Decyzja Nr 14/WC/2018 z dnia 26.02.2018

Nazwa produktu leczniczego: Aspargin
Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM

Powód: Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu ww. serii produktu leczniczego Aspargin. Decyzja została podjęta w związku ze stwierdzeniem braku spełnienia wymagań jakościowych w zakresie wyglądu tabletki.

Żródło informacji: