Decyzja Nr 1/WS/2017 z dnia 20.01.2017

Nazwa produktu leczniczego: Nicorette Classic Gum
Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB

Źródło informacji:

 

Ostatnie decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego