Decyzja Nr 11/WC/2017 z dnia 08.02.2017

Nazwa produktu leczniczego: Mucosolvan
Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH

Źródło informacji:

 

Ostatnie decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego