Decyzja 10/WS/2017 z dnia 03.11.2017

Nazwa produktu leczniczego: Cyclaid
Podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V.
Powód: W dniu 3 listopada 2017 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych dla ww. serii produktu leczniczego Cyclaid. W jednostkowym opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego Cyclaid 100 mg o nr serii 910233 zidentyfikowano blistry produktu leczniczego Cyclaid 50 mg o tym samym nr serii.

Żródło informacji: