzieci i młodzież (wiek od 5 do 17 lat)
Nie prowadzono badań dotyczących dawkowania u dzieci z osłabieniem wydolności nerek i wątroby.

Sposób stosowania Należy połknąć tabletki, popijając dużą ilością płynu, np. wody. Nie należy rozgryzać tabletek. Tabletki można zażywać przed posiłkiem, w czasie lub po posiłku.

Lek należy przyjmować dwa razy na dobę w równych odstępach czasu.

Ważne jest kontynuowanie zażywania tabletek cyprofloksacyny aż do zakończenia zaleconego okresu leczenia. Nie powinno się przerywać stosowania tabletek, tylko dlatego że pacjent czuje się lepiej. Jeżeli przerwie się leczenie zbyt wcześnie, zakażenie może rozwinąć się na nowo.

W przypadku zażycia większej dawki cyprofloksacyny niż zalecana:
W przypadku omyłkowego zażycia większej dawki cyprofloksacyny niż zalecana chory powinien wypić dużą ilość wody i bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza prowadzącego lub zgłosić się do najbliższego oddziału pogotowia ratunkowego bądź izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy wówczas wziąć ze sobą niniejszą ulotkę lub tabletki tak, by umożliwić lekarzowi identyfikację leku.

W przypadku pominięcia dawki cyprofloksacyny:
W przypadku nie przyjęcia leku o oznaczonej porze, nie należy podwajać dawki w celu uzupełnienia pominiętej, ale zażyć ją w zwykłej porze przyjmowania leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, cyprofloksacyna może powodować działania niepożądane. Najczęściej działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego i układu nerwowego.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie tabletek cyprofloksacyny i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zawiadomić pogotowie. Mogą one występować w przebiegu reakcji anafilaktycznych, ciężkich skórnych reakcji nadwrażliwości (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella), ciężkiej niewydolności wątroby. Poniżej przedstawiono bardzo poważne działania niepożądane, które mogą wymagać pilnej opieki lekarskiej bądź hospitalizacji.

 • Wysypka skórna i swędzenie.
 • Złuszczanie, tworzenie pęcherzy lub strupów.
 • Owrzodzenia na skórze lub w jamie ustnej.
 • Obrzęk (opuchnięcie) twarzy lub szyi.
 • Trudności w oddychaniu.
 • Żółte zabarwienie skóry lub oczu.

Śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie wątroby oraz martwica wątroby aż do zagrażającej życiu niewydolności wątroby.
Reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne (np. obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy i obrzęk krtani przez duszność aż do wstrząsu) mogą wystąpić po podaniu pierwszej dawki leku. W razie wystąpienia podobnych objawów należy natychmiast przerwać leczenia i skontaktować się z lekarzem.

Należy również bezzwłocznie poinformować lekarza prowadzącego i przerwać stosowanie cyprofloksacyny, jeżeli zauważy się:

 • ból tub zmiany zapalne ścięgien,
 • ciężką biegunkę z obecnością krwi lub śluzu,

Do mniej poważnych działań niepożądanych, które mogą występować po cyprofloksacynie należą: nudności lub wymioty, niestrawność, utrata apetytu, wzdęcia (oddawanie wiatrów), ból brzucha, biegunka lub oddawanie półpłynnych stolców; gorączka; zawroty głowy, ból głowy, uczucie zmęczenia, niepokój, drżenie, dezorientacja.
Ponadto bardzo rzadko: krwawienia podskórne lub krwawienia do pęcherzy skórnych; nagłe zaczerwienienie skóry, migrena, omdlenia, przyśpieszenie pracy serca, obrzęki kończyn, bóle mięśniowe; bezsenność, uczucie drętwienia, potliwość, niepokój, drgawki, zwiększenie ciśnienia wewnątrz czaszki, lęk, koszmary nocne, niepokój, uczucie stanu zagrożenia, depresja, omamy; reakcje psychotyczne (w niektórych przypadkach występuje ryzyko samookaleczenia).
Podobne reakcje występowały w niektórych przypadkach po podaniu pierwszej dawki. W razie wystąpienia takich reakcji należy natychmiast przerwać podawanie cyprofloksacyny i poinformować lekarza prowadzącego leczenie.
Bardzo rzadko występują również: zaburzenia smaku, utrata węchu, zaburzenia widzenia, uczucie dzwonienia w uszach, przemijająca utrata słuchu; zwiększone ryzyko oparzeń słonecznych; zaburzenia czynności wątroby lub nerek prowadzące do niewydolności tych narządów; zwiększenie liczby niektórych rodzajów krwinek lub komórek ułatwiających krzepnięcie krwi, zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek, zmiany dotyczące białek krwi ułatwiających krzepnięcie, niedokrwistość na skutek rozpadu krwinek czerwonych, powodująca żółte zabarwienie skóry i oczu; zwiększenie stężenia we krwi mocznika, kreatyniny lub bilirubiny w surowicy krwi; nasilenie objawów nużliwości mięśni (myasthenia gravis), zwiększenie stężenia cukru we krwi; obecność krwi lub kryształków w moczu; uczucie osłabienia i utrata siły mięśniowej.
Niezbyt często mogą występować po zażyciu cyprofloksacyny: kołatanie serca, zatorowość płucna, duszność, obrzęk płuc, krwawienie z nosa, krwioplucie i czkawka.
U niektórych osób podczas stosowania antybiotyków występuje tzw. drożdżyca (zakażenie pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry wywołane przez drożdżaki). Leczenie powinno być prowadzone przez lekarza.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy przechowywać tabletek cyprofloksacyny w miejscach o zbyt wysokiej temperaturze lub wilgotności.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane:

Tabletki pozostałe po zażyciu całej przepisanej dawki, należy zwrócić do apteki.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Arrow Generics Limited, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ, Wielka Brytania Telephone: +44 (0) 1438 737630

Data przygotowania ulotki: 23.08.2005

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Arrow Poland S.A

Adres
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Arrow Poland S.A

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .