Daktarin (krem)

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krem
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

DAKTARIN 20 mg/g, krem

(Miconazoli nitras)

Skład leku
Substancja czynna: 20 mg azotanu mikonazolu w 1 g kremu .
Substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol, kwas benzoesowy, parafina ciekła, makrogologlicerydów oleiniany, makrogolo 6 i makrogolo 32 glikolu stearynian, woda oczyszczona.

Opakowania
Tuby zawierające 15 g lub 30 g kremu

Podmiot odpowiedzialny:
Janssen-Cilag International N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse, Belgia

Nazwa i adres wytwórcy, u którego następuje zwolnienie serii:
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Daktarin krem i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Daktarin krem
3. Jak stosować lek Daktarin krem
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Daktarin krem
6. Inne informacje dotyczące leku Daktarin krem

1. Co to jest lek Daktarin krem i w jakim celu się go stosuje

Lek Daktarin krem zawiera substancję czynną mikonazol. Mikonazol działa przeciwgrzybiczo między innymi na dermatofity i drożdżaki oraz przeciwbakteryjnie na Gram-dodatnie pałeczki i ziarenkowce. Mikonazol znajduje zastosowanie także w leczeniu grzybic wtórnie zakażonych.
Mikonazol zwykle likwiduje świąd skóry, który często towarzyszy zakażeniom wywołanym przez dermatofity i drożdżaki. Świąd ustępuje przed pojawieniem się innych oznak wyleczenia.

Wskazania do stosowania

Daktarin krem jest wskazany w leczeniu grzybiczych zakażeń skóry spowodowanych przez dermatofity, drożdżaki i inne grzyby, takich jak: grzybica głowy, tułowia, rąk, grzybica pachwin i grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca).
W związku z przeciwbakteryjnym działaniem leku Daktarin krem, może być on stosowany w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry).

2. Zanim zastosuje się lek Daktarin krem

Nie stosować leku Daktarin krem:

  • u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na mikonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
  • w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, błon śluzowych, paznokci oraz na zranioną skórę.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Daktarin krem

W przypadku wystąpienia objawów uczulenia lub podrażnienia skóry, leczenie należy przerwać i skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu leku Daktarin krem z błoną śluzową oczu.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek Daktarin krem u kobiet w ciąży może być stosowany tylko na zlecenie lekarza. Lekarz powinien rozważyć stosunek potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniem leku, względem oczekiwanych korzyści terapeutycznych.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza

Nie stwierdzono, czy substancja czynna leku – mikonazol, przenika do mleka matki.
Z tego względu, u kobiet karmiących piersią lek Daktarin krem może być stosowany tylko na zlecenie lekarza.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn

Nie zaobserwowano.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego lek może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
U pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, należy zachować ostrożność - lekarz może zalecić monitorowanie działania przeciwzakrzepowego. Działanie i objawy niepożądane związane ze stosowaniem niektórych innych leków (np. doustnych leków zmniejszających stężenie cukru we krwi i fenytoiny), w przypadku ich jednoczesnego stosowania z lekiem Daktarin krem mogą się nasilić. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego ich stosowania.

3. Jak stosować lek Daktarin krem

Dawkowanie

Lek Daktarin krem stosuje się na zmienione chorobowo miejsca na skórze, zwykle 2 razy na dobę.
W przypadku, gdy Daktarin krem jest stosowany jednocześnie z lekiem Daktarin puder leczniczy, zaleca się stosowanie obu postaci leku raz na dobę.
Daktarin krem zapobiegawczo stosuje się raz na dobę do środka butów i skarpetek.
Czas trwania leczenia wynosi od 2 do 6 tygodni w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian chorobowych.
Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych, leczenie powinno być kontynuowane przez okres co najmniej 1 tygodnia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Daktarin krem niż zalecana

Zbyt częste stosowanie leku może powodować podrażnienie skóry, które ustępuje zwykle po zaprzestaniu stosowania leku.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie przypadkowego spożycia leku.
Lek Daktarin krem jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę, nie do stosowania doustnego. W razie przypadkowego połknięcia leku, lekarz może zalecić zastosowanie odpowiedniej metody opróżnienia żołądka.

W przypadku pominięcia dawki leku Daktarin krem

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Daktarin krem może powodować działania niepożądane.

Przyjęto następującą klasyfikację częstości występowania działań niepożądanych:

  • bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów),
  • częste (występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów i u mniej niż 1 na 10 pacjentów),
  • niezbyt częste (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów i u więcej niż 1 na 1000 pacjentów),
  • rzadkie (występują u mniej niż u 1 na 1000 pacjentów i u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów),
  • bardzo rzadkie (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki).

Po wprowadzeniu leku na rynek bardzo rzadko obserwowano: reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy, pokrzywkę, ponadto kontaktowe zapalenie skóry, wysypkę, rumień, świąd, uczucie palenia na skórze, zaburzenia w miejscu podania, w tym podrażnienie.
W przypadku wystąpienia tych i innych objawów niepożądanych, niewymienionych w ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Daktarin krem

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po terminie ważności.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Janssen–Cilag Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
tel. 0 22 237 60 00
Data opracowania ulotki: 20.05.2008r.

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Janssen-Cilag International N.V.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .