Dafnegin (globulki)

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
globulki dopochwowe
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

DAFNEGIN

(Ciclopirox olaminum)
100 mg
Globulki

SKŁAD
1 globulka zawiera:
Substancja czynna: 100 mg cyklopiroksu z olaminą.
Substancje pomocnicze: kwas benzoesowy, glicerolu rycynooleinian, tłuszcz stały.

Dostępne opakowania
6 globulek w blistrze z folii PCW/PE. W tekturowym pudełku blister, 6 jednorazowych osłonek na palec i ulotka.

Podmiot odpowiedzialny
Polichem S.A., 50, Val Fleuri, L-1526 Luksemburg

Wytwórca
Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe nr 1, I-29016 Cortemaggiore (PC), Włochy

Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Dafnegin i w jakim celu się go stosuje
  2. Zanim zastosuje się lek Dafnegin
  3. Jak stosować lek Dafnegin
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Przechowywanie leku Dafnegin
  6. Inne informacje

1. Co to jest lek Dafnegin i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Dafnegin jest cyklopiroks z olaminą, czyli 6-cykloheksylo-1-hydroksy-4-metylo-2-(1H) pirydynoetanolamina. Jest to chemioterapeutyk o szerokim przeciwgrzybiczym spektrum działania. Hamuje wzrost większości grzybów chorobotwórczych, w tym Candida albicans i dermatofitów, a także niektórych bakterii.
Lek należy stosować, gdy zaleci go lekarz.

Lek Dafnegin stosuje się w zakażeniach pochwy i sromu wywołanych przez grzyby z rodzaju Candida spp.

2. Zanim zastosuje się lek Dafnegin

Nie należy stosować leku Dafnegin, jeśli u pacjentek stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Dafnegin.

Stosowanie leku Dafnegin u pacjentek w podeszłym wieku.
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentek powyżej 65 lat.

Stosowanie u dzieci.
Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Dafnegin u dzieci.
Leku nie należy podawać dzieciom.

Ciąża
O stosowaniu leku w każdym przypadku decyduje lekarz.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią
Kobiety stosujące lek Dafnegin nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
W szczególności dotyczy to środków stosowanych miejscowo (np. inne globulki, kremy, maści) dopochwowo, i na okolice sromu i odbytu.

3. Jak stosować lek Dafnegin

Zakładając na palec jednorazową osłonkę należy umieścić, za pomocą palca, w okolicach tylnego sklepienia pochwy jedną globulkę na dobę, najlepiej wieczorem. O tym, jak długo należy stosować lek zadecyduje lekarz biorąc pod uwagę rodzaj zakażenia i skuteczność leczenia. Najczęściej leczenie trwa od 3 do 6 dni.
Leczenie należy zakończyć przed menstruacją.
W czasie leczenia pacjentka nie powinna współżyć seksualnie.
Lekarz zwykle zaleca wykonanie odpowiednich badań także u partnera seksualnego pacjentki i w razie konieczności zaproponuje odpowiednie leczenie.
Nie należy bez porozumienia z lekarzem przerywać leczenia, także, gdy objawy zakażenia ustąpiły wcześniej.
O szczegóły dotyczące sposobu umieszczenia globulki w pochwie lub w razie jakichkolwiek innych wątpliwości należy zapytać lekarza. Lek Dafnegin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Dafnegin
Nie są znane przypadki przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki leku Dafnegin
W przypadku pominięcia należy zastosować zapomnianą dawkę jak najszybciej z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki. Nie należy stosować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu, ponieważ nie zwiększa to skuteczności leczenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Dafnegin może powodować działania niepożądane.

Sporadycznie może wystąpić świąd, pieczenie, podrażnienie okolicy sromu oraz zwiększenie ilości wydzieliny z pochwy, ale objawy te występują również u pacjentek z zakażeniami dróg rodnych, dlatego związek przyczynowo-skutkowy ze stosowanym leczeniem jest wątpliwy.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Dafnegin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Dafnegin

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Dafnegin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medagro International sp. z o.o.
Łazy; ul. Podleśna 83
05-552 Wólka Kosowska
tel. (22) 70 28 200

Data opracowania ulotki:

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

MEDAGRO International Sp. z o.o.

Adres
ul. Podleśna 83, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(022) 70-28-202
telefon
(022) 70-28-200

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Polichem S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .