Decyzja Nr 1/D/2017 z dnia 24.02.2017

Nazwa produktu leczniczego: Dolcontral
Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Żródło informacji: