Decyzja Nr 10/D/2017 z dnia 06.11.2017

Nazwa produktu leczniczego: Azathioprine VIS
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne VIS Sp. z o.o.

Żródło informacji: