Decyzja Nr 1/WS/2018 z dnia 24.01.2018

Nazwa produktu leczniczego: Meprelon
Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM Sp. z o.o
Powód: W dniu 24 stycznia 201 7 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wstrzymanie w obrocie ww. serii produktu leczniczego Meprelon.
Decyzja została podjęta w związku z podejrzeniem niespełnienia wymagań jakościowych rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji.
Mając na uwadze powyższe, ww. serie produktu leczniczego nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa stosowania przedmiotowego produktu leczniczego.

Żródło informacji: